Kárpát-medencei imanap

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségét az a megtiszteltetés érte, hogy összeállíthatta a 2012-es év Kárpát-medencei imanap anyagát. Igyekeztek  legjobb tudásunk, és az adott lehetőségek szerint eleget tenni a kihívásnak. Elkészült a programfüzet és a CD, amit sikerült eljuttatni a Kárpát-medence ...

Olvassa tovább »

2012. november 29.

„Ti farizeusok jóllehet a pohárnak és tálnak külső részét megtisztítjátok, de a belsőtök rakva ragadománnyal és gonoszsággal.” Lk 11,39 Jézust az egyik farizeus meghívja magához ebédre, több farizeus társával együtt. Jézus, úgy ül le az asztalhoz szánt szándékkal, hogy a ...

Olvassa tovább »

2012. november 28.

„Aki velem nincs, ellenem van; és a ki velem nem takar, tékozol.” Lk. 11, 23 Olvasandó Lk. 11, 14-32 A mai napra kijelölt igeszakaszban Jézus Krisztust azzal vádolják meg, hogy „Belzebúb által, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.” ...

Olvassa tovább »

Körlevél – a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeihez

„És a mit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.” (Mt 21,22) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban ! Egyházkerületünk Nőszövetségét az a megtiszteltetés érte, hogy összeállíthatta a 2012-es év Kárpát-medencei imanap anyagát. Igyekeztünk  legjobb tudásunk, és az adott lehetőségek szerint ...

Olvassa tovább »

Majdnem megverték a papot

Majdnem megverték a Sándorhomoki Református Egyházközség lelkipásztorát a presbiterek. Istennek legyen hála csak kisebb sérüléseket szerzett. Ne arra gondoljunk először, amire a cím talán sokunkba azt a gondolatot ébresztené fel, hogy megint egy pikáns eset, amin hosszasan lehet vitatkozni, hogy ...

Olvassa tovább »

Adventi Harangszó

Az adventre tekintő lapszám címoldalán Bojtor István megszólító és szuggesztív erejű igemagyarázata olvasható. A Harangszó vezércikkét Bányai László jegyzi. Írásának címe: Adventi koszorú. A témához kapcsolódik A Lélek csendje rovat, valamint ünnepi versösszeállítás, mely Babits Mihály, Rainer Maria Rilke, Szabolcska ...

Olvassa tovább »

2012. november 27.

“ Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben” Lk 11,2a Olvasandó: Lk 11,1-13 1. Atyánk. (Atyám). Jézus gyakran használja Lukács evangéliumában ezt a szót. Amikor megfeszítik, ezt mondja: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23,34), később pedig: ...

Olvassa tovább »

Pásztori üzenet: Gyülekezzetek, jöjjetek ide!

Kedves Testvéreim! A Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkipásztorai kérésének engedelmeskedem, amikor a partiumi gyülekezetek hívő népéhez fordulok az országunkban esedékes parlamenti választások előtt. A kérés hátterében felfedezhető a lelkészek támaszkereső kísérlete, hiszen a gyülekezetek elvárják a bölcs papi tanácsot, miközben a ...

Olvassa tovább »

Sármelléki Krisz-Karaván

Négy egyházközség fiataljai találkoztak vasárnap délután a Batizi Református Egyházközség Batizi András termében. Sármellék néhány gyülekezete képviseletében: Kispeleske, Sándorhomok, Szárazberek és Batiz közel ötven fiatalja vett részt ama rendezvénysorozatnak első állomásán, mely a jövő vasárnap Sándorhomokon folytatódik és advent második ...

Olvassa tovább »

A jobb samaritánus

Amikor másodszor is Jerikó felé ment, megint talált egy sebesültet a samaritánus. Harmadik, negyedik ötödik útján újabb és újabb áldozatok feküdtek az országúton. Százszor tette meg az utat, és száz szerencsétlen feküdt ott, majd ezerre és ezerre bukkant. Mindig ugyanazon ...

Olvassa tovább »

2012. november 26.

„Egy samaritánus pedig… könyörületességre indula” Lk 10,33 Olvasásra: Lk 10,21-42 Jézus Krisztust követve azon az úton, amelyet az evangéliumok tárnak elénk, bizony sokszor találkozunk ilyen emberekkel, mint az irgalmas samaritánus történetében, hogy csak azért közelítenek a Mesterhez, hogy megkísértsék, mondjuk ...

Olvassa tovább »

2012. november 25.

„Ezek után, az Úr, szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön ...

Olvassa tovább »