Velünk az Isten – 2019. június 26.

“De mihelyt a bíró meghalt, visszatértek , és jobban megromlottak, mint atyáik.” (Bírák 2:19). A letelepedés és az Igéret földjének felosztása után, Józsué  száztíz esztendős korában teremtőjéhez költözött és ott maradt a nép  lelki vezető nélkül. Az árván maradt népről ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 25.

“Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit! Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra! Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!” (5Móz 32,1-25 Mózes ...

Olvassa tovább »

Épül a gyülekezeti ház Lázáriban

Honlapunkon nem is olyan rég beszámoltunk arról, hogy egy építkező és közösségépítő gyülekezetben tett látogatást a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. A tavaszi időszakban az volt a bizottság utolsó vizitációja. Akkor Képíró Gyula helyi lelkipásztor bőséggel megköszönte a vizitációs bizottság ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 24.

“Történt Józsué halála után, hogy Izráel fiai megkérdezték az Urat: Melyikünk vonuljon fel elsőnek a kánaániak ellen, hogy harcoljon ellenük? Az Úr ezt mondta: Júda vonuljon fel, mert kezébe adtam az országot. Akkor Júda ezt mondta testvérének, Simeonnak: Vonulj fel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 23.

“Ott, a Móáb földjén halt meg Mózes, az ÚR szolgája az ÚR szava szerint.” (5Móz 34,5) Meghalni is tudni kell ám. Természetesen nem arra gondolok, hogy fizikailag tudják-e kivitelezni az emberek, mert ez halálbiztos. A módja nem mindegy. Azt mondják ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 22.

“Ez pedig az áldás, amellyel Mózes, Isten embere halála előtt megáldotta Izráel fiait.” (5Mózes 33, 1)      Mózes, mielőtt búcsút intene ennek a világnak, megáldja a népet. Korábban az Úr azt mondja neki, hogy menjen fel a Nébó hegyre, tekintse ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 21.

 „Miután Mózes végig elmondta mindezeket a szavakat egész Izráelnek,így szólt hozzájuk: Szívleljétek meg mindezeket az igéket, amelyekkel ma bizonyságot teszek ellenetek, és parancsoljátok meg fiaitoknak, hogy tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden igéjét. Mert nem hiábavaló ige ez nektek, ...

Olvassa tovább »

A bűn mélységéről a teljes szabadságra – Lankadatlanul Boros Lajossal

Harmadjára érkezett Boros Lajos Szatmárra, ezáltal újabb hiteles bizonyságtételt hallhattak azok, akik elérkeztek Szatmár-Szigetlanka református templomába a havonként jelentkező Lankadatlanul nyitott bibliaórára. Szerdán 18 órától a viharos idő lecsendesedése után Rácz Ervin házigazda lelkipásztor köszöntötte a kitartókat, akik nem hajóval ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 20.

“Most pedig írjátok fel magatoknak ez éneket, és tanítsd meg arra Izráel fiait.” (5. Mózes 31,19) Az örökkévaló Isten előre elmondja Mózesnek, hogy a nagy letelepedés után sem szűnik meg a nép hűtlenkedése, a más istenek után való futás. Örök ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 19.

„Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled. Nem marad el tőled, és nem hagy el téged.” (5 Mózes 31, 6) Isten azért bátorít, mert tudja, hogy hajlamosak vagyunk ...

Olvassa tovább »

Hatodik alkalommal is közösségépítő Batizi kupa

„Sokféle rendezvényre vagyok hivatalos az év folyamán, de az egyik legkedvesebb és legjobban várt esemény a számomra a Batiz András focikupa.” – mondta az egyik vállalkozó szombaton a hatodik alkalommal megszervezett közösségépítő alkalmon. Szombat délután 14 órától Király Lajos a ...

Olvassa tovább »

Rácsok mögött szabadon – Lankadatlanul Boros Lajossal

Újabb hiteles bizonyságtételt hallhatnak azok, akik elérkeznek Szatmár-Szigetlanka református templomába a havonként jelentkező Lankadatlanul nyitott bibliaórára. A nyári szünet előtt Magyarországról, Budapest körzetéből érkezik vendég, előadó, bizonyságtevő. Szerdán 18 órától Boros Lajos volt fogvatartott érkezik Szigetlankára. Beszél majd arról és ...

Olvassa tovább »

Napsugarak kirándulása Felsőbányán

Jól indult a vakáció a Szatmárnémeti Református Gimnázium volt nulladikosai számára. A Napsugarak becenevet is viselő csapat Pándi Beáta tanitónő vezetésével indult útra hétfőn mintegy hatvan személlyel. Szülők és más családtagok is elkísértek a csapatot. Az időjárás ugyan előző éjszaka ...

Olvassa tovább »