2012. március 1.

Mt.18,1-4 “Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz, mondván: Vajjon ki nagyobb a mennyeknek országában? És elõhíván Jézus egy kis gyermeket, közéjök állítja vala azt, És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a ...

Olvassa tovább »

2012. február 29.

Bibliaolvasás: Mt 17, 14-21 v. “Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.” ...

Olvassa tovább »

Imaheti program – Kisbábony

A Kisbábonyi Református Egyházközségben március 1-én kezdődnek az imaheti alkalmak a következő lelkészek szolgálataival. Március 1, csütörtök Mihály Lehel Hagymáslápos, Hosszúfalu, Erdőszáda Március 2, péntek Máthé Róbert Patóháza Március 3, szombat Szilágyi István Dabolc Március 4, vasárnap Bak Enikő Nagybánya-Óváros, ...

Olvassa tovább »

Nagyböjti korházmisszió

Hála Istennek már szokássá vált a Szatmáron az, hogy néhány lelkes nőszövetségi tag és lelkipásztor meglátogatja urvacsorás ünnep környékén a korházban lévő betegeket. Hétfőn 14 órától az Új (Megyei) Korházban hirdettetett az evangélium. Egyedül Istené a dicsőség! (A képeken nincs ...

Olvassa tovább »

2012. február 28.

Jó nékünk itt lenni „És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé õket magokban egy magas hegyre. És elváltozék elõttök, és az õ orcája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lõn, ...

Olvassa tovább »

2012. február 27.

Mt 16,26. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Olvasandó: Mt 16, 21-28 Életünk alakulása, nem mindig zökkenőmentes. Kudarcok, lelki vívódások, kétségbeesések, veszteségek tarkítják. Emberi ...

Olvassa tovább »

Imahét Szamosnegyeden

Program Hétfő, február 27. Szűcs József Tiszaberek Kedd, február 28. Pályi Kis Zsigmond Börvely Szerda, február 29. Nagy Sándor Lele Csütörtök, március 1. Csomay Árpád Biharszentjános Péntek, március 2. Soós Noémi Cserefalva Szombat, március 3. Fodor Elemér Szatmárnémeti Vasárnap, március ...

Olvassa tovább »

2012. február 26.

„Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” Ők így válaszoltak: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: hát ti kinek mondotok engem?” Mt. 16, 13-15 ...

Olvassa tovább »

M E G H I V Ó – Ökumenikus Női Világimanap JUBILEUMI ünnepe

Szeretettel meghívjuk Egyházközségük nőtagjait az Ökumenikus Női Világimanap JUBILEUMI ünnepélyére, amelyet 2012. március 2-án du. 5 órakor a Szatmárnémeti Szamos-negyedi református templomban tartunk (Bethlen Gábor tér 1). Városunkban húsz évvel ezelőtt tartottuk az első világimanapot, amelyhez az évek során csatlakoztak ...

Olvassa tovább »

Hit és felejtés

A Szentgyörgyi Albert Társaság és a Keresztyén Orvosok Szövetsége közös munkájának évfordulóját ünnepelte elmúlt pénteken a Németi Templom Gyülekezeti termében. 3 éve működik a Hit és Gyógyítás előadássorozat, 2 éve pedig annak, hogy a Németi Gyülekezet a házigazda. Születésnapi hangulat, ...

Olvassa tovább »

Pettyéni mulatozás

Forrás: Friss Újság, Karikás Enikő Farsangi mulatságot szervezett a Pettyéni Református Egyházközség, a rendezvénynek a református templommal szemben található Református Gyülekezeti Otthon adott helyt. A nebulók Genda Árpád Szabolcs vendéglátó lelkipásztor és Mekker Melinda tanítónő jóvoltából vidám és késő délutánba ...

Olvassa tovább »