MEGHÍVÓ – „KÉK VÖDÖR 2011”

A romániai DORCAS Aid egyesület 2011. NOVEMBER 23-án bemutatót tart a „KÉK VÖDÖR 2011” kampányról, valamint a Dorcas Aid szervezet gyülekezetekkel való együttműködési lehetőségeiről. Szervezetünk olyan gyülekezetek és gyülekezeti elöljárók érdeklődésére számít, akik aktívak a diakóniai szolgálatban. A kampány 2011 ...

Olvassa tovább »

Pro Ecclesia díj a Batizi Református Egyházközségnek

Pénteken Nagyváradon adták át a Pro Ecclesia díjakat. A kisgyülekezet kategóriában az idei esztendőben a Szatmári Egyházmegyéhez tartozó Batizi Egyházközségnek ítélték oda a kiemelkedő díjat. November 18-i keltezésű, Csűry István püspök és dr. Varga Attila főgondnok által aláírt díszoklevéllel a ...

Olvassa tovább »

2011. november 21.

“Azoknak, a kik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élõ Istenben, a ki bõségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra. Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek ...

Olvassa tovább »

Advent a kórházban

Szeretettel várunk minden nőszövetségi tagot és lelkipásztort 2011. november 22-én, kedden, délután 14 órától, hogy ismét meglátogassuk a Megyei (Új) Kórházban betegeinket, ezzel folytatva az elkezdett missziói munkát és hirdetve az Eljövendőt! Jelentkezni lehet Nagy Erika missziói előadónál a következő ...

Olvassa tovább »

2011. november 20.

“Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt” (I. Tim. 6: 12) A keresztyén ember élete olyan, mint a gladiátoré, aki állandó edzésben tartja az ő lelkét. Felvértezi önmagát ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2011. november 19.

Olvasandó igeszakasz: 1Tim. 6,3-10 „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.” (10. vers) A hétvégi jól megérdemelt pihenés közben, eszünkbe jut az a sok rohanás és munka, amit ...

Olvassa tovább »

Dávid István: Apa mit hoztál?

Forrás: Agnus Amikor a dolgomat végzem és a hivatalokat járom, amikor a városi nyüzsgés forgatagában időt, pénzt s türelmet pazarolok, amikor a rohanásban már-már magamat is elveszejtve a megnyugvás örvényét keresem, egyszer csak megérik bennem a vágy, hogy végre hazatérjek. ...

Olvassa tovább »

A zene láthatatlan szálakkal köt össze bennünket

Három éve közösségteremtő csodát élhetünk át, akik a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusának tagjai vagyunk. E láthatatlan szálak összefűzhettek azokkal is akik szolgálatainkat hallgatták. Istennek legyen hála azokért akik e szép szolgálatot vállalták és vállalják ma is. Ebben a világban ...

Olvassa tovább »

2011. november 18.

“Akik iga alatt vannak mint szolgák, az ő uraikat minden tisztességre méltóknak tekintsék, hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék. Akiknek pedig hívő uraik vannak, azokat meg ne vessék, mivelhogy atyafiak; hanem annál inkább szolgáljanak, mivelhogy hívők és szeretettek, ...

Olvassa tovább »

A Harangszó novemberi második számából

Forrás: Harangszó A nyári gyermekmissziós tevékenységet támogató KOEN-alapítvány jubileumi ünnepségéről ír a királyhágómelléki reformátusok lapja. A legfrissebb számban, egyebek mellett a koltói eklézsia kettős zenei ünnepéről és  a misszió cselekvési lehetőségeit felmutató kárpát-medencei konferenciáról is olvashatunk. Gyökössy Endre: A boldogmondások ...

Olvassa tovább »

2011. november 17.

“Kérve kérlek az Istenre és a Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból. A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben; tenmagadat tisztán tartsd. Ne légy tovább ...

Olvassa tovább »

Barni turnézik

Író-olvasó találkozó lesz Zágoni Balázzsal és Barnival. Zágoni Balázs: Barniék tele című könyvét mutatják be Barni és a szerző jelenlétében november 23-án, szerdán, 17 órakor a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont dísztermében. A Koinónia Kiadó által gondozott Barni-sorozat 2005-ös megjelenése óta nagy sikernek ...

Olvassa tovább »

2011. november 16.

1 Tim 5,17 „A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak” Az első gyülekezetekben az idős, szent életű férfiaknak megvolt a maguk rendje. Ugyanakkor voltak olyanok ebben a kollégiumban, akik hitük és erejük ...

Olvassa tovább »