Gyászjelentés: Bajnai Csaba lelkipásztor

Fájdalommal, de a Feltámadott Jézus Krisztusban való drága hittel tudatjuk, hogy a gondviselő férj, szerető édesapapa és áldott lelkipásztor Bajnai Csaba életének 53. évében, 2011. november 30-án megtért Teremtő Urához. Elhunyt testvérünk a teológia elvégzése után 5 éven keresztűl volt a ...

Olvassa tovább »

Kárpát-medencei imanap 2011. december 4. Kárpátalja

Püspöki köszöntés Az imádkozás lehetősége csodálatos kincs! Imádkozni lehet az élet minden helyzetében: hálaadással, magasztalással, könyörgéssel, bűnbánattal kegyelmet kérve önmagunknak és a ránk bízottaknak! A Kárpát-medencei imanap egy nagy közösséget, a református magyarságot mozgósítja, buzdítja, hívogatja imádkozásra. Nőszövetségi aktív tagok ...

Olvassa tovább »

2011. november 30.

Bibliaolvasás: 2Tim 3, 10-17 v. “A teljes írás Istentõl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” Alapige: 2Tim 3, 16 v. A fent említett ige szakaszban Pál apostol Timóteust állitja szembe pozitiv példaként mindazokkal, ...

Olvassa tovább »

2011. november 29.

2 Tim.3:1-9 „Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.” 2 Tim.3:5 A keresztyén ember tekintete mindig a jövendőre irányul. Kíváncsian fürkésszük mi is nap mint nap a jövendőt, imárakulcsolt, reszkető kezünk sokszor megbénul, amikor hamis ...

Olvassa tovább »

Fábián Tibor: Békesség – Istentől!

Ilyenkor, advent táján még hangsúlyosabb a békesség, megbékélés, nyugalom utáni vágy. S lám, ahogy közeleg a karácsony, úgy növekszik lelkünk békétlensége: sietség, rohanás, idegtépő feszültség. Csendességet kereső Krisztus-várás helyett hangosan zakatoló vásár-láz. Sorállás, őrült futam a plázákban, kétségbeesett lista-gyűrögetés a ...

Olvassa tovább »

Kárpát-medencei imanap 2011

A Kárpát-medencei református nőszövetségek december 4-én rendezik meg a már hagyományosnak számító imanapjukat. Az idei év liturgiáját a Kárpátaljai Nőszövetség állította össze. „Magyar népünk, nemzetünk legfájdalmasabb szenvedése éppen a szétszórtság, feldaraboltság. Ebben a szenvedésben az egyetlen gyógyulási lehetőség a közös ...

Olvassa tovább »

2011. november 28.

“A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes.” (2Tim 2,23-24) Okos enged szamár szenved. Talán ezt is mondhatná Pál ifjú szolgatársának Timóteusnak. ...

Olvassa tovább »

2011. november 27.

„Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez: ismeri az Úr az övéit és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja! Egy nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fa- és ...

Olvassa tovább »

Kék vödör akció Szatmárnémetiben

Szatmár megye — A gyakorlati kereszténységet népszerűsítő Dorcas Aid Románia Egyesület célkitűzéseivel, munkájával, ismerkedhettek a szatmáriak november 23–án a szatmárnémeti Szamos–negyedi református gyülekezetben. Karikás Enikő, Friss Újság A Szatmárnémeti Szamos–negyedi református templomban november 23–án ismerkedhettek meg az érdeklődők a romániai Dorcas Aid ...

Olvassa tovább »

Adventi Harangszó

Adventi Harangszó Adventi ünnepi összeállítással jelentkezik a királyhágómelléki reformátusok lapja. A legfrissebb számban, egyebek mellett a Misztótfalusi Kis Miklós gyűjteményes ház jubileumáról és a magyar egyháztörténelemben fontos szerepet játszó Rákóczi családról is olvashatunk. „Nem-advent – amikor az ember nem vár, ...

Olvassa tovább »

2011. november 25.

Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból… az evangélium szerint: … Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. 2. Tim. 2, 8 és 11 Rengeteg információ, szakad ránk ebben a rohanó világban. Sokszor ...

Olvassa tovább »

Hit, humor és pozitív gondkolkodás

A hónap utolsó péntekjén ismét Hit és gyógyítás a Szatmár-Németi Református Egyházközség gyülekezeti termében. A rendezvényen a pozitív gondolkodásmódról szakorvos, a hit és a humor kapcsolatáról pedig lelkipásztorok beszélnek. A Szent-Györgyi Albert Társaság, valamint dr. Tallián Ferenc három évvel ezelőtt ...

Olvassa tovább »