Adventi vásár a Láncos templom gyülekezetében

Életünknek egyik alapvető tartozéka a szüntelen újrakezdés, a gyökereinkhez való visszatérés gondolata, amely elhanyagolhatatlan tény, felelősségvállalásra kötelez mindannyiunkat. Az életünk ,Isten kegyelméből, minden nap az újrakezdés páratlan és felbecsülhetetlen lehetősége, amelyet Isten végtelen szeretete kínál fel számunkra. – osztotta meg ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 27.

 “Jóllehet Krisztusban volna bátorságom ahhoz, hogy megparancsoljam neked azt, ami illő, a szeretetért azonban inkább csak kérlek – ilyen vagyok én, az öreg Pál, most pedig még Krisztus Jézus foglya is. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onézimoszért, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 26.

“Mert sok örömünk és vigasztalásunk volt szeretetedben, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem.” (Filem 1,7) Öröm, vigasz, felüdülés általad. Olyan jó ezeket a sorokat olvasni. Pál dicséri barátját, a jó emlékeket őrzi. Te mikor köszönted meg utoljára szerettednek egyáltalán ...

Olvassa tovább »

Meghívó – XIII. Kárpát-medencei Imanap

Szeretettel meghívjuk a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetségeit és minden érdeklődőt a 2018. december 2-án du. 5 órakor kezdődő imanapi alkalmunkra a Szamos – negyedi református templomba. Az idei imanapi programot az Erdélyi Református Nőszövetség állította össze. Igét hirdet: Nt. Lukács Margit lkp. az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 24.

„Emlékeztesd őket arra, hogy vessék alá magukat a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak; engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, kedvesek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt.” (Titusz 3,1-2)             Mennyire fontos emlékeztetés, avagy a figyelmeztetés. ...

Olvassa tovább »

Bemutatkoztak a gólyák: bálkirály és királynő választás is volt a Református Gimnáziumban

Forrás: szatmar.ro Csütörtök délután tartották az immár hagyománynak számító Gólyabált a Refiben. A tizenegyedikesek számára éppoly fontos esemény volt ez, mint a kilencedikes diákoknak. Együtt ünnepelt az egész iskola. A tornaterem a Trónok Harca könyv- és televíziósorozat fantáziavilágává változott. Ezt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 23.

„Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek…” (Tit 2,11) Első olvasásra tudtam mit jelent a fenti ige de aztán második olvasásra, belegabalyodtam. Úgy tűnt a tapasztalataim alapján, hogy ellentmondás feszül a fenti ige s a valóság között. Mert ha ...

Olvassa tovább »

Létezés, alkotás, közösség – az öröm három forrása a Lankadatlanulon

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret! – szólt énekben a felszólítás a novemberi Lankadatlanulon, a Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség nyitott bibliaóráján. Visky István fugyivásárhelyi lelkipásztor az öröm három forrásáról szólt a gyülekezetnek. Csütörtökön 18 órakor a szigetlankai református templomban, Rácz Ervin házigazda ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki Szilágyi István-Róbert dabolci lelkipásztornak édesapja Szilágyi István elhunyta miatt érzett fájdalmában. A mi feltámadott, élő Urunk vigasztalja 65 évesen elhunyt atyánkfia egész családját! Virrasztása ma este 18 órától, temetése holnap, azaz szombaton 13 órától lesz a ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Mikolában

A 2018-as év egyházlátogatását Mikolában tartotta a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. A gyülekezet szeretettel és szolgálattal várta a lelkipásztorokat és a főgondnokot. Higyed István mikolai lelkész szerdán 15 órakor várta a bizottsági tagokat. 17 órakor a temető ravatalozójában tartották ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 22.

“Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek.“ (Tit. 2,1) Az egészséges tudomány nem adathalmazok elsajátítása, sokkal inkább az életbölcselet, amely meghatározza egymáshoz való viszonyúlásunkat, magatartásunkat  Az együtt létnek, együtt élésnek az alapja a szeretet, ugyanakkor annak felismerése, hogy ...

Olvassa tovább »

A TERV – Bibliaismereti vetélkedő

Nagytiszteletű Esperes Urak! Nagytiszteletű Egyházmegyei Ifjúsági Előadók! Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérek! Igen tisztelt Vallástanárok és Vallástanárnők! Az idén tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre az Egyházkerületi Bibliaismereti Vetélkedő! Hasonlóan az elmúlt évekhez, az idén is két szakaszban történik a megmérettetés. Minden egyházmegye szervezze meg ...

Olvassa tovább »

Lankadatlanul az örömről

Érdekes és gyakorlati témával jelentkezik a Lankadatlanul nevű előadássorozat novemberi epizódja. Az öröm három forrásáról szól Visky István a Harangszó Gyülekezeti Lap felelős szerkesztője. Csütörtökön 18 órakor a szigetlankai református templomba várnak mindenkit, ahol a Lanka Duo, azaz Papp Krisztina ...

Olvassa tovább »