2011. december 2.

“Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.” Tim. 4. 5-8 ...

Olvassa tovább »

Körlevél nőszövetségeknek

„Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az Ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem,és bőséges nála a szabadítás ...

Olvassa tovább »

2011. december 1.

„Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe elõtt, a ki ítélni fog élõket és holtakat az õ eljövetelekor és az õ országában. Hirdesd az ígét, állj elõ vele alkalmatos, alkalmatlan idõben, ints, feddj, buzdíts teljes béketûréssel és tanítással. Mert ...

Olvassa tovább »

Gyászjelentés: Bajnai Csaba lelkipásztor

Fájdalommal, de a Feltámadott Jézus Krisztusban való drága hittel tudatjuk, hogy a gondviselő férj, szerető édesapapa és áldott lelkipásztor Bajnai Csaba életének 53. évében, 2011. november 30-án megtért Teremtő Urához. Elhunyt testvérünk a teológia elvégzése után 5 éven keresztűl volt a ...

Olvassa tovább »

Kárpát-medencei imanap 2011. december 4. Kárpátalja

Püspöki köszöntés Az imádkozás lehetősége csodálatos kincs! Imádkozni lehet az élet minden helyzetében: hálaadással, magasztalással, könyörgéssel, bűnbánattal kegyelmet kérve önmagunknak és a ránk bízottaknak! A Kárpát-medencei imanap egy nagy közösséget, a református magyarságot mozgósítja, buzdítja, hívogatja imádkozásra. Nőszövetségi aktív tagok ...

Olvassa tovább »

2011. november 30.

Bibliaolvasás: 2Tim 3, 10-17 v. “A teljes írás Istentõl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” Alapige: 2Tim 3, 16 v. A fent említett ige szakaszban Pál apostol Timóteust állitja szembe pozitiv példaként mindazokkal, ...

Olvassa tovább »

2011. november 29.

2 Tim.3:1-9 „Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.” 2 Tim.3:5 A keresztyén ember tekintete mindig a jövendőre irányul. Kíváncsian fürkésszük mi is nap mint nap a jövendőt, imárakulcsolt, reszkető kezünk sokszor megbénul, amikor hamis ...

Olvassa tovább »

Fábián Tibor: Békesség – Istentől!

Ilyenkor, advent táján még hangsúlyosabb a békesség, megbékélés, nyugalom utáni vágy. S lám, ahogy közeleg a karácsony, úgy növekszik lelkünk békétlensége: sietség, rohanás, idegtépő feszültség. Csendességet kereső Krisztus-várás helyett hangosan zakatoló vásár-láz. Sorállás, őrült futam a plázákban, kétségbeesett lista-gyűrögetés a ...

Olvassa tovább »

Kárpát-medencei imanap 2011

A Kárpát-medencei református nőszövetségek december 4-én rendezik meg a már hagyományosnak számító imanapjukat. Az idei év liturgiáját a Kárpátaljai Nőszövetség állította össze. „Magyar népünk, nemzetünk legfájdalmasabb szenvedése éppen a szétszórtság, feldaraboltság. Ebben a szenvedésben az egyetlen gyógyulási lehetőség a közös ...

Olvassa tovább »

2011. november 28.

“A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes.” (2Tim 2,23-24) Okos enged szamár szenved. Talán ezt is mondhatná Pál ifjú szolgatársának Timóteusnak. ...

Olvassa tovább »

2011. november 27.

„Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez: ismeri az Úr az övéit és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja! Egy nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fa- és ...

Olvassa tovább »

Kék vödör akció Szatmárnémetiben

Szatmár megye — A gyakorlati kereszténységet népszerűsítő Dorcas Aid Románia Egyesület célkitűzéseivel, munkájával, ismerkedhettek a szatmáriak november 23–án a szatmárnémeti Szamos–negyedi református gyülekezetben. Karikás Enikő, Friss Újság A Szatmárnémeti Szamos–negyedi református templomban november 23–án ismerkedhettek meg az érdeklődők a romániai Dorcas Aid ...

Olvassa tovább »