2012. augusztus 24.

„…Mivelhogy ezt mondá Tírus Jeruzsálemre: Haha! Eltört a népek kapuja, felém fordulva nyitva van; én megtelek, ha ő elpusztul; Ezokáért így szól az Úr Isten: Ímé én, Tírus, te reád megyek, és hozok fel ellened sok nemzetet, miként a tenger ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2012 augusztus 23.

“Így szól az Úr Isten: Mivelhogy ezt mondod: Haha! az én szenthelyemre, hogy megfertéztetett; és Izráel földjére, hogy elpusztíttatott; és Júda házára, hogy fogságba mentek…” Ez. 25,3/b Az izráeliek az ammóni népet rokon népnek tartották: ők Lót fiai, de már ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 22.

Ezékiel 24 “A te útaid és cselekedeteid szerint ítélnek meg téged, ezt mondja az Úr Isten.” (14) A mai Ige érdekessége abban rejlik, hogy a Szentírás az ellenkezőjét is állítja. Itt arról olvasunk, hogy Isten az ő népét a saját ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 21.

„Ki kell innod nénéd poharát…” Ezékiel 23:32a A pohár -mint az élet tapasztalatainak szimbóluma- gyakran használt képe az ókornak, mely kiábrázolja a belőle ivó ember sorsát. Ez az osztályrész lehet jó vagy rossz. Ezékiel ebben az esetben annak a megvilágítására ...

Olvassa tovább »

István király ünnepéről

A debreceni városi református nagy egyházközség hetilapjában, a Vasárnapban az 1930-as években évről évre indulatos cikk jelent meg Juhász Nagy Sándor református egyházi főjegyző tollából az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepségről. Az 1918-19-es Berinkey-kormány volt igazságügy-minisztere ezekben a cikkekben arról ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 20.

„…megmutatom rajtad féltõ szerelmemet, s cselekszenek veled kegyetlenül…” (Ez 23,25) Milyen szeretet az, ha kegyetlen? Miért tépi a balsors népünket, tehetjük fel a kérdést éppen ma nemzeti ünnepünkön? Sokszor utaztam már alkalmival, „stoppal”. Azért szeretem ezeket a lehetőségeket, mert jó ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 19.

„Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállana a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Ezért kitöltöm rajtuk dühömet, megsemmisítem őket haragom tüzével, fejükre olvasom tetteiket! – így szól az én Uram, az ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (42)

A Harangszó Rádió című műsorunk élőben hallgatható, szombatonként 18 órakor a City Rádióban: Online élőben itt: http://www.city-radio.ro/ (Szatmárnémeti – 106,4 FM; Nagykároly 93,8; Zilah – 103,3 FM) Később pedig felvételről itt a refszatmar.eu– n. A 42. adásban a főszerkesztő gondolatai után az “Utazás Kis-Ázsiába” ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 17.

“És lőn az Úrnak beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! Fordítsd arcodat Jeruzsálem felé, és szólj a szent helyek ellen és prófétálj Izráel földje ellen! És mondjad Izráel földjének: Így szól az Úr: Íme, én reád megyek, és kivonszom kardomat hüvelyéből, ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 16.

„Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy erős kézzel és kinyújtott karral és kiontott búsulással uralkodom rajtatok.” Ez 20,33 Olvasandó: Ez 20,32-44 Büntetés és kegyelem, ítélet és megbocsátás, vessző és frigy kettős gondolata jelenik meg a mai napra kirendelt ...

Olvassa tovább »

Tüntetés a Székely Mikó kollégium visszaállamosítása ellen (Felhívás)

„Felépíti Jeruzsálemet az Úr, összegyűjti a szétszóródott Izráelt. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,2-3) A Királyhágómelléki Református Egyházkerület vezetősége tisztelettel felkéri az egyházmegyék, egyházközségek elöljáróit, hogy lehetőségeik szerint minél több küldöttel képviseljék a református híveket az Erdélyi ...

Olvassa tovább »

A Harangszó augusztusi második számából

Augusztus 20-át, az államalapítás ünnepét számtalanszor megtépázta és eltorzította a történelem alakulása. Ezt a folyamatot kíséri végig Csohány János egyháztörténész István király ünnepéről című írásában. Újkenyér ünnepe kapcsán a hálaadás érzéséből születő adakozásra emlékeztet vezércikkében Ifj. Tolnay István. Írásának címe: ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 15.

“…jövének férfiak Izráel vénei közül megkérdezni az Urat, és leülének  előttem” ( Ezékiel 20,1-b) A mélyponton, ahová sodor bennünket az élet, szükségét érezzük annak, hogy Istenhez forduljunk. Tőle várunk segítséget, hozzá fohászkodunk, reménységgel. A bajok, amelyek érnek bennünket, megnyitják az ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 14.

Gyászének “Te pedig kezdj gyászéneket Izráel fejedelmeiről..” Ez 19,1 Olvasandó: Ez 19 Napjainkban gyakran találkozhatunk olyan emberrel, akiktől, ha megkérdezzük, hogy érzi magát, válasza a következő: „sírhatnékom van.” S talán föl sem tesszük a kérdést, miért, hiszen nagyon jól tudjuk: ...

Olvassa tovább »