2012. december 3.

„Boldog az a szolga, a kit az õ ura, mikor haza jő, ilyen munkában talál!” (Lk 12,43) Ugye nem gondoltad volna kedves olvasó, hogy így hétfői napon egy mondatban találod azt a két szót, hogy munka és boldog. Pedig hozzátartozott ...

Olvassa tovább »

Cseri Kálmán – NÉGY ÁDVENT

Pasarét, 2007. december 2. (vasárnap)  Alapige:1Kor 1,4-9 Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (51)

Kedves hallgatóink, a  Királyhágómelléki Református Egyházkerület HarangSzó cím műsorunkat ezúttal is az Ébresztő!Gondolattal kezdjük, ezt követi majd a Drága örökségünk című rovat, melyben rövid összeállítással emlékezünk a 75 éve elhunyt József Attilára. Adásunk második felében Adventre hangolódó üzenetet hallhatunk, valamint ...

Olvassa tovább »

2012. december 1.

“Monda pedig az õ tanítványainak: Annakokáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a a ti éltetek felõl, mit egyetek; se a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Az élet több, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet… Ne félj te kicsiny ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (57)

A Harangszó Rádió 57. adásába Ft Csűry István püspök úr adventi gondoltataival hív lelki elcsendesedésre. Templom küszöbön túl ma arról kérdeztük a járókelőket, hogy lesz-e világvége, illetve hisznek-e Krisztus visszajövetelében. A Hit és gyógyítás rovatban Pál Feri Atya a teljes ...

Olvassa tovább »

Kárpát-medencei imanap

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségét az a megtiszteltetés érte, hogy összeállíthatta a 2012-es év Kárpát-medencei imanap anyagát. Igyekeztek  legjobb tudásunk, és az adott lehetőségek szerint eleget tenni a kihívásnak. Elkészült a programfüzet és a CD, amit sikerült eljuttatni a Kárpát-medence ...

Olvassa tovább »

2012. november 29.

„Ti farizeusok jóllehet a pohárnak és tálnak külső részét megtisztítjátok, de a belsőtök rakva ragadománnyal és gonoszsággal.” Lk 11,39 Jézust az egyik farizeus meghívja magához ebédre, több farizeus társával együtt. Jézus, úgy ül le az asztalhoz szánt szándékkal, hogy a ...

Olvassa tovább »

2012. november 28.

„Aki velem nincs, ellenem van; és a ki velem nem takar, tékozol.” Lk. 11, 23 Olvasandó Lk. 11, 14-32 A mai napra kijelölt igeszakaszban Jézus Krisztust azzal vádolják meg, hogy „Belzebúb által, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.” ...

Olvassa tovább »

Körlevél – a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeihez

„És a mit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.” (Mt 21,22) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban ! Egyházkerületünk Nőszövetségét az a megtiszteltetés érte, hogy összeállíthatta a 2012-es év Kárpát-medencei imanap anyagát. Igyekeztünk  legjobb tudásunk, és az adott lehetőségek szerint ...

Olvassa tovább »