2011. november 7.

“… azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.” 1Tim 2,4b A mi Urunk Jézus Krisztus által tanított imádságban azt mondjuk, hogy legyen meg az Isten akarata. Ha a fenti Igét nézzük, ezt az imádságot még hangosabban ...

Olvassa tovább »

Mint igazgyöngyök csillogtak a Batizi András Énekverseny résztvevői

Mint gyöngyfűzér ékesítsék az Anyaszentegyházat! Ne kerüljenek ezen értékek feledés-ládikák mélyére, hanem díszítsék a Gyülekezeteket ragyogásukkal. Teljen benne kedve embernek és dícsérje az Istent őszinte igazuk. Ezen gondolatokkal  emelem magasba az immár negyedik alkalommal Batizon megrendezett Batizi András Énekverseny lényegét. ...

Olvassa tovább »

2011. november 6.

„De bőséggel kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én ...

Olvassa tovább »

Harangszó beharangozó (4)

A Harangszó Rádió novemberi első adásában két új rovat indul: a Zsoltárok, valamint a Hit és gyógyítás című. A Zsoltárok rovatban az első zsoltár üzenetét tolmácsolja számunkra Bogdán Zsolt színművész és Adorjáni László a Kolozsvár-Kétágú Templom gyülekezetének lelkipásztora. A Hit ...

Olvassa tovább »

2011. november 4.

„De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit. Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet”. 2 Thess. 3,15-16 Egyszer egy teológiai tanárral fél bibliaórán, azon vitáztunk, hogy van-e a keresztyén embernek ellensége. Ő állította, nincs, én ...

Olvassa tovább »

A Harangszó novemberi első számából

Erdély első Liszt-szobrának avatásáról ír a királyhágómelléki reformátusok lapjának legfrissebb száma, melyben egyebek mellett a négy éve elhunyt Csiha Kálmánról életútjáról is olvashatunk. Rákóczi családi portrék címen új sorozat indul a lap címoldalán, II. Rákóczi Ferenc három évszázada véget ért ...

Olvassa tovább »

Új köntöst kapott az 1 éves honlapunk!

Mint, ahogyan bizonyára azt a kedves olvasók észrevették, megújult a honlapunk! Egy éve már, hogy a Szatmári Református Egyházmegyének saját weboldala van. Az új köntöst születésnapjára kapta. Az induláskor az volt a célja, hogy az evangéliumot hirdesse mindenkinek, aki csak ...

Olvassa tovább »

Kós Károly: Régi Kalotaszeg (részlet)

“A mi históriáink: a mi temetőink. És nincsen ilyen gyönyörű temetője senki más nemzetnek. Históriája sem… A mi temetőink nem bús-bánatos halotti-házak, a mi temetőink nem halálra emlékeztetők, nem néznek az élőkre, gödrös halotti szemmel. A mi temetőink nem hirdetnek ...

Olvassa tovább »

2011. november 2.

2 Thessz 2, 13a „Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai” Olvasandó 2 Thessz 2,13-17 Számtalanszor megfogalmazzuk magunknak, hogy miért lehetünk hálásak Istennek: az életért, a családért, az életkörülményekért, a gondviselésért, a megváltásért és így tovább. Amikor ...

Olvassa tovább »

Csűry István református püspök, Gödri Alpár evangélikus lelkipásztor és Bartha Zsuzsanna unitárius lelkésznő a reformációról

Elek Gyürgy, Friss Újság Új szellem, régi megújulás Ft. Csűry István, a Királyhágómeléki Református Egyházkerület püspökét, a reformáció mai szerepéről kérdeztük. — A semper reformata vagyis az állandó reformáció ma is folyamatban van. Mit tehet az egyház ma a társadalom ...

Olvassa tovább »

A 95 TÉTEL

Írta és közzétette LUTHER MÁRTON (1483-1546) német reformátor 1517. október 31-én Wittenbergben, a vártemplom kapujára szögezve. Az igazság kiderítése s és igyekezetétől indítva, megvitatásra kerülnek az alábbi tételek Wittenbergben, tisztelendő Luther Márton atya, a szabad művészetek és a szent teológia ...

Olvassa tovább »

2011. november 1.

Olvasandó-         2 Thessz.2,1-12 “Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi õ hozzá leendõ egybegyûlésünkre nézve, Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektõl, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, ...

Olvassa tovább »