Ecosunhome az ITV-ben

Tisztelt olvasók! Ma 11, 30 perckor az ITV-ben Kovács Eszter riporter Békéssy Erzsébet környezetvédővel, Nt Kovács Sándor esperessel és Ilonczai Zsombor projektaszisztenssel beszélget a Természet és a Szeretet házáról, ami 14 hónap múlva valósul meg Nagytarnán. A következő linken követhetik ...

Olvassa tovább »

Különféle programokkal emlékeztek a Reformáció Napjára

Cikk Forrása: Szatmar.ro A hagyományokhoz híven idén is tartalmas emléknapot rendezett a Reformáció Emléknapja alkalmából a Szatmárnémeti Református Gimnázium. A diákok és tanárok egyaránt különböző programokon – kézműves foglalkozáson, vetélkedőkön, sportrendezvényeken és kiállításokon – vehettek részt. Október 30-án ünnepi istentisztelettel ...

Olvassa tovább »

2012. október 30.

Megreformált élet vonásai “ És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, aki várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Lélek vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szent Lélek ...

Olvassa tovább »

2012. október 29.

„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség és az emberekhez jóakarat.” Lk 2,14 Olvasásra: Lk 2,1-20 Meg vagyunk szokva, hogy jobbára csak karácsonykor hangzik fel az angyalének, csak Szenteste, vagy az ünnep első és másnapján figyelünk oda ...

Olvassa tovább »

Állandó reformáció

Október 31-én a XVI. századi egyház-reformációért adnak hálát Istennek az evangéliumi keresztyének. 1517-ben ezen a napon szögezte ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára híressé vált 95 tételét. A keresztyén világ protestáns része ilyenkor ünnepel, emlékezik erre a bátor tettre, ...

Olvassa tovább »

Meghívó énekversenyre

„Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!.”(Zsolt.96:1). „Mit eldalolok, az a bánat / Könnyekbe borít nem egy orcát, / És énekes, ifjú fiának / Vall engem a vén Magyarország.”(Boldog, szomorú dal) A zsoltáros és a költő, ...

Olvassa tovább »

2012. október 28.

„Te pedig kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az Ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (52)

A Harangszó Rádió 52. adása a reformáció jegyében fog jelentkezni. A műsorvezető Cseri Kálmán reformációs gondolatait tolmácsolja, és ezáltal megtudhatjuk, hogy mi a különbség a reform ás a reformáció között. Korda Zoltán lelkipásztor lelki utazásunk utolsó állomásához Laodiczeába vezet minket, ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (46)

Kedves hallgatóink, a  Királyhágómelléki Református Egyházkerület HarangSzó című műsorában az Ébresztő!Gondolat után a Hit és gyógyítás rovatban Német Katalin és Józsa Ferenc az iszákosmentő-misszióról beszél. A műsorban ezzel kapcsolatosan elérhetőségeket is adunk azoknak, akik szeretnék felvenni a kapcsolatot a szakemberekkel.. ...

Olvassa tovább »

Lelkészértekezlet Kültelken

A Szatmár-Kültelki Református Egyházközség adott otthont az egyházmegye őszi lelkészértekezletének. Kovács Sándor esperes bíztató prédikációja után egy svájci előadó, Christoph Papernoux tartott előadást a hugenottákról és a valdensekről. Prédikációjában az esperes  a Lukács evangéliuma első részéből arról az Igéről beszélt, ...

Olvassa tovább »

A Harangszó reformációi számából

Reformáció – Isten Igéjének villámlása – a lap címoldalánZsigmond József ünnepi írása olvasható. „Akkor tekinthetjük magunkat a reformáció gyermekeinek, ha az élet minden bonyolultsága ellenére hagyjuk megszólíttatni magunkat és engedelmeskedünk a minket Fiában kereső Úrnak” – fogalmaz a szerző. A Harangszó ...

Olvassa tovább »

2012. október 26.

“Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hívattatik, és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét. És uralkodik a Jákób házán mindörökké és az ő királyságának  vége nem lészen” ( Lukács 1: 32-33). Angyal-ígéret ez, ...

Olvassa tovább »