Az 1568-as tordai törvény

Forrás: WIKIPEDIA Erdélyben, ezen a napon, január 13-án, az 1568-as tordai országgyűlés Európában elsőként hirdetett vallásszabadságot:„Minden helyökön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerint, és az község, ha venni akarja, jó, ha nem penig senki kénszerítéssel ...

Olvassa tovább »

2011 január 13.

„Mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek, szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat…” 3Móz. 11,44/B A napokban olvasott fejezetekben nagyon gyakori a szent és a tiszta fogalmaknak a jelenléte. ...

Olvassa tovább »

2011. január 12.

3Móz 10,3 „Ez az, amit szólt vala az Úr, mondván: Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem.” Szövegkörnyezetében, az Abihu és Nádáb bűnére való feleletként, de abból kiemelve is súlyos és sokatmondó, amit Mózes ...

Olvassa tovább »

Imahét az Apai Református Egyházközségben

A gyülekezetünkben jól bevált hagyomány szerint, az egyetemes imahetet mindig január második hetében, így az idén is 10 és 16-a között tartjuk egyházközségünkben. Az idei évben az imahetet, mely valóságos ünnepnek számít az apai gyülekezetben, Nt. Kovács Sándor esperes úr ...

Olvassa tovább »

Bemutatkozik a Bartók Béla Egyesület

Forrás: Szatmár.ro Január 15-én bemutatkozik Szatmár Megye legfiatalabb kulturális szervezete, a Bartók Béla Hagyományőrző Kulturális Egyesület – tájékoztatott Bertók Béla, az egyesület elnöke. A Bartók Béla Hagyományőrző Kulturális Egyesület első rendezvényére egy hónappal ezelőtt, december 7-én került sor a Piros-téglás ...

Olvassa tovább »

A Harangszó januári második számából

Forrás: Harangszó Új kezdet, új reménység címen az egyházkerületi tisztújítási folyamat záró mozzanatát, a december elején tartott beiktató közgyűlés főbb eseményeit ismerteti a lap címoldalas tudósítása. Egyházkerületi helyzetképet vázol vezércikkében Csűry István püspök. „A gáton nemcsak a csúcsvezetőknek van helyük ...

Olvassa tovább »

2011. január 11.

3Móz 9,1-2 És lőn a nyolcadik napon, hogy szólítá Mózes Áront és az ő fiait, és Izráelnek véneit. És monda Áronnak: Végy egy borjút, fiatal bikát bűnért való áldozatul, és egy kost egészen égőáldozatul, épek legyenek, és vidd az Úr ...

Olvassa tovább »

Istentiszteleten :-)

Forrás: 3szek.ro — Még ennyi idő után es elcsodálkozom rajta, hogy milyen szép szál férfi ez a mi fiatal papunk, te Veronka! Jóravaló ember, sosem zelegorkodik, s még a tetejébe ügyes gazda es. Nélküle nem lenne felújítva a harangláb se! ...

Olvassa tovább »

2011. január 10.

„És reá adá Áronra a köntöst, és felövezé őt az övvel és azután felöltöztette palástba …” (3Móz 8, 7a.) A 8. fejezet Áron és fiainak pappá szenteléséről, valamint a papszentelési áldozatról beszél. Mi mindnyájan, akik hiszünk Jézus Krisztusban papok birodalma, ...

Olvassa tovább »

2010. január 9.

„Mondd meg Izráel fiainak, hogy, aki békeáldozatot mutat be az Úrnak, az vigyen békeáldozatából áldozati ajándékot az Úrnak.” 3Móz: 7,29 Olvasandó: 3Móz: 7,22-38 Kedves testvéreim Valaki egyszer azt mondta, hogy a hívő embernek négy állandó kísértése van: szexualitás, hatalom, dicsőség ...

Olvassa tovább »

Újévi Harangszó

„Ebben az esztendőben is (…) az Úr jelenlétét kérjük életünkre” – hangsúlyozza vezércikkében Hover Zsolt, a lap idei első számának címoldalán. Az igazi szeretet szétosztja önmagát – e címen közöl tartalmas beszámolót a magyargoroszlói ifjúsági hétvégéről Józsa Emese. Az ifjúsági ...

Olvassa tovább »