Felekezetközi gyermeknapi rendezvény Batizon

A Batizi Református Egyházközség és a Római Katolikus Plébánia közös gyermeknapi rendezvényére került sor június 9-én. A két egyházközség már évek óta közösen tartja nemcsak az édesanyák napját, hanem a gyermeknapot is. Az idén vasárnap délután a református templomban és ...

Olvassa tovább »

Pünkösdi tűz Szigetlankán

A Lélek tűzének felgerjesztéséről és annak akadályairól szólt a pünkösd első nap délelőtti prédikáció Szatmár-Szigetlanka református gyülekezetében. A konfirmandusok először kapcsolódtak az úrvacsorai közösségbe. „Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.” – szólt az Ige vasárnap ...

Olvassa tovább »

Segítő Lélek – pünkösd Németiben

Pünkösd ünnepén vasárnap és hétfőn, délelőtt és délután is lehetőség adódott arra, hogy hallják a hívek a Németi református templomban a pünkösd örömhírét. Pünkösdvasárnap délelőtt egy keresztelés után újra átélhette az ünneplő sereg Sipos Miklós lelkipásztor igehirdetése által, mi is ...

Olvassa tovább »

Nagypeleskei konfírmáció pünkösd vasárnapján

Parányi gyülekezet nagy ünnepe volt a vasárnapi a Nagypeleskei Református Leányegyház életében. Képiró Gyula beszogáló lelkipásztor lapunknak elmondta: „Öt kedves fiatal tett vallást hitéről a konfírmációban és részesült először az úri szent vacsorában az aprócska úrházában. Istennek hála a mai ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 11.

„Ha viszály támad férfiak között, és törvény elé mennek, hogy ítélkezzenek fölöttük, és az igazat fölmentik, a bűnöst pedig elmarasztalják, akkor ha a bűnös verést érdemel, fektesse le a bíró, és veressen rá a jelenlétében annyit, amennyit a bűne miatt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 10.

„Asszony ne viseljen férfiruházatot, se férfi ne öltözzék asszonyruhába; mert mind útálatos az Úr előtt, a te Istened előtt, aki ezt míveli.” 5Móz 22,5  A fenti Ige, nem arról beszél, hogy ki viselje a nadrágot a házasságban: a fértfi-e vagy ...

Olvassa tovább »

Elek György: És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel

Ismét hosszú hétvége, ismét lehetőség adódik az ünneplésre, a pihenésre, a kikapcsolódásra… Pünkösd, a kereszténység legnagyobb ünnepeinek egyike. A fogyasztói társadalomban az emberek ennek az ünnepnek nem igazán adnak olyan jelentőséget, mint a karácsonynak és a húsvétnak. Talán azért, mert ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 9.

         “Mivel az ÚR, a te Istened a táborodban jár, hogy megszabadítson téged, és lábad elé vesse ellenségeidet, azért a táborod szent legyen, hogy ne lásson köztetek semmi rútságot, és el ne forduljon tőled.” (5Mózes 23, 14)        Isten kijelenti, ...

Olvassa tovább »

„Mi vagyunk a grund” – ballagtak a nyolcadikos refisek

A Szatmárnémeti Református Gimnázium nyolcadikosai esőben vonultak át a Láncos templomba hálát adva Istennek ballagási ünnepségükön. Péntek reggel, az utolsó osztályfőnöki óra után a 10 órakor vette kezdetét az istentisztelettel egybekötött búcsú. Tolnay István, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese hirdette ...

Olvassa tovább »

Találkozás ajándéka –Tornyospálcáról és Jékéről Erdődön

Pünkösd bűnbánati hetében egy különleges ajándék adatott az erdődi református gyülekezet közösségének és a lelkipásztorának. Június 6-án a gyülekezet közösségét Magyarországról a tornyospálcai és jékei református gyülekezet tagjai látogatták meg. Ez több szempontból is nagy ajándék volt a lelkipásztornak és ...

Olvassa tovább »

Meghivó – nőszövetségi tisztújitás és konferencia megbeszélése

„Ha pedig Krisztus fel nem támadott,akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.” (1Kor 15,14) Szeretettel hivjuk és várjuk gyülekezeteink nőszövetségeinek vezetőit /4-5 személy elnökségből/ a 2019 junius 20-án csütörtökön 16 órától tartandó Tavaszi Nőszövetségi Vezetőségi Találkozóra, ...

Olvassa tovább »

Szenvedéstörténeti és üdvtörténeti mozzanatok összefonódásáról a Nemzeti Összetartozás napján

Megemlékezést tartottak Alkotni Trianon Árnyékában címmel a Nemzeti Összetartozás napján Szatmár-Szigetlankán. Istentisztelet, kerekasztal-beszélgetés és versek, énekek hangzottak el az emlékező eseményen. A Deák téri református templomban a kedden 18 órakor kezdődő istentiszteleten Rácz Ervin hirdette Isten Igéjét a Filemonhoz írott ...

Olvassa tovább »