2011. február 18.

Olvasandó: 4 Móz 10:1-10 “Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstbõl csináltasd azokat, és legyenek azok néked a gyülekezet összegyûjtésére, és a táborok megindítására.” (4Móz 10, 2) A mózesi időben a kürtök szava hívta egybe a gyülekezetet. Felhangzott a kürtnek szava, ...

Olvassa tovább »

Református alapítványok partnersége

Forrás: Harangszó A Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyházmegyéiben diakóniai munkát végző gyülekezetek és alapítványok vezető munkatársai arra az elhatározásra jutottak, hogy ernyőszervezetben tömörülnek. Erre azért van szükség, mert a kisebbségi lét életünk e részére is rányomja negatív bélyegét. Belátjuk, szükség van ...

Olvassa tovább »

Új fordítás vagy revízió?

Forrás: Harangszó Vedd és olvasd! Bibliaolvasás a szilágycsehi gyülekezetben Félidejében jár az 1975-ben megjelent és 1990-ben egyszer már javított protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziója. Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány főtitkára szerint a fordítás és a revízió közötti műfaji ...

Olvassa tovább »

2011 február 17.

„Mihelyt pedig felszáll vala a felhő a sátorról, azonnal elindulának vala Izráel fiai, és azon a helyen, ahol a felhő megáll vala, ott ütnek vala tábort Izrael fiai.” 4 Móz. 9, 17 „Könnyű volt Izrael fiainak, mert az Úr megmondta ...

Olvassa tovább »

Imahét Pettyénben

Pettyénben ezen a héten tartják az egyetemes imahetet a református templomban. Genda Árpád-Szabolcs helyi lelkipásztor vasárnap nyitotta meg a hetet, ami hétfőn egyházmegyénk új ombódi lelkészének, Jobb Domokosnak a szolgálatával folytatódott. Kedden holland vendége volt a gyülekezetnek, hiszen a kolozsvári ...

Olvassa tovább »

Nagyvárad: egyházmegyei presbiterkonferencia – egységes presbiterképzés, 2012-től

Forrás: Harangszó Első presbiteri konferenciáját tartotta a Bihari Egyházmegye Presbiteri Szövetsége, február 12-én, a nagyváradi Lorántffy Egyházi Központ múzeumtermében. A konferencián jelen volt az Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke: László Kálmán, Venter Miklós főtitkár, Tóth Zsigmond ügyvezető elnök, Török Sándor, a ...

Olvassa tovább »

2011 február 16.

„egy rendtartástok legyen néktek” 4Móz 9,14 Isteni parancs hangzik el a nép felé: ünnepeljék meg a Páskát, emlékezzenek a szabadulásra. Mekkora izgalom foghatta el a népet, amikor a pusztában – ma azt mondanánk a semmi közepén – kellett megkészíteni és ...

Olvassa tovább »

Romániai Református Egyház: zsinati ülés Kolozsváron

Forrás: Reformatus.hu Kolozsváron ülésezett hétfőn a Romániai Református Egyház legfelső döntéshozó szerve. Az ülésen a Királyhágómelléki Egyházkerület megválasztott tisztségviselőit is beiktatták. A Bethlen Kata Diakóniai Központban tartott ülésen a Zsinat a lelkipásztorok képzéséről és alkalmazásáról beszélt, tekintettel arra, hogy a ...

Olvassa tovább »

Valentin–nap az iskolában

Forrás: Erdon Szatmárnémeti – Hétfő délelőtt a szatmárnémeti Református Gimnázium (angoltanár: Kun Noémi és Kovács Gabriella) és a 10–es Számú Általános Iskola (Chermeş Mădălina angoltanárnő) mintegy 30 V–VIII. osztályos diákja Valentin-napi mulatságot tartott a felekezeti iskola dísztermében. A két intézmény között meglévő partnerkapcsolat ...

Olvassa tovább »

A Harangszó februári második számából

Forrás: Harangszó A Zilah-belvárosi templom Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb református istenházának számít. Erről és az eklézsia múltjáról és jelenéről is olvashatunk a Püsök Sándor Csaba lelkipásztor nevéhez fűződő összeállításban. Végre hazaérkeztünk! – e címen jegyzi vezércikkét Kovács Sándor, a Szatmári Egyházmegye ...

Olvassa tovább »

2011. február 15.

Világítson a hét mécs! 4Móz 8:1-2 És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Áronnak és mondd meg néki: Mikor felrakod a mécseket, a gyertyatartó elé világítson a hét mécs. A gyertyatartó. A szent sátor céljaira készített gyertyatartó (menórá) mintáját Isten ...

Olvassa tovább »