2012. december 6.

Lk 14,1-4 És lőn mikor a főfarizeusok közül egynek házához ment szombatnapon kenyeret enni, azok leselkednek vala ő utána. Lk 14,1 Vajon felfigyeltünk-e már arra kedves Testvéreim, hogy életünket nagymértékben meghatározó döntéseket milyen körülmények között hoztuk meg? Vagy úgy is fogalmazhatnánk, ...

Olvassa tovább »

Krisz-Faktor Pályázatok

Bokányi Zsolt: Bocsáss meg Kriszfaktor   Dénes Attila 1 Kriszfaktor   Dénes Attila 2 Kriszfaktor   Simeon Zsolt Kriszfaktor   Kiss Endre Kriszfaktor   Sallai András – Ébredés (kórus verzió) Kriszfaktor   Balogh Kata – Csak Te Kriszfaktor

Olvassa tovább »

2012. december 5.

Lukács 13: 22-35 „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek” (24) I. Mai Igénkben Jézus igyekezetre biztat. Az eredeti görög szövegben ez küzdelmet, harcot, élet-halál kérdést jelent. Az örök életre nem lehet úgy ...

Olvassa tovább »

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közleménye az erdélyi magyarság képviseletéről

Közlemény   A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) a kezdetektől állást foglalt abban a tekintetben, hogy mindenképpen szükség van a magyar kisebbség bukaresti képviseletére. Az egyenlő távolság elvének kinyilatkoztatásával, a KRE nem kívánt beleszólni a magyar politikai pártok ez irányú egyeztetésébe. ...

Olvassa tovább »

2012. december 4.

Növekedés “Monda pedig Jézus: Mihez hasonló az Isten országa? és mihez hasonlítsam azt? Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vévén, elvet az ő kertjében; és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain. És ismét ...

Olvassa tovább »

Fodor Lajos: Két papos temetés

Ez már sándorhomoki szolgálatom idején történt. A szomszédos, akkori lázári kolléga szabadságra ment, engem bízott meg a helyettesítéssel. Meghalt a volt párttitkár, érkezett a hír, el kell temetni. Idős volt már, szegény, megérett a halálra. A család beszélt velem, felvettem ...

Olvassa tovább »

2012. december 3.

„Boldog az a szolga, a kit az õ ura, mikor haza jő, ilyen munkában talál!” (Lk 12,43) Ugye nem gondoltad volna kedves olvasó, hogy így hétfői napon egy mondatban találod azt a két szót, hogy munka és boldog. Pedig hozzátartozott ...

Olvassa tovább »

Cseri Kálmán – NÉGY ÁDVENT

Pasarét, 2007. december 2. (vasárnap)  Alapige:1Kor 1,4-9 Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (51)

Kedves hallgatóink, a  Királyhágómelléki Református Egyházkerület HarangSzó cím műsorunkat ezúttal is az Ébresztő!Gondolattal kezdjük, ezt követi majd a Drága örökségünk című rovat, melyben rövid összeállítással emlékezünk a 75 éve elhunyt József Attilára. Adásunk második felében Adventre hangolódó üzenetet hallhatunk, valamint ...

Olvassa tovább »