2011. október 24.

“És  megvígasztalódtunk reátok nézve, atyámfiai, minden mi szorongattatásunk és szükségünk mellett is, a ti hitetek által” (1 Thessz 3,7) Mi a magány ellenszere? A válasz egyszerűen ez: Jézussal való lelki közösség. Így mindig lesznek olyan emberek, akiket úgy hívhatsz: testvér. ...

Olvassa tovább »

2011. október 23.

“Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk” (I.Thesszalonika 2: 20) Olvasandó I.Thesszalonika 2: 17-20 Régi ismerősökkel, rokonokkal találkozni mindig élmény. Felidézzük az együtt eltöltött időt, életünk egy-egy mozzanatát, érdeklődünk egymás hogyléte felől, gyermekeink, unokáink sorsát mesélgetjük, vannak panaszaink, de léteznek örömeink is, ...

Olvassa tovább »

Harangszó rádió- második adás

A City Rádióban ismét lesz református műsor, szombaton 18 órától. Nagy Bálint szilágyperecseni lelkipásztor áhítatát hallgathatjuk, majd Csűri István püspök úr üzen a hallgatóságnak, valamint ifjúsági keresztyén zenék hirdetik a Krisztust. Szerkesztők: Rácz Ervin, Barakonyi Gergő és Szabó József. http://www.city-radio.ro/ ...

Olvassa tovább »

2011. október 22.

Napi igeszakasz: 1Thessz 2,13–16 „Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (a minthogy valósággal az is), a mely munkálkodik is ti ...

Olvassa tovább »

2011. október 21.

„a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból: … …Emlékezhettek ugyanis atyámfiai a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra: mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek az Isten evangyéliomát, csakhogy senkit meg ne terheljünk közületek.” 1 Thessz.2,3 és 9 Egyszer, ...

Olvassa tovább »

Egyházzenei konferencia

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyházzenei konferenciát szervez október 21-22-én, pénteken és szombaton a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban, melyre kántorok, vallástanárok, lelkipásztorok jelentkezését várják. A konferencia témája: Ifjúsági énekek, értékek és irányzatok. A kétnapos szakmai értekezleten előadásokra, hangszeres csoportok ...

Olvassa tovább »

2011. október 20.

„Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért…” 1Thesz. 1,2 Olvasandó :1Thesz. 1,2 Életünk során annyi mindenért megdicsérnek minket: megtanulunk járni, beszélni, tisztálkodni, öltözködni, viselkedni, írni, olvasni, s miközben tanuljuk mindezeket, sok sok bátorítást és ösztönzést kapunk. A hitben való növekedésünk és ...

Olvassa tovább »

Vállaljuk magyarságunkat és vallásunkat!

Forrás: Friss Újság, Elek György A reformátusok számára is fontos, hogy minden magyar vállalja nemzetiségét, de fontos az is, hogy vállalja nemzeti hovatartozását. A téma kapcsán a két egyházmegye elöljáróival beszélgettünk. Szatmár megye közigazgatási területén két református egyházmegye helyezkedik el: ...

Olvassa tovább »

A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség 110. születésnapját ünnepelték

Forrás: Szatmar.ro Az egyházmegye egyik legrégebbi nőszövetségének megalapítása 110. évfordulóját ünnepelték október 16-án a Szatmárnémeti Láncos-templomban. A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség megünneplésére magyarországi vendégek is érkeztek. Jelentős ünnep ez a Szatmári Láncos-gyülekezet életében, hiszen a Láncos-templom nőszövetsége tíz évvel ezelőtt emlékezett ...

Olvassa tovább »

2011. október 19.

Kol 4,17 „Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed!” Olvasandó Kol. 4,7-18 Nem tudom adunk-e magunknak annyi időt, hogy átgondoljuk milyen szolgálatot/szolgálatokat kell teljesítenünk a hétköznapokban? A fenti ige a Biblia legismertebb intelmei közé tartozik, de sokan ...

Olvassa tovább »

2011. október 18.

“Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással.” Kolossé 4:2 Huszadik századi történet. Egy kicsiny eldugott falucskában egy idős nagymama egyedül nevelte unokáját. A nagymama minden nap imára kulcsolta unokája kezecskéjét, és együtt adtak hálát Istennek áldásaiért. Ahogy cseperedett a fiúcska ...

Olvassa tovább »

Népszámlálás – Körlevél

A soron következő népszámlálás eredménye köztudottan létfontosságú a romániai magyar kisebbség számára, tekintve azt, hogy az elkövetkező 1o esztendőben a mostani népszámlálás adatai szolgálnak alapul úgy a kisebbségi jogok érvényesítése, mint a központi támogatások leosztása esetében. A nemzetiségi és vallási ...

Olvassa tovább »