2011. július 7.

„… ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek:” Ján. 5, 42 Az Úr Jézus mindenkit ismer: engemet is, tégedet is! Nem csak ismer, ezt el is mondja, s azt is elmondja milyennek lát. A fenti ige, ha érvényes ...

Olvassa tovább »

Észak-keleti Református Találkozó Tokajban – Csűry István Püspök záróprédikációja

Forrás: Tirek.hu és Haranszó „Ma ezért vagyunk boldogok, hogy együtt imádkozhatunk, együtt hallhatjuk áldott igéd szavát Atyánk.” – a találkozóra írt imádságban többek között ezekkel a szavakkal kértek áldást a tokaji gimnázium sportcsarnokában tartott záróistentiszteletre, ami július 3-án délelőtt 10 ...

Olvassa tovább »

2011. július 6.

„Uram, nincs emberem” János 5,7a Olvasandó: János 5, 1-18 Ennek a gyógyítási történetnek a különlegessége, hogy most nem a beteg fél a kezdeményező, hanem Jézus. Nem kiált a beteg előre, mint a leprások, nem viszik Jézus elé a barátok, mint ...

Olvassa tovább »

Felhívás – „Református Bibliaiskola”

Királyhágómelléki és erdélyi református lelkészek szervezésében, ebben az évben is megrendezésre kerül a „Református Bibliaiskola” néven ismert tábor, képzés. Olyan konfirmált fiatalok jelentkezését várjuk, akik szabadidős programok, sport, éneklés, filmklub, kirándulás, stb. mellett szívesen elmélyednének a Biblia világában is. A ...

Olvassa tovább »

2011. július 5.

Kétféle találkozás Olvasandó: János 4,43-54 „Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él .És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment.” (János 4,50b) Életünk találkozások láncolata. János evangéliumának 4. részében arról hallhatunk (45), hogy Jézus ...

Olvassa tovább »

Király Lajos tokaji beszéde

Keresztyén testvéreim! A Szatmári Református Egyházmegye esperesének, Kovács Sándor nevében köszöntelek benneteket, aki sajnos a mai napon, elfoglaltsága miatt nem lehet közöttünk. Engedjétek meg, hogy Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott levele 2. részének 8. versével köszöntselek benneteket a közel 90 ...

Olvassa tovább »

Minden kétséget kizárva: Egység

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkészkórusa és a Szatmárnémeti Református Gimnázium Gyermekkórusa, valamint a Szatmárpálfalvi Ifjúsági Együttes 3 napos találkozón szolgált Tokajon az Észak-keleti Református Találkozón. A kórusok-énekkarok tagjai három tartalmas, érdekes, meghitt, kellemes nap után, egy kis sárospataki kitérővel az ...

Olvassa tovább »

Befejeződött az ÉRT

„Egymás számára is jelentsünk örömöt, találkozásban megismerkedésben és az együtt töltött időben,” – mondta dr. Börzsönyi József, a Zempléni Református Egyházmegye esperese. Pénteken délután kezdetét vette az Északkeleti Református Találkozó (ÉRT) Tokajban.  A július 1. és 3. között zajló rendezvénysorozat ...

Olvassa tovább »

A magyar autonómiatörekvések konkretizálását sürgeti Csűry István püspök

Forrás: Harangszó A magyar autonómiatörekvések konkretizálását sürgeti Csűry István, a Generális Konvent múlt heti ülésének helyet adó Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. A házigazdával a romániai népszámlálásról, a közigazgatási reform tervezetéről és az egyházkerület fenntartásában működtetendő kórházról beszélgettünk. Miért pont Temesvárra ...

Olvassa tovább »

Krassó-Szörény megyébe indultak a kolozsvári teológusok

Forrás: Harangszó Az idén július másodikán kezdődött a tizenötödik éve immár hagyományos nyári teológus misszió. Ebben az évben − tekintettel arra, hogy ősszel lesz a hivatalos román népszámlálás − a kiemelt programunk a magyarságösszeírása és híveink felkeresése lesz Krassó-Szörény megye ...

Olvassa tovább »

2011. július 3.

„Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá.” János ev. 4,28-30 Olvasandó: ...

Olvassa tovább »

2011. július 2.

Olvasandó rész: Jn. 4, 1-26 „Monda néki az asszony: Tudom, hogy Messiás jő (a ki Krisztusnak mondatik); mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. Monda néki Jézus: Én vagyok az, a ki veled beszélek.” (25-26. versek) Sokan a Jézus Krisztussal való ...

Olvassa tovább »