Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (33)

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület HarangSzó című műsora 33. adásában az Ébresztő!Gondolat után, Krisztus katonái rovatunkban Ft Csűry István királyhágómelléki püspök beszél arról, hogy mely igék határozták meg eddigi szolgálatát. Műsorunk második felében a világban zajló, keresztyéneket és minket érintő eseményekről ...

Olvassa tovább »

2012. július 21.

„…lőn az Úrnak beszéde Ezékiel paphoz, a Búzi fiához a Káldeusok földén, a Kébár folyó mellett, és lőn ott rajta az Úrnak keze.” (Ez 1,3.) Amikor az ember keresztet hordoz, akkor beszűkül az élete. Magányossá válik, önmagába fordul, és az ...

Olvassa tovább »

2012. július 20.

„… amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!” Péld 31,30 A mai nappal elérkeztünk a Példabeszédek könyvének utolsó fejezetéhez. Aki elolvassa ezt a részt, biztosan eszébe jutnak azok a tanítások, intések, amelyekkel eddig megismerkedtünk. Többször is előkerült a ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2012 július 19.

“Az ő egész indulatját előmutatja a bolond; de a bölcs végre megcsendesíti azt.” Péld. 29 A bibliai erőművésznek, Sámsonnak, volt egy különös gyengesége: az elsődleges motivációja az életben, egyszerűen a bosszúállás volt. Az élete tele volt megbántottsággal és haraggal, ezért ...

Olvassa tovább »

2012. július 17.

Példabeszédek 29: „A vessző és dorgálás bölcsességet ád; de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját. (15)” Ha a foglalkozások, mesterségek szerint akarnánk csoportosítani a Bibliai üzeneteket, bármilyen munkakörben dolgozó ember számára van mondanivalója a Bibliában megszólaló Krisztusnak. A ...

Olvassa tovább »

Nyilatkozat

Az erdélyi magyar történelmi egyházak az 1989. évi államhatalmi változás óta küzdenek az államosított vagy más jogcímen elkobzott egyházi ingatlanok teljes körű természetbeni visszaszolgáltatásáért, illetve az esetenkénti méltányos kárpótlásért. A magántulajdon és a közösségi vagyon sérthetetlenségének elvét valló jogállami keretek ...

Olvassa tovább »

Boldog szemek Mikolában

Ahogy az egyházmegye több gyülekezetében, a Mikolai Református Egyházköségben is elmúlt héten került sor a nyári evangélizációs programra. A több mint egy évtizede megkezdett munka mára már hagyománnyá vált. A gyermekek idén is nagy érdeklődéssel várták a vakációs együttlét alkalmait ...

Olvassa tovább »

2012. július 16.

“Légy bölcs!” (Péld 27,11) Valaki tudja mit beszél és valaki beszél, amit tud. Nyilván az előbbi nevezhető bölcsnek és az utóbbi okoskodónak. Kell látnunk a különbséget a kettő között, ugyanis sokan összetévesztik. Nagyon sokan hiszik azt, hogy okosak, mert valamit ...

Olvassa tovább »

2012. július 15.

” Aki vermet ás másnak , abba belé esik , és aki felhengeriti a követ , arra gurul vissza.” Példabeszédek 26,27 Az Ige megvilágitásása szerinti veremásás bűn, a bűn istentelenség, amit ha nem követ a bűnbánat és Isten részéről érkező ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (37)

A Harangszó Rádió című műsorunk élőben hallgatható, szombatonként 18 órakor a City Rádióban: Online élőben itt: http://www.city-radio.ro/ (Szatmárnémeti – 106,4 FM; Nagykároly 93,8; Zilah – 103,3 FM) Később pedig felvételről itt a refszatmar.eu– n. A 37 adásban a főszerkesztő gondolatai után folytatjuk Korda Zoltán ...

Olvassa tovább »