2011 november 24.

2. Tim 1. 15-18 “Az Úr engedje meg néki, hogy találjon irgalmasságot az Úrnál ama napon.” 2Tim 1,18/a E néhány versben Pál szomorú tények közlésével kezdi mondandóját. A Római Birodalom ázsiai székhelyén, Efézusban, az ő tartózkodási helyén elfordultak tőle. De ...

Olvassa tovább »

2011. november 23.

2. Tim 1. 8-14 „Amiért szenvedem ezeket is: de nem szégyellem; mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy Ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra.” (12) I. Pál az Evangéliumért elkötelezett emberként áll előttünk ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2011 november 22.

Áldásosztók Olvasandó: 2Tim 1,1-7 „Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában; meg vagyok azonban győződve, hogy benned is.” (2Tim 1,5) Az idézett sorok akarva-akaratlan a második parancsolat utolsó ...

Olvassa tovább »

Közgyűlést tartott a Presbiteri Szövetség

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége október 22-én délelőtt 10 órától tartotta őszi közgyűlését Nagyváradon, az Egyházkerületi Székház dísztermében. A nyitó áhítaton Forró László lelkipásztor, mb. főjegyző az 52. zsoltár alapján hirdette Isten igéjét. Az áhítatot követően került sor a ...

Olvassa tovább »

Közlemény a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2011. november 18-i közgyűlési határozatairól

1. A Romániai Református Egyház Zsinatának határozata értelmében Forró László hegyközkovácsi lelkipásztornak nem volt meg a 15 éves rendes lelkipásztori szolgálati ideje, ezért a főjegyzői tisztséget nem tölthette be. Közgyűlés helyette Lukács József szilágynagyfalui lelkipásztort választotta az Egyházkerület főjegyzőjévé. 2. ...

Olvassa tovább »

MEGHÍVÓ – „KÉK VÖDÖR 2011”

A romániai DORCAS Aid egyesület 2011. NOVEMBER 23-án bemutatót tart a „KÉK VÖDÖR 2011” kampányról, valamint a Dorcas Aid szervezet gyülekezetekkel való együttműködési lehetőségeiről. Szervezetünk olyan gyülekezetek és gyülekezeti elöljárók érdeklődésére számít, akik aktívak a diakóniai szolgálatban. A kampány 2011 ...

Olvassa tovább »

Pro Ecclesia díj a Batizi Református Egyházközségnek

Pénteken Nagyváradon adták át a Pro Ecclesia díjakat. A kisgyülekezet kategóriában az idei esztendőben a Szatmári Egyházmegyéhez tartozó Batizi Egyházközségnek ítélték oda a kiemelkedő díjat. November 18-i keltezésű, Csűry István püspök és dr. Varga Attila főgondnok által aláírt díszoklevéllel a ...

Olvassa tovább »

2011. november 21.

“Azoknak, a kik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élõ Istenben, a ki bõségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra. Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek ...

Olvassa tovább »

Advent a kórházban

Szeretettel várunk minden nőszövetségi tagot és lelkipásztort 2011. november 22-én, kedden, délután 14 órától, hogy ismét meglátogassuk a Megyei (Új) Kórházban betegeinket, ezzel folytatva az elkezdett missziói munkát és hirdetve az Eljövendőt! Jelentkezni lehet Nagy Erika missziói előadónál a következő ...

Olvassa tovább »

2011. november 20.

“Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt” (I. Tim. 6: 12) A keresztyén ember élete olyan, mint a gladiátoré, aki állandó edzésben tartja az ő lelkét. Felvértezi önmagát ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2011. november 19.

Olvasandó igeszakasz: 1Tim. 6,3-10 „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.” (10. vers) A hétvégi jól megérdemelt pihenés közben, eszünkbe jut az a sok rohanás és munka, amit ...

Olvassa tovább »

Dávid István: Apa mit hoztál?

Forrás: Agnus Amikor a dolgomat végzem és a hivatalokat járom, amikor a városi nyüzsgés forgatagában időt, pénzt s türelmet pazarolok, amikor a rohanásban már-már magamat is elveszejtve a megnyugvás örvényét keresem, egyszer csak megérik bennem a vágy, hogy végre hazatérjek. ...

Olvassa tovább »