2011 augusztus 2.

„Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor.” Jn. 10,16 Az előző versekben Jézus a jó pásztor voltáról szól, ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 1.

“Én vagyok a jó pásztor” Jn. 11a Ismert képet használ Jézus Krisztus, hogy megértsük a hozzánk fűződő kapcsolatát. Ő a jó pásztor, mi pedig az ő juhai vagyunk. Ha pedig van pásztorunk nem vagyunk egyedül. Tagjai vagyunk egy közösségnek, amelyik ...

Olvassa tovább »

2011. július 31.

Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, a kik elõttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok. Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik ...

Olvassa tovább »

2011. július 30.

„De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok ...

Olvassa tovább »

2011. július 29.

„Meghallá Jézus, hogy kiveték azt; és találkozván vele, monda néki: Hiszel-é te az Isten Fiában?  Felele az és monda: Ki az, Uram, hogy higyjek benne?” Ján. 9,35-36 A Megváltó Jézus meggyógyított egy születéstől fogva vak férfit, ami jó dolog a ...

Olvassa tovább »

2011 július 28.

János 9,24-34„Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten: erről pedig azt sem tudjuk, honnan való.” 29.v. A Bibliát olvasó emberben talán már megfogalmazódott az a megállapítás, hogy azok, akik igazán közel állhattak volna Jézushoz, és ismerhették volna Őt, és általa ...

Olvassa tovább »

Kárpát-medencei Csillagpont?

Forrás: Harangszó Megvan a szándék arra, hogy legyen Kárpát-medencei Csillagpont. Ebben is egyetértettek a Krisztus a jövő, együtt követjük őt? című kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Huszár Pál, dunántúli főgondnok, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke, Csűry István királyhágómelléki püspök és Fazekas ...

Olvassa tovább »