Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (55)

A Harangszó Rádió 55. adásában áhítatsorozatunk, az “Utazás Kis-Ázsiába” utolsó előtti részét hallgathatják, “idegenvezető” Korda Zoltán. A “Krisztus katonái” című rovatunkban az EcoSunHome (A természet és a szeretet otthona) projektről beszél: Csűry István püspök, Kovács Sándor esperes, Ilonczai Zsombor projektaszisztens és ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (49)

Kedves hallgatóink, a  Királyhágómelléki Református Egyházkerület HarangSzó című műsorát az Ébresztő!Gondolat után dr. Békefy Lajos tudósításaival folytatjuk.  Adásunk második felében a szatmári stúdió segítségével a hajléktalan misszióval foglalkozik Krisztus katonái című rovatunk. Végezetűl pedig  a Kis-Ázsia gyükezeteiről szóló sorozatot folytatjuk ...

Olvassa tovább »

Hálaadás Adorjánban

Hálaadó ünnepre készül Adorján református gyülekezete. Besenyődi Attila (képünkön) helyi lelkipásztor lapunknak elmondta, hogy az alig 200 lelkes gyülekezet kettős ünnepre készül: nemrég sikerült felújítani a templomtetőt, valamint a templom idén száz esztendős. A kicsi gyülekezetek mindig is példás összefogása ...

Olvassa tovább »

Csűry István: Egymást támogató szeretettel

„Jaj, azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek fekvőhelyükön, és kora reggel végrehajtják, mert van hozzá hatalmuk! Megkívánják a mezőket és elrabolják, a házakat is elveszik, kihasználják az embert és háznépét, őt magát és örökségét.” (Mikeás 2,1-2) Kedves Testvéreim! Közel háromezer ...

Olvassa tovább »

2012. november 16.

“És lőn ezután, hogy ő jár vala városonként és falunként, prédikálván és hirdetvén az Isten országát, és vele a tizenkettő, és némely asszonyok…” (Lukács 8: 1-2-a) A Szentírás férfiközpontú, abból a tényből kiindulva, hogy az asszonyt az Isten a férfiú ...

Olvassa tovább »

2012. november 15.

” És megállván hátul az Ő lábainál sírva , könnyeivel kezdé öntözni az Ő lábait , és fejének hajával törlé meg , és csókolgatá az Ő lábait, és megkené drága kenettel .” Olvasni: Lk. 7 , 36-5O Jézus Krisztus két ...

Olvassa tovább »

2012. november 14.

Lk. 7,18-35 ’’És Jánosnak mind ezeket elmondák a tanítványai. És János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván, Elküldé Jézushoz, mondván: Te vagy-é az, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk?’’ (Lk. 7,18-19) A kételkedés Krisztus isteni hatalmával szemben, nem csak a ...

Olvassa tovább »

A dalok szárnyán szálltak a diákok

Forrás: Szatmar.ro A budapesti Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola kórusa vendégeskedett a Református Gimnáziumban. Partnerkapcsolat alakul a szatmárnémeti Református Gimnázium és a budapesti Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola kórusai között. A kapcsolat egy telefonos beszélgetéssel kezdődött Higyed Gyöngyi kórusvezető és ...

Olvassa tovább »

2012. november 13.

“És lőn másnap, hogy méne Nain nevű városba; és az ő tanítványai sokan menének ő vele, és nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, ímé egy halottat hoznak vala ki, egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegy asszony ...

Olvassa tovább »

Jótékonysági bál Erdődön

Épületes együttléten van túl Erdőd városa. A Drágffy Gáspár Egyháztörténeti Központ javára rendezett jótékonysági bálon a jókedv és a közösség megerősödése volt a jellemző. Megtisztelték jelenlétükkel az eseményt a város vezetői, a magyar képviselő- és szenátorjelöltek is. Tartalmas és kedvcsináló ...

Olvassa tovább »

2012. november 12.

„Hátulról hozzá járulván, illeté az õ ruhájának peremét…” (Lk 8,44) Észrevettétek már, hogy templomaink hátulról előre fele telnek meg? (Ha megtelnek) Ránk is jellemző az, ami a vérfolyásos asszonyra: hátulról, észrevétlenül. Senki se lássa a bajaimat, problémáimat, esetleg azt, ha ...

Olvassa tovább »

2012. november 11.

Lk. 6, 20b „Boldogok vagytok ti…” Olvasandó Lk. 6. 20-36 Az ige olvasása közben egy kollégiumi emlék merült fel bennem, amikor a bentlakásban az első estén szokás szerint minden újonnan érkezett diák bemutatkozott. El kellett mondani a nevünk, honnan jöttünk ...

Olvassa tovább »

Szokásos mikolai győzelem

Ilonczai Zsombor egyházmegyei ifjúsági előadó szervezésében bibliaismereti vetélkedőt rendeztek ma az esperesi hivatal tanácstermében. Jobb Domokos ombodi lelkipásztor nyitó áhítatában elmondta, hogy minden jelentkező gazdagabb lett, már csak azért is, mert a Szentírással foglalkozott, ezért mindenki nyert. A vetélkedő anyaga ...

Olvassa tovább »