2012. május 11.

“Mikor bemész arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül, és bírni fogod azt, és lakozol abban: Akkor végy a föld minden gyümölcsének zsengéjéből,… és tedd kosárba és menj oda a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, ...

Olvassa tovább »

Élő kövek

Szombaton 15 órától Erdődön az ifjűsági találkozón fellép az Élő Kövek nevű együttes. Íme egy kis ízelítő az ákosi fellépésükről:

Olvassa tovább »

2012. május 10.

5Moz 25,6. És majd az elsőszülött, a kit szülni fog, a megholt testvér nevét kapja, hogy annak neve ki ne töröltessék Izráelből. A mai felolvasott igeszakaszból a sógorházasságot szeretném kiemelni. A sógorházasság az ószövetségi kor ama szociális intézkedései közé tartozott, ...

Olvassa tovább »

2012. május 9.

“Hogyha valaki újonnan vesz feleséget, ne menjen hadba, és ne vessenek reá semmiféle terhet, egy esztendeig szabad legyen az ő házában, és vidámítsa a feleségét, akit elvett” (.Mózes 14: 5). Olvasandó az egész 24. fejezet Újabb törvények, amelyek inkább  a ...

Olvassa tovább »

2012. május 8.

“De az Úr, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot, hanem fordította az Úr, a te Istened az átkot néked áldásodra, mivelhogy szeretett téged az Úr, a te Istened.“ 5 Mózes 23: 5 Isten népe iránti féltő szeretete és hűsége ...

Olvassa tovább »

2012. május 7.

„… mert rossz hírbe kevert egy izráelita szüzet…” 5Móz 22,19 A rész második felében, a 13. verstől egészen a fejezet végéig olyan törvények tárulnak elénk, amelyekben két dolog kap nagy hangsúlyt: a bűntől való megtisztulás és a felelősség. A házaséletre ...

Olvassa tovább »

Átvette a nyereményt fotópályázatunk nyertese

Nagy Hajnalka-Csilla: Ebéd előtti fohász című képe nyerte meg honlapunk fotópályázatát. Ma este a tehetséges egyetemista leány átvette a nyereményt. Honlapunk kérdésére elmondta, hogy Kolozsváron jár egyetemre, újságíró szakon mesterizik. Szatmáron 2008-ban érettségizett az Aurel Pop Művészeti Liceumban. A Szatmár-Szamosnegyedi ...

Olvassa tovább »

Nőszövetségi körlevél

„ Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.” (Ésaiás 49,15) A feltámadott Úr Jézus Krisztus asszonyokat küld követségébe, hogy az élet örömhírével ébresszék a világot a halál ...

Olvassa tovább »

Interjú Csűry Istvánnal, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökével

Interjú Csűry Istvánnal, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökével (Forrás: Studiosus Theologiae blog) – Egy református püspök mennyire ér rá a családjára? – Sem a püspök, sem a lelkipásztorok nem teljesítik a családdal szembeni minimumot. Hihetetlenül bürokratikussá lett az újkori demokrácia ...

Olvassa tovább »

2012. május 6.

„Ne nézd el, ha embertársadnak a marhája vagy juha elcsatangol, ne menj el mellettük közömbösen, hanem tereld vissza embertársadhoz. … Ne nézd el, ha embertársadnak a szamara vagy marhája kidől az úton. Ne menj el mellettük közömbösen … mert utálja ...

Olvassa tovább »