Elhunyt dr. Hegedűs Loránt Püspök

A Szatmári Református Egyházmegye őszinte részvétét tolmácsolja a püspök úr családjának A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt. Köszönjük, hogy hallgathattuk őt és közben nagyon jó volt református magyarnak lenni. Isten áldja emlékezetét! Életének 83. esztendéjében elhunyt dr. Hegedűs Loránt lelkipásztor, teológus. ...

Olvassa tovább »

2013. január 27.

Birák 1, 22 „És felméne a József háza is, Béthel ellen, és az Úr volt ő vele.” Sokszor vannak dolgok, vagy történések életünkben, amikor az Úrhoz fohászkodunk segítségért. Alábbi történetünkben azt olvassuk, hogy József háza is felvonult Béthel ellen. Az ...

Olvassa tovább »

Ökumenizmus

Az egyik nagynéném római katolikus apáca, angolkisasszony volt, anyai dédnagyapám pedig evangélikus, templomépítő lelkész. Gyakori a többfelekezetű család. Azt vallom, hogy csak akkor lesz valaki jobb keresztény, ha a saját meggyőződését bátran és nyugodt lelkiismerettel tudja képviselni, ugyanakkor tiszteletben tartja, ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (59)

Nem mutatom, de azért megsértődöm, ha valaki a hibáimra figyelmeztet? Ne mulasszam el a békesség kedvéért sem, hogy felhívjam hiányosságaira a másik ember figyelmét! – ezen való elmélkedésre késztet az  Ébresztő!Gondolat következő része. Január 22. a Magyar Kultúra Napja, idén ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (65)

A Harangszó Rádió 65. műsorában az Igét Nagy Sándor a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese hirdeti a Lelkünk csendessége című rovatban. A Krisztus katonáiban régi vendégünk szólal meg ismét, dr Puskás Csaba az Új Remény Egyesület munkájáról, valamint az AWANA-klub történelméről ...

Olvassa tovább »

2013. január 25.

“Kivivé őket Bethániáig, és felemelvén az ő kezeit megáldá őket” (Lukács 24: 50-53). A feltámadott Jézus földi életének utolsó tette. A tizenegy tanítvány hitben újra megerősödött, eltűnt a bizonytalanság és a félelem. A lélekben megújult tanítványi közösséget hívja magával, hogy ...

Olvassa tovább »

Evangélium a gyermekek nyelvén

Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy fontos a gyermekek nevelése szempontjából az, hogy megismerjék Istent. Így tartják ezt az AWANA-Club vezetői is. Céljuk a pozitív jellemformálás, csapatszellemre való nevelés. sportszerű játék, kitartás és küzdelem megtanulása és világos, következetes bemutatása az ...

Olvassa tovább »

2013. január 24.

Lukács 24: 28-35 „És lőn, mikor leült velök, a kenyeret vévén, megáldá, és megszegvén, nékik adá. (30)” Igeversünk leírja, hogy Jézus, a két emmausi tanítvány számára itt még titokzatos idegen, aki melléjük szegődött az úton, az övéivel leül egy asztalhoz. ...

Olvassa tovább »

Ki miatt történt?

“Mert az Úr haragja miatt történt ez így Jeruzsálemmel és Júdával, míg csak el nem vetette őket az ő orcája elől.” 2Kir. 24,20 Akik nem igazán ismerik az Urat, vagy csak hallottak Róla egy két dolgot, azokban ennek az igeversnek a kapcsán, ...

Olvassa tovább »

2013. január 23.

A küszöbnél „… Ő úgy tőn, mintha tovább menne.” (Lk 24,28) Az emmausi tanitványok reménytelenségét és kétségbeesését hallgatta végig Jézus az úton. Azután Ő maga tanitott Őket az irásokról. Itt azonban egy fontos ponthoz érkeztek. Jézus úgy tesz, mintha tovább ...

Olvassa tovább »

Folytassunk kultúrateremtő életmódot!

Forrás: www.nagykaroly.szatmar.ro Nemzeti imánk költőjének szülőhelyén, Sződemeteren ünnepelt a magyar kultúra napja alkalmából egy-két maroknyi ember. Igaz, az istenházát ez a két-három tucatnyi magyar is megtöltötte, a templomot, ahol 223 éve megkeresztelték Kölcsey Ferencet, a Hymnus, a magyar nép zivataros ...

Olvassa tovább »