Mátyás választása

ApCsel 1,20-26 Jézus Krisztus, amikor megkezdte a földi szolgálatát 12 embert szólított meg, hogy kövesség Őt, és a követés ideje alatt tanulják meg tőle azt az életmódot, azt a viselkedési formát, azt a tudást, amelyben az Úr Isten kedvét leli. ...

Olvassa tovább »

2012. május 12.

„És amely napon általmentek a Jordánon arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néktek: nagy köveket állíts fel, … és írd fel azokra e törvénynek minden ígéjét … Figyelj és hallgass Izráel! E mai napon lettél az ...

Olvassa tovább »

Nyílt napok a Református Gimnáziumban

Forrás: Szatmar.ro A Szatmárnémeti Református Gimnázium május 14-15. között nyílt napot tart érdeklődő szülők és diákok számára, hogy bepillanthassanak az iskola mindennapjaiba. Az érdeklődők hétfőn és kedden, 9.00-11.00, illetve 11.00-13.00 óra között látogathatják meg a tanintézményt. A program első felében ...

Olvassa tovább »

Nyílt levél a partiumi magyarokhoz

„Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa a politikai pártokhoz mért egyenlő távolság elvét a megvalósítható közelség jegyében gondolja végrehajtani.” Ezzel a határozattal szentesítette az egyházkerület igazgatótanácsa 2011. december 9-én a püspök által megfogalmazott célkitűzést: az integratio in integrum, azaz a teljes egység- ...

Olvassa tovább »

2012. május 11.

“Mikor bemész arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül, és bírni fogod azt, és lakozol abban: Akkor végy a föld minden gyümölcsének zsengéjéből,… és tedd kosárba és menj oda a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, ...

Olvassa tovább »

Élő kövek

Szombaton 15 órától Erdődön az ifjűsági találkozón fellép az Élő Kövek nevű együttes. Íme egy kis ízelítő az ákosi fellépésükről:

Olvassa tovább »

2012. május 10.

5Moz 25,6. És majd az elsőszülött, a kit szülni fog, a megholt testvér nevét kapja, hogy annak neve ki ne töröltessék Izráelből. A mai felolvasott igeszakaszból a sógorházasságot szeretném kiemelni. A sógorházasság az ószövetségi kor ama szociális intézkedései közé tartozott, ...

Olvassa tovább »

2012. május 9.

“Hogyha valaki újonnan vesz feleséget, ne menjen hadba, és ne vessenek reá semmiféle terhet, egy esztendeig szabad legyen az ő házában, és vidámítsa a feleségét, akit elvett” (.Mózes 14: 5). Olvasandó az egész 24. fejezet Újabb törvények, amelyek inkább  a ...

Olvassa tovább »

2012. május 8.

“De az Úr, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot, hanem fordította az Úr, a te Istened az átkot néked áldásodra, mivelhogy szeretett téged az Úr, a te Istened.“ 5 Mózes 23: 5 Isten népe iránti féltő szeretete és hűsége ...

Olvassa tovább »

2012. május 7.

„… mert rossz hírbe kevert egy izráelita szüzet…” 5Móz 22,19 A rész második felében, a 13. verstől egészen a fejezet végéig olyan törvények tárulnak elénk, amelyekben két dolog kap nagy hangsúlyt: a bűntől való megtisztulás és a felelősség. A házaséletre ...

Olvassa tovább »

Átvette a nyereményt fotópályázatunk nyertese

Nagy Hajnalka-Csilla: Ebéd előtti fohász című képe nyerte meg honlapunk fotópályázatát. Ma este a tehetséges egyetemista leány átvette a nyereményt. Honlapunk kérdésére elmondta, hogy Kolozsváron jár egyetemre, újságíró szakon mesterizik. Szatmáron 2008-ban érettségizett az Aurel Pop Művészeti Liceumban. A Szatmár-Szamosnegyedi ...

Olvassa tovább »

Nőszövetségi körlevél

„ Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.” (Ésaiás 49,15) A feltámadott Úr Jézus Krisztus asszonyokat küld követségébe, hogy az élet örömhírével ébresszék a világot a halál ...

Olvassa tovább »