2012. április 10.

„Ne rettegjetek és ne féljetek azoktól; Az Úr, a ti Istenetek, aki előttetek megy, ő hadakozik ti érettetek…” 5 Móz 1, 29b-30a A húsvéti feltámadás örömhírét és biztatását Mózes Izraelhez intézett szavain keresztül a mai napon megerősítésként olvashatjuk a felolvasott ...

Olvassa tovább »

Húsvét másodnapján Batizon

Húsvét másodnapján a Batizi Református Egyházközségben a gyermekek és ifjak zenés-verses ünnepi műsorára került sor, melyet a gyülekezet furulyacsoportja és Török Máté orgonajátéka tett színesebbé.

Olvassa tovább »

2012. április 9.

“És elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig” (Máté 28:15-b). Olvasandó: Máté 28:11-20 A feltámadás bizonyosságai: -az üresen talált sír, -Jézus megjelenései, -a sebhelyek a feltámadott testén és a hírek a feltámadásról. Ebben az Ígében nem ...

Olvassa tovább »

2012. április 8.

„Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve!” Mt. Ev. 28, 8-9 Olvasandó: Mt. 28, 1-10 Húsvét ünnepe, a hit ünnepe. A ...

Olvassa tovább »

F E L T Á M A D Á S 2012 !!!

Kedves Testvérek! Kedves Kollégák! “Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék.” Róma 14,9 Az a tény, hogy Krisztus, Isten Fia feltámadt, a legfontosabb Igazság számunkra. Segítsen meg minket Isten abban, ...

Olvassa tovább »

Előttetek megy – Pásztorlevél 2012. húsvétján –

Tisztelt Lelkipásztorok, Gondnokok, Presbiterek és Gyülekezeteink hívő Népe! Kedves Nőszövetségek, Ifjúsági szervezetek, missziói- és diakóniai közösségek! Szeretett Munkatársaink! Olykor hasznos dolog tudatosan ellenőriznünk a megtett utat, valamint az elénk tárulkozó kilátást. A honnan-merre, a miként-hogyan, a kudarc-siker, a múlt és ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (23)

A Harangszó Rádió húsvéti adásában nem szólhat másról a műsorunk, mint Krisztus feltámadásáról. Ez az örömhír, ez az evangélium életünk alapja. Lelkünk csendessége rovatunkban Kovács Sándor esperes hirdeti az Igét. Újra jeletkezik “Templomküszöbön túl” című rovatunk, amelyben a hétköznapi embereket ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (18)

Hallgassa ön is szombaton 12 órától a Partium Rádióban (89,6 Fm; http://www.partiumradio.ro/site/) a Királyhágómelléki Református Egyházkerület HarangSzó című műsorát. Nagyszombati adásunk ünnepi műsor, melyben az Ébresztő! Gondolatok rovatában Sánta János és Pozsonyi Ágnes gondolatébresztő szavait hallhatjuk. Ezt követően főtiszteletű Csűry ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2012. április 6.

A százados pedig és a kik ő vele őrizték ő Jézust, látván a földindulást és a mik történtek, igen megrémültek, mondván: Bizony, Istennek Fia volt ez! Mt. 27,54 Olvasd el a Mt.27,45-56. A keresztre feszített Jézus teste már nem vonaglott. Lelkét ...

Olvassa tovább »