Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (61)

Van remény a reménytelen helyzetekben? – az Úr „felújít” romos állapotomból! – hirdeti az  Ébresztő!Gondolat következő része. A gyomromat megböjtőltetem, de mi lesz a lelkemmel? – böjtre készülve, azzal kapcsolatos gondolatokat hallhatunk Ady Endre, Gyökössy Endre és Sánta János tollából. ...

Olvassa tovább »

Tiz éves református rádió

Fennállásának tízedik évfordulóját ünnepli az Agnus Rádió, amely születésnapja alkalmából szombaton egész napos ünnepi rendezvényt szervez Kolozsváron. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület is köszönti az ünnepeltet.   „Célunk továbbra is, hogy az Agnus Rádió a közösségépítés eszköze legyen előbb Kolozsváron, majd ...

Olvassa tovább »

A feltámadás hitével

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület hívő népének nevében megköszönjük Istenünknek gazdag ajándékát, amelyet dr.Hegedűs Loránt szolgálatával közölt velünk, és püspök testvérünk halála után, mint bőséges lelki és szellemi örökségként hagyott reánk. Élete példaadás volt. Krisztus szolgájaként felmutatta szolgatársainak a bizonyságtétel csodáit. ...

Olvassa tovább »

Hankovszki Ilonka: EGY ZÁSZLÓ

Uram, csak egy zászlót lengess, Olyat ami neked kedves, Hófehéret, tisztát, szépet Amit a nép szét nem téphet. Feszítsd Uram föl az égre Vérvörössel írd rá ” BÉKE ” Rettenjen meg minden ember , Remegjen meg föld, és tenger, Vegyék ...

Olvassa tovább »

2013. február 8.

“Támada pedig (…) az Izráel megszabadítására Thóla, Puának, a Dodó fiának fia, Issakhár nemzetségéből való, aki Sámirban lakott, az Efraim hegységben. És bíráskodék Izráelben huszonhárom esztendeig, és meghala, és eltemetteték Sámirban. Ő utána következett Jáir, a gileádbeli, és ítélé Izráelt ...

Olvassa tovább »

A II. Kopács István Egyháztörténeti Vetélkedő anyaga

  2012-04-13 – megyei szakasz   Az egyházmegye ifjúsági előadója szervezi meg a megyei elődöntőt, tetszés szerint. Amennyiben igénylik a szervezők, 40 villámkérdést a vetélkedő napján elküldünk. Csak az alábbi anyagból lehet kérdezni. Az anyag megértésében a felkészítő lelkipásztorok segítenek. ...

Olvassa tovább »

Keresztyén gyermeknevelés: Szükség, nem igény

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkészértekezleti Szövetségének a vendége volt Sipos Alpár Szabolcs református lelkipásztor, teológus, a Magyarországi Bibliaszövetség Bibliaiskolájának és a Magyaroszági Liebenzelli Missziónak vezetője. Máthé Róbert lelkészértekezleti elnök meghívására érkezett az előadó és elmondható, hogy tartalmas előadást hallhattak a ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013.február 7.

“Akkor egy asszony egy malomkődarabot gördített le Abimélek fejére, és bezúzta koponyáját.” Bír 9,53 Ennek a fejezetnek az első verseiből kitűnik, hogy Abimeleket nem Isten hívta el, hanem maga szerezte királyságát, ráadásul becstelen úton. Sikem kanaánita város polgárai utalnak ki ...

Olvassa tovább »

2013. február 6.

Bírák 9: 1-21 „És adának néki hetven ezüstpénzt a Baál-Beritnek házából, és ezzel holmi henyélő és hiábavaló embereket fogadott magának Abimélek a kik őt követék. (4)” Mára kijelölt Igénk arról beszél, hogy Gedeon halála után kitör a hatalomért folyó harc ...

Olvassa tovább »

Imaalkalmak rendje Szatmárhegyen

Szatmárhegyen az imaheti programot, régi szokás szerint, csütörtökönként tartják meg, a következő vendégszolgálatokkal: Január 17.      Kereszturi Sándor            Hirip Január 24.      Huszár László Zsolt         Szinérváralja Január 31.      Genda Árpád Szabolcs     Pettyén Február ...

Olvassa tovább »

Nőszövetségi zászlóavatás Szatmárgörbeden

Nőszövetségi zászlóavatás Szatmárgörbeden – ünneplés általában A nőszövetségi zászlóavatás minden gyülekezet életében ünnep. Ünnep volt ez a mi egyházközségünk életében is. Az elmúlt vasárnap, 2013. február 3.-án ugyanis ünnepélyes keretek között avatták fel a Szatmárgörbedi Református Egyházközség nőszövetségének elkészült zászlaját. ...

Olvassa tovább »

2013. február 5.

„És készíte abból Gedeon efódot, és helyezteté azt a maga városában, Ofrában, és ott paráználkodott azután az egész Izrael, és lőn ez Gedeonnak és házanépének tőrbeejtésére” Bír 8, 27 Olvasandó: Bír 8, 24-35 Az ember a fejéhez kap, és csodálkozva ...

Olvassa tovább »

2013. február 4.

„És monda nékik Gedeon: Én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem fog uralkodni felettetek. Az Úr uralkodik ti felettetek!” Bír 8,23 Olvasásra: Bír 8,1-23 Végigolvasva ezt a huszonhárom verset, amelyet a Bibliaolvasó kalauz ma olvasásra rendel, sok gondolattal, ...

Olvassa tovább »