2013. február 15.

“Uram, Isten, emlékezzél meg, kérlek, én rólam, és erősíts meg engemet, csak még ez egyszer, óh Isten! Hadd álljak egyszer bosszút a Filiszteusokon két szemem világáért! És átfogta Sámson a két középső oszlopot, melyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb ...

Olvassa tovább »

A Harangszó februári második számából

Gazdag olvasnivalóval jelentkezik a lap friss száma, mely kétoldalas mellékletet is tartalmaz. Somlyóújlak, Szilágynagyfalu, Krasznarécse és Kusaly műemléktemplomairól olvashatunk Emődi Tamás népszerű sorozatának utolsó előtti részében. A lapszám vezércikkét Józsa Ferencz jegyzi. Írásának címe: Az igazi böjt, a szeretet. A ...

Olvassa tovább »

2013. február 14.

Bír. 15 „Azután megszomjúhozék felette igen és felkiáltott az Úrhoz…” Bír. 15,18 A Bírák könyvében található részek igen sok esetben árulkodnak arról, hogy Izráel fiai háborúznak a szomszédságukban élő filiszteusokkal. Amiképp Pál apostol a betegség tüskéjét kapta életébe, így kapta ...

Olvassa tovább »

Legyen hited és lészen országod

Interjú hitről, egyházról, közösségről Kereskényi Gábor parlamenti képviselővel Még a kampány idején segíteni szerettem volna egy pár parlamenti képviselő jelöltnek abban, hogy bizonyságot tehessenek hitükről, vallásosságukról a Harangszó Rádióban és egyházmegyénk honlapján. Mivel azonban ez nem volt lehetséges abban az ...

Olvassa tovább »

2013. február 13.

Bírák 14,6a „És felindítá őt az Úrnak lelke…” Olvasandó Bírák 14 Sámson történetének egy újabb izgalmas eseményéről olvashatunk ma. Sámson leánykérőbe menet széttép egy oroszlánt. Később kiderül, hogy ez a hatalmas tett egy találós kérdés alapjául fog szolgálni, ezért sem ...

Olvassa tovább »

Újra szól az orgona Hadadnádasdon

Tatár János hadadnádasi lelkipásztor szervezésében a helyi gyülekezet is megszervezi ezen a héten az imahetet vendéglelkipásztorok szolgálataival. Az ősi orgona több mint tizenhét  év után szólalt meg ismét. Vasárnaptól vasárnapig minden este fél hétre érkeznek a jól fűtött templomba a ...

Olvassa tovább »

2012. február 12.

„Az Izráel fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt…” (13,1) A Biblia számos helyén olvasunk hasonló bejelentésről, amikor Isten választott népe elfordul az Urától, amelynek következménye annak rendje és módja szerint mindig a büntetés. A szentíró ebben a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – Áhítatok református lelkipásztoroktól

Megjelent a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorai által megirt áhítatos könyv második kötete. „Íme a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorainak áhítatai az egyházmegye honlapjáról. A Bibliaolvasó Kalauz 2011- és 2012-es kijelölt Igéit Mózes 3. 4. és 5-ik könyvei, Józsué könyve és Máté ...

Olvassa tovább »

2013. fenruár 11.

„És elfoglalák a Gileádbeliek Efraim elõtt a Jordán réveit, és lõn, hogy mikor az Efraim közül való menekülõk azt mondják vala: Hadd menjek által: azt kérdezték tõlük a gileádbeli férfiak Efraimbeli vagy-é? És ha azt mondotta: nem! Akkor azt mondák ...

Olvassa tovább »

Első elsős farsang a Refiben

A Református Gimnázium elsősei, Mekker Melinda tanító néni osztálya „családos farsangot” tartott február 8-án  a késő délutáni órákban , ahová szüleik és testvéreik is elkísérték őket. Miután a folyosón farsangi dalokat énekelve felvonultak, a vendégek köszöntése következett egy népies hangulatú ...

Olvassa tovább »

2013. február 10.

” Mert én fogadást tettem az Úrnak, és nem vonhatom azt vissza” (Bírák 11:35) Olyan sokszor ígérünk és fogadunk az Isten színe előtt. Szülőként és keresztszülőként megfogadjuk, hogy gyermekeinket és keresztgyermekeinket az Úr törvénye szerint fogjuk nevelni. A konfirmáció alkalmával ...

Olvassa tovább »