2012. április 24.

5 Mózes 11 „Mert saját szemeitekkel láttátok az Úrnak minden nagy cselekedetét, amelyeket cselekedett.” 7v Mózes az ígéret földjének határán Isten hatalmas tetteinek és csodáinak cselekedeteire hívja fel a nép figyelmét szembe állítva a „fogság földjének” és az „ígéret földjének” ...

Olvassa tovább »

Reménység fesztivál: Program

– Szatmáriak jelentkezhetnek Rácz Ervin-Lajos református lelkipásztornál. Tel: 0740-48-33-75 email: refszatmar@freemail.hu Részletek itt: http://www.remenysegfesztival.hu/ –   JÚNIUS 1 – 19:00 – 21:15 1000 fős kórus és 50 fős szimfonikus zenekar Magyar Honvédség Légierő Zenekar Joy Gospel Kórus Sillye Jenő és barátai Meláth ...

Olvassa tovább »

SZILÁGYI DOMOKOS SZAVALÓVERSENY IV.

A Batizi Református Egyházközség felhívást intéz a versszerető általános-és középiskolásokhoz. Rendezvényünk elsődleges célja olyan szavalóverseny megszervezése, mely méltó módon megemlékezik SZILÁGYI DOMOKOS életművéről. A szavalóversennyel olyan hagyományt akarunk teremteni, mely feléleszti és fenntartja az ifjúságban a Szilágyi Domokos költészete iránti ...

Olvassa tovább »

Nőszövetségi évforduló Ombodon

Az Ombodi Református Egyházközségben a Nőszövetség megalakulásának 20. évfordulóján április 22.-én ünnepséget tartottak. A nőszövetség tagjai istentisztelet után, megvendégelték a presbitériumot. A jó kedélyű együttlét során kihangsúlyozódott milyen nagy haszna van, ha az atyafiak egyet akarnak. A nőszövetség jelmondata a ...

Olvassa tovább »

Nemzedékek közötti „harc”!

A Batizi Refomátus Egyházközség kicsiny gyülekezete az idén is, – mint minden esztendőben -, megszervezte a fiatalok és presbiterek közötti focimérkőzést. A találkozóra a délutáni istentisztelet után került sor a parókia udvarán. Amíg a „legények” a focipályán ügyeskedtek, addig a ...

Olvassa tovább »

2012. április 23.

“Szeressétek azért a jövevényt; mert ti is jövevények voltatok Égyiptom földén.”(5 Móz 10,19) Miért kell figyelmeztetni az embereket arra, hogy szeressenek? Mert hajlamosak elfelejteni ezt a legegyszerűbb parancsolatot, lehetőséget.. Legyetek vendégszeretőek, mert ti is voltatok vendégek! – szól a figyelmeztetés. ...

Olvassa tovább »

2012. április 22.

„Tudd meg azért, hogy nem a magad igazságáért adja neked birtokul azt a jó földet Istened, az Úr, hiszen te kemény nyakú nép vagy! Emlékezz rá, és el ne felejtsd, hogyan ingerelted haragra Istenedet, az Urat a pusztában, attól kezdve, ...

Olvassa tovább »

Egyháztörténet vetélkedő – Megyei szakasz

A Szatmári Református Egyházmegye  néhány lelkes és ügyes fiatalja egyháztörténet vetélkedőn vett részt szombat délelőtt az esperesi hivatalban. A fiatalok a vakációt pihenés helyett tanulásra szánták, ami mindenképp dícséretes. Mindenféle közhely nélkül elmondható, hogy a vetélkedőre jelentkező csapatok közűl mindenki ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (25)

A Szatmári Harangszó Rádió mai adásában az Agnus Rádió jóvoltából a 14. Zsoltár parafrázisát hallgathatjuk meg, majd  Dr. Pásztori Kupán István teológiai tanár folytatja az előző adásban elkezdett elmélkedéseit, hogy hogyan jelenik meg a feltámadás az evangéliumokban. Ma Lukács és ...

Olvassa tovább »

3. TEPSI (Testileg Eltunyult Papok Sport Imitációja) kupa

Immáron harmadik alkalommal mérték össze erejüket Nyárádszeredán Erdély focizni szerető lelkipásztorai. Idén Királyhágómellék is képviseltette magát a Bihari csapattal, melynek volt egy érmelléki és egy szatmári tagja is.. Maros megye csapata nyert, második a Kolozsvár és környékbeli egyházmegyékből összeverbuválódott vegyes ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (20)

Hallgassa ön is szombaton 12 órától a Partium Rádióban (89,6 Fm; http://www.partiumradio.ro/site/, vagy bármikor http://refszatmar.eu/?cat=100) a HarangSzó című református műsort! Az adást, szokás szerint az Ébresztő!Gondolat című rovatunkkal kezdjük. Majd a húsvét utáni, de még Krisztus mennybemenetele előtti időszakban hallhatják ...

Olvassa tovább »

2012. április 20.

“…az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te…”(5Mózes 7:6) Olvasandó 5Mózes 7.rész Idegenként más népek között élni, megőrizni önazonosságunkat, tisztaságunkat- erre tanit bennünket ez a rész. Először nem szabad keveredni a más fajtájúval. Olyan könnyen kimondják, hogy egy Isten ...

Olvassa tovább »

2012. április 19.

„Halld Izrael: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.” 5Móz 6,4-5 A mára kijelölt Igeszakasz az egyik évfolyamtársamat juttatta az eszembe. Első évesek voltunk, amikor héberül az általunk ...

Olvassa tovább »