Velünk az Isten – 2018. november 18.

       “Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nekik: „Amikor átmentek a Jordánon Kánaán földjére, válasszatok ki városokat, amelyek menedékvárosaitok legyenek.” (4Mózes 35, 9-11a)        Lebilincselő az, ahogyan az Úrnak mindenre kiterjed a figyelme! Mindenkiről gondoskodik, senki nem marad ki atyai ...

Olvassa tovább »

Hatékony „csipetcsapat” Lázáriban

Épül és szépül Lázáriban a gyülekezeti ház és a parókia. Képíró Gyula lázári lelkipásztor közösségi oldalán a következő szavakkal köszönte meg a munkálatokat hatékony csapatának: „Elkészült a hátsó kijárat és terasz valamint a hőközpont tetőszerkezete. A legények szinte naplementéig ügyeskedtek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 17.

„Parancsold meg Izráel fiainak, hogy adjanak a lévitáknak az ő örökségi birtokukból lakásra való városokat; a városokhoz pedig adjatok azok környékén legelőt is a lévitáknak; hogy legyenek nékik a városok lakóhelyekül, a legelők pedig legyenek az ő barmaiknak, jószágaiknak és ...

Olvassa tovább »

Ombodi presbiterek Nagytarnán szorgoskodtak

Ügyes és serény jómunkásemberek érkeztek Nagytarnára, az Ecosunhomeban, azaz a Természet és Szeretet Otthonába, hogy előkészítsék a tüzelőanyagot az ifjúsági központ lakóinak, időszakos bérlőinek.  Ombod református presbiterei Jobb Domokos lelkipásztoruk és Szilágyi Levente egyházmegyei ügyintéző vezetésével gyorsan és hatékonyan dolgoztak. ...

Olvassa tovább »

Krisztust követő, önálló lépések a kétéves SZIKÉBEN

Két éve működik a Szatmári Református Egyházmegye keretén belül a SZIKE. Az ifjúsági szervezet megtartotta évi közgyűlését, melyen régi és újabb célokat tűztek ki. Az elmúlt két évben ifjúsági istentiszteletek, programok és önkéntes szolgálatok megszervezésével foglalkozott a szervezet, melyeket új ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 16.

“Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Ha bementek Kánaán földjére az a föld, tudniillik Kánaán földje, jut nektek örökségül a következő határok szerint: déli határotok a Cin-pusztától fogva Edom határáig húzódjék, majd ...

Olvassa tovább »

A 100 ÉVE MEGGYILKOLT MÁRTÍRSORSÚ REFORMÁTUS MINISZTERELNÖKÜNKRE EMLÉKEZTÜNK

VICTOR, QUIA VICTIMA – GYŐZÖTT, MERT ODAÁLDOZTA MAGÁT: GRÓF TISZA ISTVÁN A 100 ÉVE MEGGYILKOLT MÁRTÍR SORSÚ REFORMÁTUS MINISZTERELNÖKÜNKRE EMLÉKEZÜNK Micsoda paradoxona a magyar történelemnek, s az emberi sorsnak, hogy a leghosszabb ideig Magyarország miniszterelnökeként szolgált gróf Tisza Istvánnak (1861-1918) ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 12.

“Minden fogadalmát és minden esküvéssel való elkötelezését a maga megtartóztatására a férje teszi érvényessé vagy érvénytelenné. Ha a férje egyáltalán nem szól neki egy egész napig, akkor megerősíti minden fogadalmát vagy minden elkötelezését, amelyet magára vett. Megerősíti azokat, mert nem ...

Olvassa tovább »

Beiktatták az új harangot Kiskolcson

Egyháztörténeti jelentőségű ünnepi esemény szem- és fültanúja lehetettek az ünneplő sereg Kiskolcson. A kettős ünnepen beiktatták az új harangot, és jubiláltak az egykori konfirmandusok. Vasárnap délelőtt 11 órakor Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke Nehémiás Könyve 2. részének 17 ...

Olvassa tovább »

A reformáció “igevirágai”

A Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjai igevirágokat készítettek a reformáció 501. évfordulója alkalmából. Higyed Gyöngyi vallástanárnőtől és egyházmegyénk zenei előadójától megtudtuk, hogy minden osztály beküldte az általa kiválasztott bibliai igéket. Ezeket összekavarták és 501 igéből készítettek el a kiállítási anyagot. 501 ...

Olvassa tovább »