Úrvacsoraosztás a szatmárnémeti idősek otthonában

Forrás: Szatmári Friss Újság A Szatmár Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság égisze alatt működő szatmárnémeti idősek otthonában a rendszerváltást követően már a református egyház lelkipásztorai is állandó szolgálatot teljesítenek a gondozottak körében. Általában heti egy alkalommal hirdetik az igét a híveknek, gyakran ...

Olvassa tovább »

2012. április 13.

…követeket küldékSzihonhoz, Hesbon királyához békességes beszéddel ezt izenvén:Hadd menjek át a te földeden! Útról-útra megyek, nem térek le se jobbra, se balra. Eleséget pénzen adj nékem; vizet is pénzen adj nékem; csak gyalog hadd megyek át. De nem akarta Szihon, ...

Olvassa tovább »

REMÉNYSÉG FESZTIVÁL 2012, BUDAPEST, Június 1-2-3

Az a célunk, hogy Magyarország keresztény közösségét mobilizáljuk. A lehető legtöbb embert szeretnénk összegyűjteni, hogy meghallgassák az Evangélium üzenetét. Lehetőséget fogunk adni a jelenlevőknek arra, hogy az Evangéliumra válaszoljanak, személyes lelki tanácsadásban részesüljenek. Segítünk nekik abban is, hogy otthonra találjanak ...

Olvassa tovább »

2012. április 11.

„Ti pedig forduljatok vissza, és induljatok a pusztába, a Veres tenger felé” 5Mózes 1, 40 Olvasd el 5 Mózes 1, 34-46 Még él bennünk az angyal útmutatása: „ Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ...

Olvassa tovább »

2012. április 10.

„Ne rettegjetek és ne féljetek azoktól; Az Úr, a ti Istenetek, aki előttetek megy, ő hadakozik ti érettetek…” 5 Móz 1, 29b-30a A húsvéti feltámadás örömhírét és biztatását Mózes Izraelhez intézett szavain keresztül a mai napon megerősítésként olvashatjuk a felolvasott ...

Olvassa tovább »

Húsvét másodnapján Batizon

Húsvét másodnapján a Batizi Református Egyházközségben a gyermekek és ifjak zenés-verses ünnepi műsorára került sor, melyet a gyülekezet furulyacsoportja és Török Máté orgonajátéka tett színesebbé.

Olvassa tovább »

2012. április 9.

“És elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig” (Máté 28:15-b). Olvasandó: Máté 28:11-20 A feltámadás bizonyosságai: -az üresen talált sír, -Jézus megjelenései, -a sebhelyek a feltámadott testén és a hírek a feltámadásról. Ebben az Ígében nem ...

Olvassa tovább »

2012. április 8.

„Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve!” Mt. Ev. 28, 8-9 Olvasandó: Mt. 28, 1-10 Húsvét ünnepe, a hit ünnepe. A ...

Olvassa tovább »

F E L T Á M A D Á S 2012 !!!

Kedves Testvérek! Kedves Kollégák! “Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék.” Róma 14,9 Az a tény, hogy Krisztus, Isten Fia feltámadt, a legfontosabb Igazság számunkra. Segítsen meg minket Isten abban, ...

Olvassa tovább »