2011. november 27.

„Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez: ismeri az Úr az övéit és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja! Egy nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fa- és ...

Olvassa tovább »

Kék vödör akció Szatmárnémetiben

Szatmár megye — A gyakorlati kereszténységet népszerűsítő Dorcas Aid Románia Egyesület célkitűzéseivel, munkájával, ismerkedhettek a szatmáriak november 23–án a szatmárnémeti Szamos–negyedi református gyülekezetben. Karikás Enikő, Friss Újság A Szatmárnémeti Szamos–negyedi református templomban november 23–án ismerkedhettek meg az érdeklődők a romániai Dorcas Aid ...

Olvassa tovább »

Adventi Harangszó

Adventi Harangszó Adventi ünnepi összeállítással jelentkezik a királyhágómelléki reformátusok lapja. A legfrissebb számban, egyebek mellett a Misztótfalusi Kis Miklós gyűjteményes ház jubileumáról és a magyar egyháztörténelemben fontos szerepet játszó Rákóczi családról is olvashatunk. „Nem-advent – amikor az ember nem vár, ...

Olvassa tovább »

2011. november 25.

Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból… az evangélium szerint: … Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. 2. Tim. 2, 8 és 11 Rengeteg információ, szakad ránk ebben a rohanó világban. Sokszor ...

Olvassa tovább »

Hit, humor és pozitív gondkolkodás

A hónap utolsó péntekjén ismét Hit és gyógyítás a Szatmár-Németi Református Egyházközség gyülekezeti termében. A rendezvényen a pozitív gondolkodásmódról szakorvos, a hit és a humor kapcsolatáról pedig lelkipásztorok beszélnek. A Szent-Györgyi Albert Társaság, valamint dr. Tallián Ferenc három évvel ezelőtt ...

Olvassa tovább »

Advent elõtti beteglátogatás

Forrás: Hírlap Tegnap 14 órakor ismét kórházlátogatóba ment a Szatmári Református Egyházmegye küldöttsége. Az egyházmegye lelkipásztorai és nõszövetségi tagjai körülbelül egy éve kezdték missziós szolgálatukat, mely során több alkalommal is, ünnepek elõtt rendszeresen meglátogatták a 2-es Számú Megyei Kórházat, ismertebb ...

Olvassa tovább »

2011 november 24.

2. Tim 1. 15-18 “Az Úr engedje meg néki, hogy találjon irgalmasságot az Úrnál ama napon.” 2Tim 1,18/a E néhány versben Pál szomorú tények közlésével kezdi mondandóját. A Római Birodalom ázsiai székhelyén, Efézusban, az ő tartózkodási helyén elfordultak tőle. De ...

Olvassa tovább »

2011. november 23.

2. Tim 1. 8-14 „Amiért szenvedem ezeket is: de nem szégyellem; mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy Ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra.” (12) I. Pál az Evangéliumért elkötelezett emberként áll előttünk ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2011 november 22.

Áldásosztók Olvasandó: 2Tim 1,1-7 „Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában; meg vagyok azonban győződve, hogy benned is.” (2Tim 1,5) Az idézett sorok akarva-akaratlan a második parancsolat utolsó ...

Olvassa tovább »

Közgyűlést tartott a Presbiteri Szövetség

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége október 22-én délelőtt 10 órától tartotta őszi közgyűlését Nagyváradon, az Egyházkerületi Székház dísztermében. A nyitó áhítaton Forró László lelkipásztor, mb. főjegyző az 52. zsoltár alapján hirdette Isten igéjét. Az áhítatot követően került sor a ...

Olvassa tovább »

Közlemény a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2011. november 18-i közgyűlési határozatairól

1. A Romániai Református Egyház Zsinatának határozata értelmében Forró László hegyközkovácsi lelkipásztornak nem volt meg a 15 éves rendes lelkipásztori szolgálati ideje, ezért a főjegyzői tisztséget nem tölthette be. Közgyűlés helyette Lukács József szilágynagyfalui lelkipásztort választotta az Egyházkerület főjegyzőjévé. 2. ...

Olvassa tovább »