Együtt! – Gondnoktalálkozó az esperesi hivatalban

“A köztetek lévõ presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanuja, és a megjelenendõ dicsõségnek részese; Legeltessétek az Istennek köztetek lévõ nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésbõl, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésbõl, hanem jóindulattal; Sem nem úgy, ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (22)

A Harangszó Rádió virágvasárnapi különkiadásában Rácz Ervin főszerkesztő gondolatai után Erdei-Árva István, szamoskóródi lelkipásztor hirdeti Isten Igéjét. Majd Szabó József-Levente pelábrthidai lelkipásztor beszélget Vinczéné Pálfi Judittal, a Királyhágómnelléki Református Egyházkerület missziói előadó tanácsosával. Hallgatható élőben, szombatonként 18 órakor a City Rádióban: ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (17)

Hallgassa ön is szombaton 12 órától a Partium Rádióban (89,6 Fm; http://www.partiumradio.ro/site/) a Királyhágómelléki Református Egyházkerület HarangSzó című műsorát. Az adás tartalma:  Az Ébresztő! Gondolatok rovatában Sánta János és Kalkuttai Teréz Anya tanácsait hallhatjuk. Ezt követően Ghitea Júlia-Zsuzsanna tájékoztatja önöket ...

Olvassa tovább »

2012. március 30.

“Ekkor elhagyák őt a tanítványok mind, és elfutának” (Máté 26: 56-b) Olvasandó: Máté 26: 47-56 A tanítványok magatartását összegzi ez az egyetlen mondat, amikor Jézust elfogják a Gecsemáné kertjében. Néhány verssel elébb még arról olvashatunk, hogy az egyik tanítvány (Péter) kirántja kardját, ...

Olvassa tovább »

2012. március 29.

“Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erõtelen.” (Máté 26,41) “Uram, Teneked sok a Pétered, sokak a nagycsütörtök-éjszakáid. S olyan kevés a csendes Jánosod, aki nem ígér, nem fogadkozik, de elkísér egész a Golgotáig….” (Túrmezei Erzsébet: Meddig) Oly jellemző a péteri nagyszájuság emberekre: Rám mindig számíthatsz, csak szólj, és én ott ...

Olvassa tovább »

Az újságírás alapjaival ismerkedtek a refis diákok

Forrás: Szatmar.ro A hírszerkesztés alapelveiről és a forrásgyűjtés módszeréről tartottak előadást a szatmári magyar sajtóorgánumok képviselői március 27-én a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban, ugyanis a diákok egy része cikkekben tudósít majd az Iskola másként rendhagyó oktatási hét eseményeiről. Április 2-6. között ...

Olvassa tovább »

Tájékoztatás

A németországi Moersei Református Egyházkerület diakóniai szolgálatának vezetője, Rainer Tyrakowski-Freese munkatársai körében többnapos látogatásra érkezett a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez. Csűry István püspök március 21-én fogadta a moersi testvéregyház küldöttségét. Csűry István püspök igei gondolatokkal indította a megbeszélést, majd általános helyzetjelentést nyújtott a ...

Olvassa tovább »

2012. március 27.

“És mikor Jézus Bethániában, a poklos Simon házánál volt, ő hozzá ment egy asszony, akinél drága kenetnek alabástrom szelencéje volt, és az ő fejére tölté, amint az asztalnál ültek. Látván pedig ezt az ő tanítványai, bosszankodának, mondván: Mire való ez ...

Olvassa tovább »

2012. március 26.

“Mikor pedig eljõ az embernek Fia az õ dicsõségében, és õ vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az õ dicsõségének királyiszékébe. És elébe gyûjtetnek mind a népek, és elválasztja õket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a ...

Olvassa tovább »

A szeretet győzött Erdődön

Áldásokban gazdag imaheten vannak túl Erdődön azok, akik eljöttek a református templomba közösen imádkozni. Vasárnaptól szombatig, minden nap este 6 órától hangzott az Ige különböző vallású, különböző nemzetiségű és különboző helyen szolgáló lelkészektől. Vasárnap, a szokásokhoz híven az erdődi római ...

Olvassa tovább »

2012. március 25.

„Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporíttatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van!” Mt 25,29 Olvasandó: Mt 25, 14-30 Ma, a délelőtti istentiszteleten, újra és újra végigolvasva az igét, az jutott eszembe, gyermekkoromban mennyire nem értettem ezt ...

Olvassa tovább »