2011. szeptember 3.

Napi igeszakasz: Jn. 17, 20-23 „…tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.” (23b. vers) Egyre kevesebben hisznek Istenben. Manapság mi lelkipásztorok, hűséges presbiterekkel, kitartó egyháztagokkal keressük, kutatjuk a ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 2.

Jn 17,15 Olvasandó: Jn 17, 9-19 “Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól.” A mindenkori hívő ember számára, talán a legcsodálatosabb krisztusi megerősítés a fenti vers. Hisz akár szükséghelyzetben legyünk, akár ...

Olvassa tovább »

“Szatmár határok nélkül” – címmel szerveznek találkozót

A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület Szatmár határok nélkül címmel kulturális eseményt szervez 2011. szeptember 17-én. A szervezők bárkit szívesen látnak a magyarországi Fábiánházán (a csanálosi határátkelőtől mintegy 12 kilométerre) található Ecsedménes Lovardában. Az egész napos esemény programja a következő, az ...

Olvassa tovább »

Kimozdultunk – Református Sarok volt a PMN-en

Mint, ahogyan azt az utóbbi hetekben reklámoztuk és a szatmári magyarság az elmúlt szombaton láthatta is, „református missziói sátor” volt a 10. Partiumi Magyar Napokon. Lehet, hogy sokan nem vették észre, mert egy csendes sarkot kerestünk a Kossuth-kertben, de én ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 1.

Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál. Jn 17, 6 A mi Urunk Jézus Krisztus megismertette az emberekkel Istent, az Atyát. Olyan közelről ismertette meg, hogy elmondhatta: aki engem látott, látta az Atyát. Első sorban ...

Olvassa tovább »

Az Immánuel Missziós Közösség és a Biblia Iskola rövid története

– Gyökerek – Még 1988-ban történt Szatmárnémetiben. Néhány református testvér, az egyik házi Bibliatanulmányozó alkalom alatt,  amit  én Mészáros Mihály vezettem,  a misszióról, és annak gyakorlatáról beszélgettünk a Szentírás alapján. Az alkalom végén felbuzdulva  mindannyian indíttatást éreztünk, hogy aktívan, képességeinkhez ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 31.

Ezeket beszélte Jézus; és felemelve szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsõítsen téged; A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki ...

Olvassa tovább »

A Harangszó szeptemberi első számából

A Diaszpóra Alapítvány Krassó-Szörény megyében végezett szórványmissziói szolgálatáról, valamint az idei egyházkerületi nőszövetségi konferenciáról olvashatunk részletes beszámolót a királyhágómelléki reformátusok lapjának legfrissebb számában. A lap ifjúsági rovatában a tatai Csillagpont fesztivál partiumi résztvevői osztják meg élményeiket. Szórványmissziói szolgálatot végzett július ...

Olvassa tovább »

Kérj és adatik! Olvasandó: János 16, 23b-33 „Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek..” (23b) 1. Kérhetsz? A huszonegyedik század emberének lelkét blokkolja, amikor a kérés gondolata fölcsendül benne, hiszen manapság ...

Olvassa tovább »

Jelölési, választási ütemterv

A 2011/2, azaz a megismételt főjegyző-jelölés/választás ütemterve. 1.    aug. 15 – szept. 2. jelölő cédulák kikézbesítése 2.    szept.  2 – 12. jelölések megejtése 3.    szept. 12 – 17. jelölések összesítése 4.    szept. 17 – okt.8. közzététel 5.    okt. 8 – ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 29.

„Az asszony mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az õ órája: de mikor megszüli az õ gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született e világra.” Jn 16, 21 Jézus Krisztus egy olyan példát mond el ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 28.

“Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok” (János 16:12) Az evangéliumban olvashatjuk, hogy amikor hallották sokan a Jézus “kemény” beszédeit, elhagyták Őt, mert érezték, hogy a követeléseit képtelenek teljesíteni. Fent állott a veszélye annak is, hogy a 12 is ...

Olvassa tovább »

Református Sarok a PMN-en

A Szatmári Református Egyházmegye a Partiumi Magyar Napokon missziós sátorral várja a szatmári magyarságot. 2011. augusztus 27-én a Kossuth-kertben lehet keresni a református sátrakat, déli 12 órától este 22 óráig. Program: 12 órától 14 óráig: Gyerekfoglalkozás, vezetők: Györbíróné Balogh Csilla, ...

Olvassa tovább »