2012. december 14.

“Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának- e meg? A kilence pedig hol van?” A tíz bélpoklos meggyógyításának történetének csak egyetlen mozzanatát állítom középpontba: a lehangoló arányt, amelynek ma is következményei vannak. Számoljunk néhány pillanatig: tízből csak egyetlen egy ...

Olvassa tovább »

Hordozd a gyertyát!

Advent est Erdődön A Karácsonyra való készülődés nem csak testiekbe, hanem lelkiekben is fontos. Ezt tartják Erdődön is, ahol az Erdődi Református Egyházközség és az Erdődi Petőfi Kör szervezésében Advent Estre kerül sor. Vasárnap 16 órától a város rendezvénytermében kezdődik ...

Olvassa tovább »

Öregek vasárnapja Apában

Az Apai Református Gyülekezet ünnep előtti ünnepre készülődik. Szokássá vált az apai gyülekezetben, hogy advent harmadik vasárnapján a figyelmet a hetven éven felüliekre irányítják. Az öregek vasárnapjára az ifjak és a gyülekezet kórusa műsorral készül, melyben hálát adnak Istennek azért, hogy vannak ...

Olvassa tovább »

2012. december 13.

Lk. 17, 3-4 „…ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss meg néki. És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: Megbántam; megbocsáss néki” Jézus Krisztus ebben a ...

Olvassa tovább »

2012. december 12.

Lk. 16,19-31 “Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.” A gazdagról és Lázárról szóló történet két életstílust szemléltet előttünk. Az egyik a gazdag ember életvitele, a másik a szegény, ...

Olvassa tovább »

2012. december 11.

„Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy egyiket gyűlöli, és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. ” 16:13a Jézus a mai igeszakaszban arról az elképzelésről beszél, amely csak ...

Olvassa tovább »

2012. december 10.

„És ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek?” Lk 16,12 Olvasásra: Lk 16,1-12 Jézus Krisztus tanítványait szólítja meg a mára kijelölt példázatban. A hamis sáfár ügyeskedéseiről beszél, és a példázat végén szegezi a kérdést ...

Olvassa tovább »

2012. december 8.

“…nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilencvenkilenc igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre.” (Lk 15,7) Ha egy családban két vagy több gyermek van, általában a nagyobbik úgy szokta érezni, hogy szülei a kisebbik testvért jobban szeretik. Pedig ...

Olvassa tovább »

Fellép az Immánuel a VAU-n

A Várom az Urat Adventi keresztyén zenefesztivál évente megismétlődő rendezvény, melyet az adventi időszak kezdetén szervez az Erdélyi IKE. A fesztivál ötlete 2001-ben, tizenkét évvel ezelőtt született meg, amikor felmerült az igény egy országos szintű keresztyén zenefesztivál megszervezésére. 2001 decemberében került sor ...

Olvassa tovább »