2011. április 29.

“Ments ki engem a hálóból, amelyet titkon vetettek nékem; hiszen te vagy az én erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.” Zsolt. 31,5-6   Halál, pusztulás, megsemmisülés, ez vár rám…, s ez vár rád mert ...

Olvassa tovább »

A Harangszó májusi első számából

  A Váradi Dalnokok férfikórus felvidéki látogatását és szolgálatait követi végig a lap címoldalas tudósítása. Egy másik írás az önkéntességen alapuló diakóniai szolgálat fontosságát hangsúlyozza, valamint Anyák napi összeállítást is tartalmaz a Harangszó, a királyhágómelléki reformátusok lapjának májusi első száma. ...

Olvassa tovább »

2011. április 28.

„Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat?” Zsolt 30, 10 A 30. Zsoltár templomszentelési ének, ugyanakkor a templomban elmondott bizonyságtétel is. A zsoltáros hálát ad Istennek azért, mert kiemelte őt a bajból, siralmát vígságra fordította, ...

Olvassa tovább »

Csendesnap a Refiben

Forrás: Szatmár.ro Pénteken rendezik meg az immár hagyományos iskolai ünnepséget, a Csendesnapot a szatmárnémeti Református Gimnáziumban. Idén is a lelki feltöltődés és a barátkozás jegyében hirdették meg az iskola közössége számára a Csendesnapot. Pénteken istentisztelet, előadások, beszélgetések és érdekes foglalkozások ...

Olvassa tovább »

2011. április 27.

„Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben” Zsolt 29,2 Olvasandó: Zsolt 29 Minden hívő ember örömmel figyeli, hogy húsvétkor és amúgy a nagyobb ünnepeken sokkal többen vesznek részt az istentiszteleteken. Sokan tartják fontosnak azt, hogy adják az ...

Olvassa tovább »

Függőleges Ifjúsági Konferencia: Szex feketén-fehéren

PÉNTEK 13.00    Regisztráció 16.00    Ének 16.30    A 13. Függőleges ünnepélyes megnyitója 17.00    Előadás – Márpedig a szex JÓdolog!    ifj. Csomós József 18.00    Vacsora 19.00    Esti program 21.00    Koncert a teaházban 22.00    TakarodóSZOMBAT 08.00    Reggeli 09.00    Zenés áhítat 10.00    Szünet 10.30    ...

Olvassa tovább »

2011. április 26.

28. zsoltár Élhet-e az ember Isten szava nélkül? Erre a kérdésre a válasz határozott NEM.  Isten hozzánk intézett szava nélkül mi sötétségben és mélységben vergődünk  csupán. A néma Isten élettelenséget, üres, jövő nélküli holnapot jelent. Ezért  kiált a zsoltáríró: Ne ...

Olvassa tovább »

Tiszteletbeli presbiterré avatták

Húsvét I. napján a Batizi Református Egyházközségbe látogatott a Németországban élő Buna Miklós és családja, akik éveken át segítették különböző adományokkal az egyházközséget, az elmúlt hetekben pedig egy csodálatos orgonát adományoztak a gyülekezetnek.  A délelőtti, ünnepi istentisztelet keretében Buna Miklóst, ...

Olvassa tovább »

2011. április 25.

Zsolt 27,4 „Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét ésgyönyörködhessem az Ő templomában” Jelen zsoltárunk Istenhez és az Ő templomához való ragaszkodással a mindenkori olvasó tudatát, szívét ragadja ...

Olvassa tovább »

Krisztus feltámadt!!!

János 20,1-18 Húsvétot Ünneplő Kedves Testvéreim! Húsvét ünnepének reggelén még zavar a múltam, mert hallom kiáltó-feleletemet Pilátusnak hogy feszítsétek meg. Még hallom az elhagyott Jézus utolsó szavát a kereszten, hogy Elvégeztetett. A nagyszombati gyász és fájdalom után nekem is megjelent ...

Olvassa tovább »

Isten gondoskodása – ünnepi pásztorlevél

Kedves Testvéreim! Húsvétunkat megelőző böjti időben két bibliai esemény nyugtalanította az egyébként sem zavartalan napjaimat. Szinte napi rendszerességgel jutott eszembe az egyiptomi fogságból szülőföldjére vándoroló nép. Velük kapcsolatban elevenedik előttem az a pillanat, amikor a húsos fazekak emlékezete mellett először ...

Olvassa tovább »

2011. április 23.

Zsoltárok. 25. A huszonötödik a zsoltárok között az egyik legismertebb énekeskönyvi énekünk, hiszen dallama felemelő, a szövege pedig annyira jellemző a mi hitéletünkre. Egyáltalán nem úgy gondolunk rá, mint „Dávid zsoltárára”, hanem mint a mienkre…ezt bizony mi is írhattuk volna, ...

Olvassa tovább »

Templomfelújítás Szamoskóródon

  – Örömmel adjuk hírül, hogy a Szamoskóródi Református Egyházközség 2011 április 21-én befejezte a templom külső renoválását. –   A gyülekezet presbitériuma 2010 utolsó presbiteri gyűlésén úgy döntött, hogy az 1914 és 1923 között épült templomot felújíttatja. Ez a ...

Olvassa tovább »