Esernyőtánc az óvodások táncfesztiválján

A Szatmárnémeti Református Óvoda iskolai előkészítős csoportjának lányai, Szilágyi Noémi és Volosin Szilvia óvónők irányításával léptek fel az 5-ös számú óvodában szerevezett táncfesztiválon. A gyermekeket elkísérte néhány szülő és csoport korábbi óvonője, Kiss Erzsébet. Az óvodások előadását a szervezők oklevéllel ...

Olvassa tovább »

2012. április 4.

“A fõpapok és vének pedig reá beszélék a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el.” (Máté 27,20) Pár évtizeddel ezelőtt történt valahol a közel-keleten, hogy élt két fiútestvér. A nagyobbik rendes, becsületes, példamutató életet élt. Gyülekezetbe járt és Jézus ...

Olvassa tovább »

Foci másképp

A Szatmárnémeti Református Gimnáziumban az “Iskola másképp” program keretén belűl ma, 2012. április 3-án előbb a szülők és a diákok csapatai mérhettek össze tudásukat. Az eredmény láttán ma a szülők otthon engesztelhetik ki elpáholt gyermekeiket, hiszen 13-4 arányban lemosták a ...

Olvassa tovább »

2012. április 2.

Akkor látván Júdás, a ki õt elárulá, hogy elítélték õt, megbánta dolgát, és visszavivé a harmincz ezüst pénzt a fõpapoknak és a véneknek, Mondván: Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának: Mi közünk hozzá? Te lássad. Õ pedig ...

Olvassa tovább »

Napi Ige a Hírlapban is

Nem áprilisi tréfa, hanem valóság az, hogy április 2-ától minden nap egy-egy igemorzsa jelenik meg a Szatmári Magyar Hírlap hasábjain. A napi Igéket Rácz Ervin-Lajos, a Szatmári Református Egyházmegye sajtóreferense választja ki a “Die Lusungen” alapján. A Losungen igei útmutatót ...

Olvassa tovább »

2012. április 1.

Mt.26,72 “És ismét megtagadá esküvéssel, hogy: Nem is ismerem ezt az embert.” Péter viselkedése sok emberre jellemző. Szép számmal vannak, akik ugyanúgy kudarcot vallottak,  vallanak mint Péter, minden jószájndékuk ellenére.Ezek az emberek megértik Pétert. Rosszul esik nekünk ezt Virágvasárnap hallani és ...

Olvassa tovább »

Horváth Géza: JERUZSÁLEM FELÉ

PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK   Pasarét, 2011. április 17. (virágvasárnap) Horváth Géza Alapige:Lk 19,28 “Miután ezeket elmondta Jézus, tovább haladt Jeruzsálem felé.” Imádkozzunk! Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked ezt a szép vasárnapot, amely elé odateszünk még egy szót: virágvasárnap. Köszönjük azt az első ...

Olvassa tovább »

Együtt! – Gondnoktalálkozó az esperesi hivatalban

“A köztetek lévõ presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanuja, és a megjelenendõ dicsõségnek részese; Legeltessétek az Istennek köztetek lévõ nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésbõl, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésbõl, hanem jóindulattal; Sem nem úgy, ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (22)

A Harangszó Rádió virágvasárnapi különkiadásában Rácz Ervin főszerkesztő gondolatai után Erdei-Árva István, szamoskóródi lelkipásztor hirdeti Isten Igéjét. Majd Szabó József-Levente pelábrthidai lelkipásztor beszélget Vinczéné Pálfi Judittal, a Királyhágómnelléki Református Egyházkerület missziói előadó tanácsosával. Hallgatható élőben, szombatonként 18 órakor a City Rádióban: ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (17)

Hallgassa ön is szombaton 12 órától a Partium Rádióban (89,6 Fm; http://www.partiumradio.ro/site/) a Királyhágómelléki Református Egyházkerület HarangSzó című műsorát. Az adás tartalma:  Az Ébresztő! Gondolatok rovatában Sánta János és Kalkuttai Teréz Anya tanácsait hallhatjuk. Ezt követően Ghitea Júlia-Zsuzsanna tájékoztatja önöket ...

Olvassa tovább »