Kérj és adatik! Olvasandó: János 16, 23b-33 „Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek..” (23b) 1. Kérhetsz? A huszonegyedik század emberének lelkét blokkolja, amikor a kérés gondolata fölcsendül benne, hiszen manapság ...

Olvassa tovább »

Jelölési, választási ütemterv

A 2011/2, azaz a megismételt főjegyző-jelölés/választás ütemterve. 1.    aug. 15 – szept. 2. jelölő cédulák kikézbesítése 2.    szept.  2 – 12. jelölések megejtése 3.    szept. 12 – 17. jelölések összesítése 4.    szept. 17 – okt.8. közzététel 5.    okt. 8 – ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 29.

„Az asszony mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az õ órája: de mikor megszüli az õ gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született e világra.” Jn 16, 21 Jézus Krisztus egy olyan példát mond el ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 28.

“Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok” (János 16:12) Az evangéliumban olvashatjuk, hogy amikor hallották sokan a Jézus “kemény” beszédeit, elhagyták Őt, mert érezték, hogy a követeléseit képtelenek teljesíteni. Fent állott a veszélye annak is, hogy a 12 is ...

Olvassa tovább »

Református Sarok a PMN-en

A Szatmári Református Egyházmegye a Partiumi Magyar Napokon missziós sátorral várja a szatmári magyarságot. 2011. augusztus 27-én a Kossuth-kertben lehet keresni a református sátrakat, déli 12 órától este 22 óráig. Program: 12 órától 14 óráig: Gyerekfoglalkozás, vezetők: Györbíróné Balogh Csilla, ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 26.

„…ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.” Jn.16,3 Isten nevében sok olyan dolgot tett már az emberiség ami meg sem közelítette Isten akaratát. Gondolhatunk itt vallásháborúkra, keresztes hadjáratokra, boszorkányégetésre, inkvizícióra… A mi kérdésünk persze nem ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 25.

Olvasandó: Jn 15, 18-27 „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál.” (Jn 15, 18) Egyszer egy ismerősöm a következő meghökkentő mondatot mondta nekem: „Ráférne már erre az egyházra egy keresztyénüldözés.” Miért? Azért, mert amíg ...

Olvassa tovább »

Beteglátogatás a városi korházban Új-kenyér előtt

2011. augusztus 22-én, délután 14 órától néhány lelkipásztor és nőszövetségi tag ismét a “régi” kórházban tevékenykedett. Most Új-kenyér ünnepe előtt hirdették a lelkipásztorok az “élet kenyerét”, ezzel bátorítást és  reményt adva a csüggedőknek. Voltak betegek, akik sírva fakadtak örömükben a ...

Olvassa tovább »

Szatmárért alapítottak egyesületet a reformátusok

„Szülőföldjükért felelősséget vállaló, a Szatmári régiót önálló földrajzi, történelmi, néprajzi és kulturális egységnek tekintő alulírott személyek arra a közös elhatározásra jutottunk, hogy az országhatár által szétszabdalt történelmi Szatmárt újra életre keltjük, és megvalósítjuk a benne élő szatmári emberek szellemi-lelki egyesítését” ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 24.

Olvasandó János 15, 9-16 http://biblia.hu/biblia_k/k_43_15.htm János 15, 15 „…titeket pedig barátaimnak mondottalak…”   Egy igazi barátság nagy érték. Erre mindig ráébredünk, amikor az élet egy nehéz szakaszában tapasztalajuk egy jó barát önzetlen segítőkészségét. Ha azonban egy hozzánk hasonló gyarló ember ...

Olvassa tovább »

Lelkiekben gazdag nyár Pettyénben

Pettyén református gyülekezetében az „ünneptelen félév” is ünnepiesen, lelki feltöltődésekkel telik. A Tálentum zenekar augusztus 7-én nyitotta meg a gyerekek vakációs bibliahetét, a gyermekek ezután keddtől szombatig lehettek együtt, a gyülekezet felnőtt tagjai közül pedig néhányan augusztus 15-én Panyolán vettek ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 23.

János 15:1-8 “Én vagyok az igazi szőlőtő….” 15:1a Isten népét az ószövetségi kijelentésben úgy ismerhetjük meg, mint aki a Mindenható által plántált szőlőskert. A nép feladata a gyümölcstermés lett volna, amit elmulasztott véghezvinni. Hűtlennek és gyümölcstelennek bizonyult, ezért az Atya ...

Olvassa tovább »

“Igével vezessen és szolgáljon” – beiktatták Jobb Domokost

Tegnap, Király Lajos, a Szatmári Református Egyházmegye lelkészi főjegyzője, beiktatta lelkipásztori tisztségébe Jobb Domokost, az Ombodi Református Egyházközség lelkipásztorát. “Igével vezessen és szolgáljon” – ezért imádkozott a beiktatást végző lelkipásztor, ezért imádkoztak a meghívottak és az egyházközség tagjai. Király Lajos ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 22.

„Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek.” Jn14,26   Jézus Krisztus tanítványai iránt érzett szeretete olyan mélyen gyökerező, hogy akkor, amikor búcsuzik, ...

Olvassa tovább »