Jön a 400. adás, csapás

2011 ősze óta minden szombaton 18 órakor hallható a Harangszó Rádió műsora a City Rádióban. Ebből az alkalomból a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának munkatársi közössége pénteken különleges tortát készíttetett az adás szerkesztőinek. Király Lajos esperes a következő szavakkal köszönte ...

Olvassa tovább »

Hitünk harcairól – BESZÉLGETÉS DR. BÉKEFY LAJOSSAL

Különleges vendége volt még május 16-án a Lankadatlanulnak, azaz a Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség nyitott bibliaórájának. Hitünk a 21. század viharaiban címmel tartott előadást Dr. Békefy Lajos Ph.D. református lelkipásztor, szociáletikus, közíró, fordító, kutató, publicista, a Protestáns Műhely külügyi titkára, a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 11.

“És ítélé ő utána az Izráelt Ibsán,…Élon,… és Abdon” ( Birák 12:8-15) Valamit és valamennyit rólunk is feljegyeznek, ahogy ezekről a Jefte után élő bírákról is. Lényegében e három bíróról annyit jegyez meg az Ige, hogy gyakorolták tisztségüket, gyermekeket nemzettek, ...

Olvassa tovább »

Tanuljunk és tanítsunk Dél-Erdélyben!

“Tanuljunk és tanítsunk Dél-Erdélyben!” – felhívás és egyben bíztatás volt a mottója annak az egy hetes néptánctábornak, amelynek közel száz személyt számláló tagjai Mikolából, Szárazberekről és Temesvárról érkeztek. – tudtuk meg Ilonczai Zsombor lelkipásztortól. Az esemény helyszíne a Hátszegtől és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 10.

„És fogadalmat tett Jefte az ÚRnak, ezt mondván: Ha mindenestül kezembe adod az ammóniakat, akkor bármi jön elém házam ajtaján, mikor békével visszatérek az ammóniaktól, legyen az az ÚRé, feláldozom azt egészen elégő áldozatul.” (Bírák 11, 30-31) Az Úrnak tett ...

Olvassa tovább »

Bocskai Nap és díjátadó ünnepség a Németi Református Egyházközségnél

Forrás: szatmar.ro  A Bocskai István Társaság és a Szatmárnémeti-Németi Református Egyházközség 2019. augusztus 4-én, vasárnap, 10 órai kezdettel a Németi református templomban díjátadó ünnepséget rendez a Bocskai Szabadságharc emlékére. A megemlékezés ünnepi istentisztelettel kezdődik, melyen Lis Hainer Mortensen dán lelkésznő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 9.

“A gileádi Jefte erős vitéz volt, egy parázna nőnek volt a fia. Jeftét Gileád nemzette. De azután a felesége is szült fiakat Gileádnak, és amikor feleségének a fiai felnőttek, elűzték Jeftét, és ezt mondták neki: Nem kapsz örökséget apánk házából, ...

Olvassa tovább »

Felemelő kiránduláson a szigetlankaiak

Dél-Erdélybe tett látogatást a Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség nagybusznyi csapata. Magas Déva vára volt az úticél, de addig is festői tájakon vezetett az út. Pénteken délelőtt indult a közel ötven főt számláló közösség, és még be se melegedett a motor, meg ...

Olvassa tovább »

Gyermekbibliahét Patóházán

Isten kegyelméből, Patóházán, július elsejétől hetedikéig tarthatták meg az idei vakációs bibliahetet. 16 gyermek vett részt alkalmakon. „Itt ragadom meg a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak azoknak, akik segítették munkámat. Köszönettel tartozunk az ifjaknak, Nagy Emőke óvónőnek, Popp Ivett tanítónőnek és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 8.

„Ti mégis elhagytatok engem…” (Bir 10,13a) Mégis… Kétféle „mégis”-sel találkozhatunk a Bírák könyvében és az életben: van egy emberi, és van egy isteni. Isten jó, az ember ezt gonoszsággal viszonozza. Az emberi mégis elképesztően gonosz tud lenni. Annyira, hogy megdöbbenésünkben ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 4.

“És monda nékik Gedeon: Én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem fog uralkodni rajtatok . Az Úr uralkodik ti felettetek.” (Birák 8,23) Az ember eszköz Isten kezében. Egyesek vezetésre termettek, mások megelégszenek azzal, hogy vezetetettek legyenek, mert úgy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 3.

„Ekkor azt mondta az ÚR Gedeonnak: Több ez a nép, amely veled van, hogysem kezébe adhatnám Midjánt. Mert Izráel még dicsekednék velem szemben, és azt mondaná: Az én kezem szabadított meg engem!” (Bírák 7, 2) A kettő több mint egy, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 2.

„Rombold le apád Baál-oltárát… Azután építs oltárt Istenednek, az Úrnak, ennek az erdőnek a tetején, a kőrakásból…”  (Bír 6,25-26) Olvasandó: Bír 6, 25-40 A Harangszó Rádió adása jővő szombaton a 400. alkalommal csendül fel és hirdeti a bátorító, bíztató és ...

Olvassa tovább »

Visky Ferencre emlékeztek Egriben

Visky Ferencre az erdélyi református ébredés egyik szellemi vezetőjére emlékeztek születésének 101. évfordulóján az Egri Református Egyházközség parókiáján elhelyezett emléktáblája előtt. Hétfőn délután 17 órától Kereskényi Sándor muzeológus, aki az emlékező alkalom egyik szorgalmazója volt, kérte meg Kovács Sándor helyi ...

Olvassa tovább »