Velünk az Isten – 2019. január 20.

“Jézus így válaszolt: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked: „Adj innom!”, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet.” (János 4, 10)      A jól ismert történetet olvasva eszembe jut ...

Olvassa tovább »

Imahét honlapunkon

Vasárnap hivatalosan is elkezdődik az imahét időszaka. Több gyülekezetben is a hetén tartják, de egészen márciusig folyamatosan szerveznek valahol imahetet egyházmegyénkben is. A refszatmar.eu honlapon vasárnaptól vasárnapig nyolc áhítatot olvashatnak az imahét témájával, napi igéivel kapcsolatosan, egyházmegyénk néhány lelkészének tolmácsolásában. ...

Olvassa tovább »

Imahét Szatmár-Kültelken

Szatmár-Kültelek református gyülekezetében 2019. január 20. és 27. között tartják az imahetet, melynek vezető Igéje: “Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (5Móz. 16,18-20) Az imahét szolgálatait a következő beosztás szerint végzik: január 20-án, vasárnap délután 5 órakor Higyed János ...

Olvassa tovább »

SZIKE Amacon

Ebben az évben is havonta legalább egy ifjúsági istentiszteletet, alkalmat szervez a SZIKE, azaz a Szatmári Református Egyházmegye ifjúsági szervezete. A januári hónapban Amac református gyülekezete lesz a házigazda. Január 20-án 18 órától az amaci református templomban Minden okkal történik-e? ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 18.

„Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki.” (Jn 3,29) A fenti igében Keresztelő János szólal meg, s úgy gondolom helytálló a kijelentése: Az ember semmit sem vehet, semmit sem szerezhet, semmit sem érhet el, csakis ha ...

Olvassa tovább »

Áhítatoskönyv – Nyolcadik kötet

Megjelent a Velünk az Isten című áhítatoskönyv nyolcadik kötete. A refszatmar.eu honlapon 2018-ban szinte naponként megjelenő áhítatokból válogatott írásokat tarthatják kézben a kedves olvasók. „Az idő az egyik legnagyobb csaló – gyakran elfeledteti veled, hogy nem tőle függ életed, hiszen ...

Olvassa tovább »

Vasárnap kezdődik az imahét Németiben

2019 január 20. és 27. között tartják az egyetemes imahetet a Németi református gyülekezetben. – tájékoztatta lapunkat Sipos Miklós lelkipásztor. Az idei imahét mottója: „Az igazságra, és csakis az igazságra törekedj” (5 Mózes 16,18-22) Vasárnap a délelőtt 10 órakor kezdődő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 17.

“Bizony, bizony, mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk és amit látunk, arról teszünk bizonyságot.” ( János 3: 11) Sokan azért nem járnak templomba, mert azt mondják, hogy nem értik, amit ott hirdetnek, vagy az Irást olvasva,  hasonlóak a szerecsenországi komornyikhoz, akinek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 16.

Téged is ismer „Amikor húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, látva a jeleket, amelyeket cselekedett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá arra, hogy valaki is bizonyságot tegyen neki az emberről, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 15.

“És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja; És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe.  És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk.  Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 14.

“Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, elmondta neki: Megtaláltuk a Messiást (amely azt jelenti: Krisztus)” (Jn 1,41) Egy csodálatos élmény, vagyis egy vágy beteljesedésével találkozunk a fenti igerészlet által. András, Simon testvére találkozik a Messiással. El is mondja ezt a testvérének, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 12.

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 1, 14) Milyen csodálatos gondolatot tartalmaz a mai Igénk. Egy fontos mozzanatot tár elénk a szentíró az Ige testé ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 11.

Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. (Jn. 1,9) Sokszor érzem, hogy bizonyos kérdésekben nincs válaszom, csak találgatok, tapogatózok,  nem látok tisztán, nem látom az alagút végén a fényt. Mintha csillagtalan éjszakán mély kútba néznék ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 10.

“Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága“ (János 1:4). János evangélista, annak érdekében, hogy rávilágítson a folytonosságra, a kezdetekig megy vissza, amikor Istennél volt az Ige és az Ige maga az Isten volt. Az Istenből ...

Olvassa tovább »