Napi Ige, 2011. november 12.

1Tim 4,1–5 Amikor az ember szíve eltávolodik a SZENTtől és a tiszta tanítástól, a szeretet törvényétől, akkor az ember pótszereket keres és pótcselekevésekbe menekül azért, hogy lelkiismeretét megnyugtassa.  Pál apostol egy ilyen helyzetre hívja fel Timótheus figyelmét a Lélek ereje ...

Olvassa tovább »

Kirándult a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetsége

Immár hagyománnyá vált az évi egyházmegyei nőszövetségi kirándulás, amelyre idén október 22-én került sor. Az egyházmegye 11 gyülekezetének nőszövetségi tagjai, némelyek férjeikkel együtt vettek részt ezen a tanulmányi kiránduláson, melyre az utobbi években ősz elején került sor. A kirándulás utvonala-Szamosujlak, ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2011. november 11.

“Akik iga alatt vannak mint szolgák, az ő uraikat minden tisztességre méltóknak tekintsék, hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék. Akiknek pedig hívő uraik vannak, azokat meg ne vessék, mivelhogy atyafiak; hanem annál inkább szolgáljanak, mivelhogy hívők és szeretettek, ...

Olvassa tovább »

Szatmár megyébe látogatott Szászfalvi László

Szerdán két napos hivatalos látogatásra Szatmár megyébe érkezett Szászfalvi László, a magyar kormány belügyminisztériumának keretein belül a kisebbségek és a vallási ügyekért felelős államtitkára. Látogatása első napján az Esperesi Hivatalban találkozott Ft. Csűry István püspökkel, a Szatmári és Nagykárolyi egyházmegyék ...

Olvassa tovább »

A Harangszó novemberi első számából

Erdély első Liszt-szobrának avatásáról ír a királyhágómelléki reformátusok lapjának legfrissebb száma, melyben egyebek mellett a négy éve elhunyt Csiha Kálmánról életútjáról is olvashatunk. Rákóczi családi portrék címen új sorozat indul a lap címoldalán, II. Rákóczi Ferenc három évszázada véget ért ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2011. november 10.

Olvasandó szakasz: 1 Tim 3,8-13 „Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben.” 1Tim 3,13 A mára kijelölt Igeszakaszban, Pál apostol a diakónusi szolgálatot betöltő személyek jellemvonásairól tanít. Milyenek is az ilyen ...

Olvassa tovább »

2011. november 9.

I. Timóteus 3: 1-7 „Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván.(1)” A püspök szó értelmét a legtöbben a hatalommal, tekintéllyel, bársonyszékkel, ranggal társítják. A szó eredeti jelentése a Szentírásban teljesen más tartalmat fejez ki. A püspök ...

Olvassa tovább »

2011. november 8.

Férfi és asszony „Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül. Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, Hanem, amint ...

Olvassa tovább »

A Harangszó novemberi első számából

Forrás: Harangszó Erdély első Liszt-szobrának avatásáról ír a királyhágómelléki reformátusok lapjának legfrissebb száma, melyben egyebek mellett a négy éve elhunyt Csiha Kálmánról életútjáról is olvashatunk. Rákóczi családi portrék címen új sorozat indul a lap címoldalán, II. Rákóczi Ferenc három évszázada ...

Olvassa tovább »

Szabályok…

Volt egyszer egy óriási hajó, utasokat szállított a tengeren. Egyszer az egyik kíváncsiskodó utas kihajolt, átesett  a korláton és belepottyant a vízbe. Az utasok észrevették, s kiabálni kezdtek: hozzanak mentőövet, csónakot, mert valahogy ki kellene halászni a szerencsétlent. A mentőöv ...

Olvassa tovább »

2011. november 7.

“… azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.” 1Tim 2,4b A mi Urunk Jézus Krisztus által tanított imádságban azt mondjuk, hogy legyen meg az Isten akarata. Ha a fenti Igét nézzük, ezt az imádságot még hangosabban ...

Olvassa tovább »