Velünk az Isten – 2019. május 30.

“Ti az Úrnak, a ti Isteneteknek fiai vagytok, ne vagdaljátok meg magatokat, se szemeitek között  ne csináljatok kopaszságot, a halottért” (5Mózes 14,1) Áldozócsütörtökre írom e sorokat, amikor Krisztus Urunk mennybe emelkedett. Meg vagyunk szokva azzal, hogy amikor valakinek véget ér ...

Olvassa tovább »

Szerenád, ballagásra készülve

A ballagás időszakában különböző érzések, ezek közül legfőképpen a hála lesz úrra a diákok szívében. Az iskola zeng az énekszótól, a tanárok törlik könnyeiket a leghuncutabb diák láttán is. Újabb időszak közeledik a vége felé. A Szatmárnémeti Református Gimnázium végzős ...

Olvassa tovább »

A kardiovaszkuláris rizikófaktoroktól a szívinfarktusig – Hit és gyógyítás

Hamarosan itt a hónap utolsó péntekje, ez egyet jelent a Hit és Gyógyítással! Az elmúlt hónapi alkalomra való visszatekintéssel ajánljuk mindenkinek a május végi eseményt. Az áprilisi téma a szívbetegségeket járta körül. Dr. Lakatos-Keszegpál Éva kardiológus szakorvos, a kardiovaszkuláris rizikófaktoroktól a ...

Olvassa tovább »

Útravaló ballagó tarisznyák

Szombaton ballagnak a Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjai. Az ezt megelőző időszaknak minden évben felemelő és megható jelenete az, amikor a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetsége tarisznyákat készit a ballagóknak, 1997 óta.   Kedden délelőtt 11 órától a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 28.

“Tartsd meg engedelmesen mindezeket az igéket, amelyeket neked megparancsolok; akkor majd jó dolgod lesz neked és utódaidnak mindenkor, mert azt tetted, amit jónak és helyesnek lát Istened, az Úr. Ha majd kiirtja előled Istened, az Úr azokat a népeket onnan, ...

Olvassa tovább »

Elballagott a Református Óvoda Szivárvány csoportja

Forrás: szatmar.ro  Elballagtak a nagy ovisok, kisiskolás lesz belőlük szeptembertől. A szatmárnémeti Református Gimnázium tagintézményének, a Kinizsi utcai Református Óvodának bátor hatévesei álltak pénteken az Iparosotthon színpadára. Műsorukkal búcsúztak az intézménytől és az ott töltött éveiktől egyaránt. A gyermekekhez és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 27.

„… azt a helyet keressétek föl, és oda járjatok, amelyet kiválaszt az ÚR, a ti Istenetek minden törzsetek közül, hogy nevét oda helyezze, és ott lakozzék.” (5Móz 12,5) Az elmúlt három évtizedemben, alán egy kezemen meg tudom számolni azokat a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 25.

„Abban az időben azt mondta nekem az ÚR: Faragj magadnak két, az előbbiekhez hasonló kőtáblát, jöjj föl hozzám a hegyre, és csinálj faládát is. Fölírom rájuk az előző táblák igéit, amelyeket összetörtél, és tedd azokat a ládába. Készítettem tehát egy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 24.

“És leborultam az Úr előtt negyven napon és negyven éjjel; mert azt mondotta az Úr, hogy elveszt titeket. Akkor imádkozám az Úrhoz, és mondék: Uram, Isten! ne rontsd meg a te népedet, és a te örökségedet, akit a te nagyságoddal ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Lázáriban

Építkező és közösségépítő gyülekezetben tett látogatást a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Szerdán délután indult el Király Lajos esperes és csapata. Előző napokban Szilágyi István Róbert számvevő elvégezte feladatát a gyülekezetben. Délután 17 órától a presbitergyűlésen Nagy Erika missziói előadó ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 23.

“Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened.” (5 Mózes 8,5) Gyermekkorban nem szerettük, ha megszólítanak, állandóan csak apánk, anyánk “parancsát” teljesíteni tehernek bizonyult. Igaza ...

Olvassa tovább »

FELHÍVÁS – Éljünk a választás jogával!

„Ám az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz.” (Jób17,8) Mi, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Vezető Tanácsa elkötelezzük magunkat a Magyarország Kormánya által is képviselt nemzetépítő és keresztyén világnézet mellett, amelyet a Nemzetek Európájában ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 22.

Azért szeret, mert szeret. „Nem azért szeret az ÚR, és nem azért választott ki titeket, mintha minden népnél többen volnátok, hiszen minden népnél kevesebben vagytok, hanem azért hozott ki titeket az ÚR hatalmas kézzel, és azért szabadított meg a szolgaság ...

Olvassa tovább »