Folytatódott a korházmisszió

Pünkösd előtti hétfőn ismét meglátogatta a betegeket a Szatmári Református Egyházmegye néhány lelkipásztora és nőszövetségi tagja. Az evangélium hirdetése biztatás és erőforrás Pünkösd előtt is, mert Jézus is így buzdítja a tanítványokat a Szentlékek kitöltetése előtt: “Erőt kaptok, minekutána eljön ...

Olvassa tovább »

Egyházi napok Drezdában

 Június 1-5. között 33. alkalommal rendezték meg a “Kirchentag” német evangélikus egyházi napokat. Idén Drezda városa adott otthont a nagytalálkozónak, melyen mintegy negyedmillió keresztény vett részt. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületet Csűry István püspök és Antal János előadótanácsos képviselte a rangos ...

Olvassa tovább »

2011. június 8.

Zsolt 65, 3-4 „Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg.” Gyakran elcsodálkozunk Isten irántunk való szeretetén és irgalmán, hogy képes lehajolni hozzánk, porszemnyi emberekhez. Meghallgatja imádságainkat, amelyeket legtöbb esetben csak végső elkeseredésünkben ...

Olvassa tovább »

Ifjúsági Csendes Nap Programja

Időpont: 2011 június 18. Helyszín: A Szatmárnémeti-Németi Református Templom, valamint a gyülekezeti termek. Program: 930-1000: Regisztráció a templomkertben, a hátsó bejáratnál. 1000: Nyitó-áhítat: Nt. Kovács Sándor – a Szatmári Református Egyházmegye esperese. 1030: Előadás címe: Trendinek vagy keresztyénnek lenni? – ...

Olvassa tovább »

2011. június 7.

Zsolt.64:2a “Hallgasd meg, Isten, az én szómat…” Isten oltalma után vágyakozó ember kiáltása szólal meg a mai kijelölt  zsoltárunkban. “Hallgass meg” az “óvd meg életemet” a “védj meg” egy dolgot  jelölnek: Valaki hatalmasabb nálunknál, akinek adatott minden hatalom, és aki életünket ...

Olvassa tovább »

Konfirmáció Lázáriban (képek)

Forrás: Lazari.ro A konfirmáció szó jelentése: megerősítés. Az református egyházi hagyományok szerint a gyermekkorban megkeresztelt fiatalok 14-15 éves korban egy két éves előkészítő után a gyülekezet előtt adják bizonyságát hitüknek, s fogadalmuk után az egyházközség, s ezáltal a Református Egyház tagjává ...

Olvassa tovább »

Kádár Ferenc: Fogadástétel

(Átköltés) „Református magyar vagyok, Amíg élek, az maradok. Megígérem, megfogadom, Hogy hitemet mindig vallom!”  Isten teremtő kezének Köszönhetem az életem; Szent keresztség vize által Reám áradt a kegyelem. Isten élő igéjéből Tanultam meg, hogy jó az Úr, Hogy a bűnös ...

Olvassa tovább »

2011. június 6.

63.Zsoltár Az ember életén keresztül sok mindenre vágyódik. Míg gyermek, szeretne megnőni, szeretne olyan dolgokat tenni, amiket a felnőttek, szeretne jogokat, nem nagyon szeretne kötelességeket és felelősséget, szeretne sikert, jólétet, kellemes és biztonságos családi életet. A jelenkor főleg a vágyakról ...

Olvassa tovább »

Mi a konfirmáció?

“Felfedező úthoz hasonlítottuk …” – hangzik a válasz a legtöbbet használt konfirmációi olvasókönyvben a címben szereplő kérdésre. A válasz attól függ, kit kérdezünk. Amennyire én végig tudom gondolni, mindenki mást mond erre a kérdésre. A gyülekezetnek egy ünnepélyes szertartást jelent, ...

Olvassa tovább »

2011. június 5.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak Ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig.” Zsolt. 62,2-3 Olvasandó: Zsolt. 62 Kedves testvérem, képzeld el, hogy ma az utolsó nap, amikor még hallhatsz Istenről, képzeld el, ...

Olvassa tovább »