Nt. Kovács Sándor esperes karácsonyi köszöntője

Ján.1: 14a És az Ige testté lett és lakozzék mi közöttünk és láttuk az ő dicsőségét Keresztyén Testvéreim, Karácsonyt Ünneplő Kedves Híveim! Mindnyájan azzal a kéréssel indultunk el advent kezdetén, hogy, Istenem adj nekem boldog megérkezést a Betlehemi jászol bölcsőhöz. ...

Olvassa tovább »

2011. december 23.

… ha valaki szól (prédikál), mondja úgy szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.” 1Pt ...

Olvassa tovább »

Hogyan rontsuk el az ünnepeinket?

Forrás: Parokia.hu December: ünnep ünnep hátán, minden erről szól az akciókat hirdető reklámújságtól a híreken át a szószéken prédikáló lelkészig.  Áhítatos légkör, Istenre figyelő csendesség? Ugyan már, több realitás van egy sci-fi regényben! Családtagjainkkal, barátainkkal való kapcsolatok ápolása, erősítése? Lehetetlen ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2011 december 22.

„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;” 1Péter 3,18 Ezekben a versekben az apostol a szenvedésével foglalkozik. Az ember nem szeret szenvedni, és ...

Olvassa tovább »

Megszületett, hogy újonnan szüless

Karácsonykor nem elég csupán emlékezni Jézus megszületésére. Ő nemcsak egy magasztos alkalmat ajándékoz a világnak születésnapjával, hanem ünneplő életformát, ami mindennapi létünket jobb irányba fordítaná. Ilyen értelemben ne csak megszületni lássuk Isten Fiát, hanem érzékeljük Benne a huzamosan és töretlenül ...

Olvassa tovább »

Karácsonyi Harangszó

Forrás: Harangszó Emlékezetes karácsonyi emlékek elevenedik fel a királyhágómelléki reformátusok ünnepi számának egyik népszerű rovatában. A karácsonyi Harangszóban, minden írás, legyen az Ravasz László 56 karácsonyán íródott áhítata, Wass Albert prózai írása, betlehemes játék, a testet öltés csodájáról és evangéliumáról ...

Olvassa tovább »

Menekülés Jézushoz

Forrás: Harangszó „Mi módon menekülünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy üdvösséggel?” (Zsidók 2:3) I. Karácsony szent ünnepére készülünk. Gondjaink megszaporodnak. Az előrelátók ilyenkor listát készítenek, amelyen előbbre veszik a fontosabbakat. Adventi sürgés-forgásunkban az Úr arra figyelmeztet, hogy belebukunk, ...

Olvassa tovább »

2011. december 21.

1. Péter 3. 8-17 „Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek.” (9) I. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a bennünket ért sérelmeket megtoroljuk, bosszút álljunk. A gond ...

Olvassa tovább »

2011. december 20.

Házastársak „Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek; Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából ...

Olvassa tovább »

Immánuel — Velünk az Isten!

Tegnap a készülő szeretetotthon támogatására adott koncertet az Immánuel ének–zenekar. Elek György, Friss Újság Mária és József adventi történetét idézte Bogya–Kis Mária lelkipásztor a tegnap esti jótékonysági koncert előtti igehirdetésén. József számára nehéz volt elfogadni, hogy menyasszonya, Mária gyereket vár, ...

Olvassa tovább »

Ünnepi hangulat a Székesegyházban

Forrás: Szatmar.ro Lélekemelő hangulatot teremtett a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusa és a Szatmári Református Gimnázium vasárnap este a Római Katolikus Székesegyházban. Többek között olyan neves zeneszerzők művei csendültek fel, mint Bach, Liszt, Mozart és Kodály. A hagyományokhoz híven idén ...

Olvassa tovább »

2011. december 19.

„Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát adván, hogy az ő nyomdokait kövessétek.” 1Pt 2,21 Olvasandó: 1Pt 2,18-25 A mai embert (mi is ebbe a kategóriába tartozunk) két nagy gondolat nyomasztja, ha a szenvedéssel találkozik. Az ...

Olvassa tovább »

2011. december 18.

“Tartóztassátok meg magatokat…,jól viselvén…,engedelmeskedjetek…” I. Péter 2:11-17 Három szóban foglalja össze Péter apostol a szétszórtságban, a pogányok között élő keresztyének magatartását, mércéket tart elénk: 1. Önmegtartóztatás. Nem kolostori életfolytatást vár el tőlünk mennyei Atyánk és Jézus Krisztus, de a bűn elkerülését, vagy ...

Olvassa tovább »