2013. április 13.

„Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé.” (ApCsel 4,11.) Bibliaolvasó kalauz által kiemelt igeversünk az „építőket” szólítja meg. Azokat, akik akár hivataluknál fogva, akár személyes elhívás alapján feladatul kapták az Isten Országa építését. Ebben a ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (76)

A Harangszó Rádió 76. adásában Nagy Sándor lelei lelkipásztor, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperesénk igehirdetését hallhatjuk. Eután folytatjuk Sipos Alpár Szabolcs előadássorozatát a keresztyén gyermeknevelésről. Végűl pedig Ambrus András lelkipásztor gondolatait hallhatjuk a játékról. Közben lendületes keresztyén könnyűzenék által magasztaljuk ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (70)

„Vagyok, mert vagyunk” – mit jelent ez? a választ megtudhatjuk szombaton 10 órától a HarangSzó Rádió Ébresztő Gondolat rovatából. Majd a 77 milliós anglikán világközösségnek új „lelki fejéről”,  spirituális trillerről, valamint a siriai keresztyénüldözésről is hallhatunk dr.Békefy Lajos tudósításai alapján. ...

Olvassa tovább »

2013. április 12.

  “És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akit láttok és ismertek, és a hit, mely  ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemeitek láttára”. (ApCsel 3,)  A csodát, amelyet ...

Olvassa tovább »

Kire nézünk? – Buzdítás az egyházmegyei közgyűlésen

Megtartotta évi egyházmegyei közgyűlését a Szatmári Református Egyházmegye. Király Lajos főjegyző buzdító prédikációja után Elekes Gyula presbiteri főjegyző számbavétele és Kovács Sándor esperesi beszámolója következett, majd az aktuális témák megvitatása után Csűry István püspök is köszöntötte az egybegyűlteket. A lelkipásztorkórus ...

Olvassa tovább »

Egyházmegyei Közgyűlés igehirdetése – 2013. április 11.

ApCsel 3,1-10 Bevezető Ft. Püspök Úr! Keresztyén testvéreim! Nt. Egyházmegyei Közgyűlés! Az elmúlt esztendő Egyházmegyei Közgyűlésén elhangzott igehirdetés alapigéje Máté evangéliumából (Máté 20,29-34) a vak ember meggyógyításának a története volt. Isten kegyelme és nem véletlenszerű Ige-ajándéka a mai, mely szintén ...

Olvassa tovább »

A Harangszó áprilisi második számából

Lompért – Ady „másik hazája”, avagy a helyi református templom a művelődéstörténész szemével. A lap címoldalon olvasható riportját Ozsváth Sándor jegyzi. Orbán Levente, a Hiszem és vallom rovat szerzője ezúttal vezércikkben hangsúlyozza a 450 éves református hitvallás, a Heidelbergi Káté ...

Olvassa tovább »

2013. április 10.

Ap.Csel. 2: 46 „És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.” A fenti Ige egy kis közösséget jellemez. Milyen jó lenne, ha a mi közösségeinket is, gyülekezeteinket, családjainkat mindig ...

Olvassa tovább »

2013. április 8.

„Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.” Csel 2,32 Olvasásra: Csel 2,29-36 Péter ott áll a többezres tömeg előtt, mögötte a tanítványok, és amikor az Úr Jézus feltámadásáról beszél, olvassuk ezt a verset: minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. ...

Olvassa tovább »

A legkisebbek vették át az uralmat a Refiben

Forrás: Szatmar.ro A legkisebbek vették át az uralmat szombaton a szatmárnémeti Református Gimnáziumban, hisz az előkészítő előtt áll gyerekek és szüleik ismerkedhettek meg az intézménnyel a nyílt napon. A beiratkozás ezekben a napokban is tart. Ki festett, ki ragasztott, ki ...

Olvassa tovább »