2012. január 15.

“Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket” (Máté 5: 44) Új mérce, váltás követelésként vagy parancsként a sokszor belénk idegződött magatartás, bosszúállás ...

Olvassa tovább »

Kérjetek, keressetek, zörgessetek!

Krisztus tanítványai tudják, hogy nem boldogulhatnak imádság nélkül. Azt is sejtik, hogy nem minden nevezhető fohásznak, ami e fogalom jegyében történik körülöttük, vagy éppen amit gyakorolnak ők is az ősi hagyományok nyomán. Érzékelik tanítójuk szavaiból, hogy Isten kész az ember ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (11)

A Szatmári Harangszó Rádió ma 3 résszel jelentkezik. Először Rácz Ervin műsorvezető a 31. Zsoltár 16. verse alapján oszt meg egy verset: Uram, van időm. A “Templomküszöbön túl” az utca emberét kérdeztük jövőképükről. A végén egy jegyzetet hallgathatnak, ami éppen ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (6)

Mai adásunk elején SzabóJózsef-Levente tolmácsolja Kerékjártó Mihály és Sánta János gondolatait. Ezt követően a “Drága örökségünk” című rovatban előbb a farsangi időszakra eső jelesnapokról hallhatunk összeállítást, majd műsorunk második felében a Bihari Egyházmegyében található Pelbárthidáról tudhatunk meg néhány érdekességet. A ...

Olvassa tovább »

2012. január 14.

Olvassuk: Mt. 5,33-42 „Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon” (37. vers) Minden embernek vannak peres ügyei. Nem igazán a világi bíróságon folyó perekre kell gondolni, hanem azokra a ...

Olvassa tovább »

Történelmi arcképcsarnok

Forrás: Szatmar.ro A Híd Egyesület kezdeményezésére történelmi rendezvénysorozat indul, melynek keretében különféle eseményeket és személyiségeket mutatnak be. Az első előadásra január 15-én kerül sor A Németi Református Egyház gyülekezeti termében. „Történelmi arcképcsarnok” címmel indít rendezvénysorozatot a Híd Egyesület. Az előadások ...

Olvassa tovább »

2012. január 13.

„Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb ...

Olvassa tovább »

2012. január 12.

Mt 5, 17-26 Jézus ebben  az igerészben megmutatja, hogy hatalma van értelmezni az írásokat és új távlatokat nyitni a régi beidegződéseknek. A próféták igehirdetésének a betöltése azt jelenti, hogy mindent egészen Isten eredeti akaratának rendelni alá és aszerint élni. Neki ...

Olvassa tovább »

Meddig tart ez?

“Jeleinket nem látjuk, próféta nincs többé, és nincs közöttünk, a ki tudná: meddig tart ez?” Zsolt 74,9 Aszáf, imádságában az Urat keresi. Hova lett? Nem látja azt, hogy a babilóniaiak a templomot meggyalázzák és megszentségtelenítik? Az arany díszítéseket fejszékkel feszítik ...

Olvassa tovább »

Imaheti program 2012

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa IMAHÉT A Krisztus-hívők egységéért 2012. január 15-22. „… mindnyájan el fogunk változni.” (1Kor 15,51) 1. nap Főtéma: A szolgáló Krisztus átformál Alapige: Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon. (Mk 10,45) Olvasmányok: • Zak 9,9-10 A király ...

Olvassa tovább »

2012 január 11.

„Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté 5, 16 Olvasandó Máté 5, 13-16 A mai napi ige önvizsgálatra indít minket. Vajon úgy vagyunk jelen mások életében ...

Olvassa tovább »

2012. január 10.

Maté 5:1-12 “Boldogok…” Ezzel a résszel, a mindannyiunk számára ismert “Hegyi beszéd” kezdődik. De mi is a Hegyi beszéd? Jézus bölcs mondásai? Egy gyűjtemény? Esetleg Jézus programbeszéde? Valaki így fogalmazott egyszer: “Jézus bemutatkozása”. Ilyen a mi Urunk, és közben eldöntheti ...

Olvassa tovább »