2012. augusztus 25.

„És kezdenek fölötted fájdalmukban gyászéneket, és így énekelnek rólad: Ki volt olyan, mint Tírus? mely most mint temető a tenger közepette! Mikor kimennek vala árúid a tengerekből, sok népet megelégítél; gazdagságod és csereárúid sokaságával meggazdagítád a földnek királyait. Most összeomlottál a tengerekről ...

Olvassa tovább »

A szeretet és összefogás kalácsa

,, Süssük meg és fogyasszuk el az együtt létrehozott  leghosszabb SZERETET ÉS ÖSSZEFOGÁS BIO KALÁCS LÁNCÁT ,, cimen, a Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökség  folyó év Augusztus 25-én Szombaton, a Partiumi Magyar Kulturális Napok keretében, az IDENTITAS szervezettel karöltve, meghirdeti a ...

Olvassa tovább »

A Harangszó augusztusi második számából

Augusztus 20-át, az államalapítás ünnepét számtalanszor megtépázta és eltorzította a történelem alakulása. Ezt a folyamatot kíséri végig Csohány János egyháztörténész István király ünnepéről című írásában. Újkenyér ünnepe kapcsán a hálaadás érzéséből születő adakozásra emlékeztet vezércikkében Ifj. Tolnay István. Írásának címe: ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (43)

A Harangszó Rádió című műsorunk élőben hallgatható, szombatonként 18 órakor a City Rádióban: Online élőben itt: http://www.city-radio.ro/ (Szatmárnémeti – 106,4 FM; Nagykároly 93,8; Zilah – 103,3 FM) Később pedig felvételről itt a refszatmar.eu– n. A 43. adásban a főszerkesztő gondolatai után egy kicsi, de ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (37)

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület HarangSzó című műsora 37. adásában az Ébresztő!Gondolatot Krisztus katonái című rovatunk fogja követni, melyben a szerkesztő beszélget Philip Dunloppal, az Észak-Írországból Pelbárthidára érkezett Exodus csapat vezetőjével. Majd műsorunk második felében hit és sport összefüggéseiről, a hit ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 24.

„…Mivelhogy ezt mondá Tírus Jeruzsálemre: Haha! Eltört a népek kapuja, felém fordulva nyitva van; én megtelek, ha ő elpusztul; Ezokáért így szól az Úr Isten: Ímé én, Tírus, te reád megyek, és hozok fel ellened sok nemzetet, miként a tenger ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2012 augusztus 23.

“Így szól az Úr Isten: Mivelhogy ezt mondod: Haha! az én szenthelyemre, hogy megfertéztetett; és Izráel földjére, hogy elpusztíttatott; és Júda házára, hogy fogságba mentek…” Ez. 25,3/b Az izráeliek az ammóni népet rokon népnek tartották: ők Lót fiai, de már ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 22.

Ezékiel 24 “A te útaid és cselekedeteid szerint ítélnek meg téged, ezt mondja az Úr Isten.” (14) A mai Ige érdekessége abban rejlik, hogy a Szentírás az ellenkezőjét is állítja. Itt arról olvasunk, hogy Isten az ő népét a saját ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 21.

„Ki kell innod nénéd poharát…” Ezékiel 23:32a A pohár -mint az élet tapasztalatainak szimbóluma- gyakran használt képe az ókornak, mely kiábrázolja a belőle ivó ember sorsát. Ez az osztályrész lehet jó vagy rossz. Ezékiel ebben az esetben annak a megvilágítására ...

Olvassa tovább »

István király ünnepéről

A debreceni városi református nagy egyházközség hetilapjában, a Vasárnapban az 1930-as években évről évre indulatos cikk jelent meg Juhász Nagy Sándor református egyházi főjegyző tollából az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepségről. Az 1918-19-es Berinkey-kormány volt igazságügy-minisztere ezekben a cikkekben arról ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 20.

„…megmutatom rajtad féltõ szerelmemet, s cselekszenek veled kegyetlenül…” (Ez 23,25) Milyen szeretet az, ha kegyetlen? Miért tépi a balsors népünket, tehetjük fel a kérdést éppen ma nemzeti ünnepünkön? Sokszor utaztam már alkalmival, „stoppal”. Azért szeretem ezeket a lehetőségeket, mert jó ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 19.

„Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállana a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Ezért kitöltöm rajtuk dühömet, megsemmisítem őket haragom tüzével, fejükre olvasom tetteiket! – így szól az én Uram, az ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (42)

A Harangszó Rádió című műsorunk élőben hallgatható, szombatonként 18 órakor a City Rádióban: Online élőben itt: http://www.city-radio.ro/ (Szatmárnémeti – 106,4 FM; Nagykároly 93,8; Zilah – 103,3 FM) Később pedig felvételről itt a refszatmar.eu– n. A 42. adásban a főszerkesztő gondolatai után az “Utazás Kis-Ázsiába” ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 17.

“És lőn az Úrnak beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! Fordítsd arcodat Jeruzsálem felé, és szólj a szent helyek ellen és prófétálj Izráel földje ellen! És mondjad Izráel földjének: Így szól az Úr: Íme, én reád megyek, és kivonszom kardomat hüvelyéből, ...

Olvassa tovább »