Teológusok találkoztak esperes úrral

Nt. Kovács Sándor esperes beszélgetésre hívta a szatmári egyházmegyéből származó teológusait az Esperesi Hivatal tanácstermébe. Nem mindenki tudott eljönni, de aki jelen volt érezhette az atyai  törődést és ez érdeklődést, amit az esperes úr tanusított. Kolozsváron és Debrecenben tanúlnak teológusaink, ...

Olvassa tovább »

Felhívás!

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület vezetősége felkéri a területén működő egyházközségek elnökségeit, hogy 2012. szeptember 1-én déli 11.30 órára rendeljék el a harangok megszólaltatását a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítási kísérletének visszautasításának jegyében. Legyen a harangok hangja a sepsiszentgyörgyi harangok sírásával való ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 30.

“És cselekszem, hogy elborzadjanak miattad a sok népek, s királyaik rémüljenek el rémüléssel miattad, mikor villogtatom fegyveremet előttök, s remegni fognak  minden szempillantásban, ki ki az ő életéért, zuhanásod napján”(Ezékiel 32: 10). Utoljára szól a próféta Egyiptom pusztulásáról, ez lesz ...

Olvassa tovább »

„Reformátusok Szatmárért” találkozó Fábiánházán

http://www.reformatusokszatmarert.hu/ Tavalyi nagy sikerre való tekintettel 2012. szeptember 15-én ismét megrendezésre kerül a „Reformátusok Szatmárért” hazai és határon túli reformátusok találkozója Fábiánházán, az Ecsed Ménes Lovardában. Tisztelettel kérjük, hogy javaslataikkal, észrevételeikkel gazdagítsanak, annak érdekében, hogy az előző évihez hasonlóan idén ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 29.

“Kihez vagy hát hasonló dicsõségben és nagyságban Éden fái közt!? Hiszen le fogsz szállíttatni Éden fáival a mélység országába;” (Ez 31,18) Az egyik volt tanárom a teológián, amikor a diákja nem igazán tudott a vizsgán, tanácsként a következőt mondta: Tudja ...

Olvassa tovább »

Egyházkerületi presbiteri konferencia

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége ez évben, immár nyolcadik alkalommal szervezi meg egyházkerületi presbiteri konferenciáját, augusztus 31 – szeptember 2. között a Hadadi Egyházközségben, a helyi Degenfeld Egyházi Központban (Nagykárolyi Egyházmegye). – (Illusztráció: Kovács Lajos Emil: Degenfeld kastély, Hadad) ...

Olvassa tovább »

Hálaadó istentisztelet Batizon

“Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!  És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem”. Zsolt 50,14-15 Ritka eseményre került sor augusztus 26-án a Batizi Református Egyházközség eletében. Hálaadó istentisztelet keretén belül ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 28.

Törés-térés “Embernek fia! A Fáraónak, Egyiptom királyának karját eltörtem, és íme be nem kötötték, hogy megorvosolják, hogy tegyenek körülkötést reá, hogy megerősödjék fegyverfogásra.” Ez 30,21 Olvasandó: Ez 30 Folytatódik az ítéletmondás Egyiptom ellen, közelebbről annak királya, vezetője, a fáraó ellen ...

Olvassa tovább »

“Egy az Apánk” – Interjú Pintér Bélával

Pintér Bélával a magyar keresztyén könnyűzene legismertebb előadójával beszélgettem pár héttel ezelőtt a fehérgyarmati koncertje után. Tanulságos beszélgetés volt. Sokan ismerik őt. Főleg gyerekdalai ismertek, de a keresztyén ifjúsági dícséretei is a fiatalok körében nagyon népszerűek. Ritmusos, modern dalai a ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 27.

Ezékiel 29, 20-21b „Fizetésül, amelyért fáradott, adom néki Égyiptom földjét, mert értem cselekedtek, ezt mondja az Úr Isten… és megtudják, hogy én vagyok az Úr.” Olvasandó Ezékiel 29. Isten ítéletet gyakorol az elbizakodott Egyiptomon, mivelhogy az nem töltötte be a ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 26.

„Azért ezt mondja az én Uram, az Úr: mivel olyan okosnak tartottad magad, mint amilyen Isten, ezért én idegeneket küldök ellened, a legkegyetlenebb népeket. Kardot rántanak ellened bármilyen szép és bölcs vagy is, és véget vetnek fényűzésednek. Sírba taszítanak, meghalsz ...

Olvassa tovább »