2012. január 12.

Mt 5, 17-26 Jézus ebben  az igerészben megmutatja, hogy hatalma van értelmezni az írásokat és új távlatokat nyitni a régi beidegződéseknek. A próféták igehirdetésének a betöltése azt jelenti, hogy mindent egészen Isten eredeti akaratának rendelni alá és aszerint élni. Neki ...

Olvassa tovább »

Meddig tart ez?

“Jeleinket nem látjuk, próféta nincs többé, és nincs közöttünk, a ki tudná: meddig tart ez?” Zsolt 74,9 Aszáf, imádságában az Urat keresi. Hova lett? Nem látja azt, hogy a babilóniaiak a templomot meggyalázzák és megszentségtelenítik? Az arany díszítéseket fejszékkel feszítik ...

Olvassa tovább »

Imaheti program 2012

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa IMAHÉT A Krisztus-hívők egységéért 2012. január 15-22. „… mindnyájan el fogunk változni.” (1Kor 15,51) 1. nap Főtéma: A szolgáló Krisztus átformál Alapige: Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon. (Mk 10,45) Olvasmányok: • Zak 9,9-10 A király ...

Olvassa tovább »

2012 január 11.

„Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté 5, 16 Olvasandó Máté 5, 13-16 A mai napi ige önvizsgálatra indít minket. Vajon úgy vagyunk jelen mások életében ...

Olvassa tovább »

2012. január 10.

Maté 5:1-12 “Boldogok…” Ezzel a résszel, a mindannyiunk számára ismert “Hegyi beszéd” kezdődik. De mi is a Hegyi beszéd? Jézus bölcs mondásai? Egy gyűjtemény? Esetleg Jézus programbeszéde? Valaki így fogalmazott egyszer: “Jézus bemutatkozása”. Ilyen a mi Urunk, és közben eldöntheti ...

Olvassa tovább »

Újévi Harangszó

Imaheti melléklettel jelentkezik a királyhágómelléki reformátusok újévi száma. A januári első számban emellett folytatódik a partiumi műemléktemplomokat ismertető sorozat, és a szatmári Láncos templom nőszövetségének évfordulójáról is olvashatunk. „Legyünk naponként megújuló új emberek, akik kérünk, keresünk és zörgetünk.” – írja ...

Olvassa tovább »

2012. január 9.

„Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa” Mt 4,17 Olvasandó: Mt 4,12-17 Amikor az evangéliumokban Jézus Krisztus prédikációiról, csodatételeiről olvasunk, sohasem barokkos körmondatokkal találkozunk, hanem egyszerű, tiszta megfogalmazásokkal. Szól, és szavában erő van. Ahogyan az idézett versben is. Rövid, tömör, ...

Olvassa tovább »

Elkéstem!

Bekapcsoltam a rádiót. Fölcsendült a szombat esti „Harangszó” szignálja, de ugyanakkor a telefonom is. Fölvettem. Egy gyülekezeti tag fájdalmas sóhaját hallottam: „tiszteletes úr, tessék jönni, édesapám nagyon rosszul van és önt hívja”. Azonnal öltöztem, rohantam, de közben ég és föld ...

Olvassa tovább »

Megmaradásunk alapja

„Jézus monda nékik: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőknek.” (Mk 9,23) Amíg minden egyben van Isten rendelkezése szerint, amíg eggyé, egy nemzettestté lehettünk az idők során, ezer éven át a Kárpát-medencében, addig egészségesnek mondtuk magunkat, fiak és apák, leányok ...

Olvassa tovább »

2012. január 8.

„Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem Sátán, mert meg van írva: Az Urat a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! Ekkor elhagyta Őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.” Mt. 4, 10-11 Olvasandó: Mt. ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (10)

A Szatmári Harangszó Rádió jubileumi 10. adásában Rácz Ervin főszerkesztő köszönt, majd folytatódik a zsoltárok rovat Rappert Gábor színművész és Adorjáni László lelkipásztor tolmácsolásában. Január 3-án sajtótájékoztatót tartott a Szatmári Református Egyházmegye vezetősége. Az erről szóló összefoglalót is meghallgathatják. Hallgatható ...

Olvassa tovább »

Több mint kétmilliárd keresztény él a világon

Az amerikai Pew Forum felmérése szerint a keresztények a világ népességének egyharmadát teszik ki, és ezzel messze a legnagyobb vallási csoportot képviselik (a muzulmánok előtt, akik a „világranglista” második helyét foglalják el). A 2,2 milliárd keresztény fele katolikus, 37 százalékuk ...

Olvassa tovább »