Újévi köszöntő 2012

Kedves Testvérem, az Úr Jézus Krisztusban! „ Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le: essünk térdere az Úr előtt, a mi alkotónk előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének juhai vagyunk…” 95.Zsolt. 6-7. Még néhány óra és megszólalnak ...

Olvassa tovább »

2011. december 31.

Bibliaolvasás: 2Pét 3, 13-18v. “De új eget és új földet várunk az õ ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik. Annakokáért szeretteim, ezeket várván , igyekezzetek, hogy szeplõ nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.” 2Péter 3, 13-14   Elérkeztünk ...

Olvassa tovább »

Karácsony Erdődön

Erdőd református gyülekezetében szenteste, már mondhatjuk a szokásoknak megfelelően, a gyermekek bizonyságtétele tette hitelessé a testélétel üzenetét. Rácz Ervin lelkipásztor prédikációjába a keleti bölcsekről elmondta, hogy látszólag ők adnak ajándékot, mégis ők kapják az értékesebbet, Jézust a szívükbe. Pinczés-Pap Katalin ...

Olvassa tovább »

2011. december 30.

Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem ...

Olvassa tovább »

Újévi Harangszó

Imaheti melléklettel jelentkezik a királyhágómelléki reformátusok újévi száma. A januári első számban emellett folytatódik a partiumi műemléktemplomokat ismertető sorozat, és a szatmári Láncos templom nőszövetségének évfordulójáról is olvashatunk. „Legyünk naponként megújuló új emberek, akik kérünk, keresünk és zörgetünk.” – írja ...

Olvassa tovább »

Év végi gondolatok a hegyekből

Kimentem Kismuncselre, a Kárpátok déli vonulatára, hol egy elfelejtett kis bányásztelepülés mint az elmúlt évek mementója roskad bele a tájba. Eljöttem ide, Isten háta mögé, ahonnan mindenki elmenekült, válaszért, megvilágosodni. Tél van, ropog a hó a talpam alatt! Minden lépés ...

Olvassa tovább »

2011 december 29.

„…a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem; hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról” 2Péter 3,1/b-2 Kétségek között élni az nyomasztó tud lenni: sikerül, vagy sem? Eljön, vagy ...

Olvassa tovább »

Gondolat-jel

Beszédes hallgatás Sokszor megbántam már, hogy beszéltem, de soha, ha hallgattam. A beszédet azért bánjuk meg, mert visszavonhatatlan, megmásíthatatlan. Amit hirtelen mondunk ki, az jóvátehetetlenül ott marad közöttünk. A jóvátehetetlenséggel pedig egyebet nem tehetünk, mint bánjuk. A hallgatás viszont örök ...

Olvassa tovább »

2011. december 28.

2 Péter 2, 9a „Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből” Néhány nappal ezelőtt karácsonyt ünnepeltünk. A templomok sok helyen zsúfolásig megteltek. Minden gyülekezetben szólt Jézus Krisztus megszületésének örömhíre és sokan úgy hallgatták, mintha most szólt volna először ...

Olvassa tovább »

Pásztorjáték Batizon

Idén már nyolcadik alkalommal mutatott be karácsonyi pásztorjátékot a Batizi Református Egyházközség fiatalsága az ünnep szent estéjén. Az idei pásztorjátékuk címe „Áramszünet” volt. A betlehemes műsor hat részből állt, amelyet 22 lelkes fiatal adott elő. „Sikerült hagyományt teremtenünk ezzel a ...

Olvassa tovább »

Erő kell a jobbító lépések megtételére – Évértékelő beszélgetés ft. Csűry István püspökkel

Forrás: Harangszó – A békességszerző küldetést és a szolgálatot vállalók segítését tartja hangsúlyosnak az elmúlt évben tett 61 gyülekezeti látogatásáról szólva ft. Csűry István. A püspök tapasztalatai nyomán arra is rámutat: maradandó feszültség ott van, amikor Istenre való figyelés helyett ...

Olvassa tovább »

Az Úr megjelent nékünk

Alapige: Lukács 2,15-20 Ha pásztor lennél és kétezer évvel ezelőtt éltél volna, kedves ünneplő testvérem, vajon mit tennél, ha a megszólított vagy örömhírt kapott ember csoportjába tartoznál? Hogyan reagálnál a hallott üzenetre, mi lenne az első lépésed? Sokan azt válaszolnák, ...

Olvassa tovább »

2011. december 26.

“… a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt. A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tûrést, a tûrés mellé pedig kegyességet. A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé ...

Olvassa tovább »