Găman Mihály: Ha van hit, van élet

Pusztadaróc polgármesterével Găman Mihállyal nem feltétlenül csak, mint községvezetővel, hanem mint egyházi szerepet betöltő atyafival beszélgettem, ugyanis ő a Szamosdarai Református Egyházközség algondnoka. Egy éve konfirmált és máris a gyülekezet elöljárója. Sikeresen alakul a pályafutása, ezt mégsem csak magának tulajdonítja, ...

Olvassa tovább »

2013. május 15.

„ Jövének azonban Antiókhiából és Ikóniumból zsidók , és a sokaságot eláltatván, megkövezék Pált, és kivonszolák a városból, azt gondolván,hogy meghalt. De mikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén, beméne a városba; és másnap Barnabással elméne Derbébe. És miután hirdették az ...

Olvassa tovább »

Vígasztaló beteglátogatás

Néhány református lelkipásztor a Szatmári Református Egyházmegyéből, nőszövetségi tagokkal együtt a Szatmár Megyei Kórházba látogatott, hogy a Vigasztaló igéretét tovább adja. Pünkösd ünnepére készülve a betegek is megtapasztalhatták a Szentlélek közelségét, és aki az ünnepet is benn fogja tölteni, annak ...

Olvassa tovább »

2013. május 14.

„Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt.” Ap. Csel. 14:10 Pál és Barnabás Ikóniumból kiűzetnek, mert az üdvösségről szóló prédikáció az ellenkező zsidók számára istentelenséget gerjeszt . Lisztrában az apostol meggyógyít egy embert, aki születésétől fogva sánta volt. Milyen ...

Olvassa tovább »

SZILÁGYI DOMOKOS EGYHÁZMEGYEI REFORMÁTUS SZAVALÓVERSENY V.

A Batizi Református Egyházközség felhívást intéz a versszerető általános-és középiskolásokhoz. Rendezvényünk elsődleges célja olyan szavalóverseny megszervezése, mely méltó módon megemlékezik SZILÁGYI DOMOKOS életművéről. A szavalóversennyel olyan hagyományt akarunk teremteni, mely feléleszti és fenntartja az ifjúságban a Szilágyi Domokos költészete iránti ...

Olvassa tovább »

Mi magunk legyünk a változás

„Mi magunk legyünk az a változás, amelyet látni szeretnénk a világban”. (Janus Pannonius) Szombaton délelőtt a Református Gimnázium első osztályában nyílt órát tartott Mekker Melinda tanító néni, ahová bemehettek a szülők és bárki, aki részt szeretett volna venni egy rendhagyó ...

Olvassa tovább »

2013. május 13.

„De a városnak sokasága meghasonlék; és némelyek a zsidók mellett, mások pedig az apostolok mellett valának.” (ApCsel 14,4) Amikor egy testvérpár volt a földön, már akkor is volt meghasonlás. A fenti igevers képe akár egy vallásháború miniatűr változta is lehet. ...

Olvassa tovább »

2013. május 12.

„Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeinek, amikor feltámasztotta Jézust.”  (Ap. Csel. 13, 32) Elolvasni: Ap. Csel. 13, 32 – 52 Emlékszem egy régi magyar filmre, amelyben két úriember ...

Olvassa tovább »

2013. május 11.

Ap Csel 13,26 „Atyámfiai, férfiak, Ábrahám nemzetének fiai, és kik ti köztetek félik az Istent, ez üdvösségnek beszéde néktek küldetett.” Olvasni Ap Csel 13, 13-31 Pál Pisidába ér a missziói útja során, ahol a zsinagógában felkérik, hogy szóljon az ott ...

Olvassa tovább »

Kányádi Sándor: Az én Miatyánkom

Mikor a szíved már csordultig tele, Mikor nem csönget rád soha senkise, Mikor sötét felhő borul életedre, Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe: Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele! Nézz fel a magasba – reményteljesen, S fohászkodj: Mi atyánk, ...

Olvassa tovább »