Nem az én gyülekezetem!

Az év első közigazgatási gyűlésén a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorai ez év gondjait bizalommal tárták Isten elé, erőt kérve Tőle, hogy végig tudják vinni azt amit szolgáira bízott. “Küldd útra hírnökid csapatját!” – énekelték bátorítást kérve a Küldőtől. Elek Arnold ...

Olvassa tovább »

2011. január 5.

“Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izráel földére; mert meghaltak, a kik a gyermeket halálra keresik vala.” Máté 2, 20 A Szentírásban nagy sok helyszín szimbólikus jelentőséget nyer. Ilyen Egyiptom földje és ilyen Izráel, az ...

Olvassa tovább »

Sajtótájékoztató az év küszöbén

Életünk fontos szakaszaiban eljön a pillanat, amikor számot adunk, visszatekintünk a megtett útra. Így történt ez 2012. január 3-án, 10 órától a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában, amikor a sajtó képviselői előtt Kovács Sándor esperes, Csűry Miklós főgondnok és Király ...

Olvassa tovább »

Óvodát és első osztályt indítana a Református Gimnázium

Forrás: Szatmar.ro Az iskolahálózat továbbfejlesztésén munkálkodik a Szatmárnémeti Református Gimnázium. Óvodával és első osztállyal bővülne a felekezeti iskola, amennyiben a tanfelügyelőség elfogadja a beiskolázási tervet. A Szatmárnémeti Református Gimnázium felekezeti napközit és első osztályt indítana, annak reményében, hogy olyan településekről ...

Olvassa tovább »

2011. január 4.

Máté 2:13-18 “Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni ...

Olvassa tovább »

2011. január 3.

Útkeresők „… elindulának. És ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén, megálla a hely fölött, ahol a gyermek vala.” Mt 2,9b Olvasandó: Máté 2,1-12 A mögöttünk álló karácsony ünnepének hangulatát, izét és gazdag üzenetvilágát eleveníti ...

Olvassa tovább »

2012. január 2.

“Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektõl van az.” Máté 1, 20 Milyen szíven ütő ...

Olvassa tovább »

Kiegészités, az újévi áhitat margójára

A számok gyönyörü rendje arra figyelmeztet, hogy a történelem nem véletlenek torlódása, hanem isteni terv gyümölcse. A választott nemzetségnek eredetéről 13 hivatkozást találunk az Ószövetségben, ami a hitehagyás és a lázadás száma. Az Újszövetség nyitó szavaiban még egyszer találkozunk ezzel, ...

Olvassa tovább »

2012. január 1.

A kezdetek… “Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségérõl való könyv.” Mt.1,1. Olvasandó Mt.1,1-17 . Kedves Testvéreim, ez az új nap,ez az új év Jézus Krisztus nevével kezdődik. A Máté evangéliuma ugyanis Jézus Krisztus nevével kezdődik. Ez az új év Örömhirrel ...

Olvassa tovább »

Arany János ALKALMI VERS

Az új évet (ócska tárgy!) Kell megénekelnem, Hálálkodva, ahogy illik, Poharat emelnem. Mit van mit kívánni még Ily áldott időben? – Adjon Isten, ami nincs, Ez új esztendőben. Olcsó legyen a kenyér, A gabona áros; Jól fizesse a tinót S ...

Olvassa tovább »

Újévi köszöntő 2012

Kedves Testvérem, az Úr Jézus Krisztusban! „ Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le: essünk térdere az Úr előtt, a mi alkotónk előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének juhai vagyunk…” 95.Zsolt. 6-7. Még néhány óra és megszólalnak ...

Olvassa tovább »