Mindent tud rólunk – Zajlik az imahét Szatmár – Láncosban

Rendhagyó módon a Szatmár-Láncos Református Gyülekezet Húsvét után, ezen a héten tartja az imahetet. A csütörtöki alkalomba tekintettünk be, amikor Kovács Mátyás-Péter sándorhomoki lelkipásztor szolgált, majd a gyülekezet ünnepi műsorral köszöntött. Az igehirdető a 139. zsoltár alapján elmondta, hogy mi ...

Olvassa tovább »

Imádkozunk a gyalázókért

Bár egyházunknak mindig voltak rágalmazói, most összehangolt, tudatos lejárató kampánynak lehetünk szemtanúi, amely mögött feltehetően egyéni sérelmekkel, közéleti-politikai sikertelenségből fakadó frusztrációval és indulatokkal terhelt egyének állnak. Mivel lehetetlen minden hazugságot megcáfolni, hiszen ennél komolyabb feladataink vannak, nem tehetünk mást, mint ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 április 18.

“Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn a nép között…” Ap Csel 5,12-16 Az Úr Isten a maga számár minden időben kiválasztja a szolgáit, akik csodák által emberek százain tudnak segíteni. Anániás és Safira este után az ...

Olvassa tovább »

Önkormányzati elöljárók, parlamenti képviselők

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkipásztori Karának! A Partiumi Magyar Polgármestereknek, Megyei Alelnököknek és Parlamenti Képviselőinek! Székhelyükön A Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében, a megelőző találkozókhoz híven, ezúton ismételten tanácskozásra hívjuk Partium magyar önkormányzati elöljáróit és bukaresti parlamenti képviselőit. Jól érzékeljük azt, ...

Olvassa tovább »

2013. április 17.

Ap. Csel. 5,1-11 „Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.” Ap. Csel. 5,4b Anániás és Safira történetét tárja elénk az Ap. Csel. 5,1-11. Elolvasva ezeket a verseket, némi hasonlóságot vélünk felfedezni a Józsué 7,16-26. versekben ...

Olvassa tovább »

A II. Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedő és Ifjúsági Találkozó programja

Erdőd Város Rendezvénytermében (9-től 13-ig) 9,00 Érkezés, Regisztráció 10,00 Nyitó áhítat – Kánya Zsolt-Attila KRISZ-elnök 10,20 Köszöntések 10,30 A vetélkedő első fordulója – Írásbeli megmérettetés 11, 20 Szünetben zenél a Szatmárpálfalvai Református Gyülekezet ifi-zenekara 11,35 A vetélkedő második fordulója – ...

Olvassa tovább »

2013. április 16.

„Mert szűkölködő sem vala õ közöttük senki; mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván, elhozák az eladottak árát.” (ApCsel 4,34) Tisztára, mint a kommunizmusban! – mondhatná a felolvasott Ige alapján valaki. Pedig azért lényeges különbség van az apostolok gyakorlata ...

Olvassa tovább »

Az utolsókból lesznek az elsők…

Ki gondolta volna, hogy valaha a Küküllői Református Egyházmegye csapata TEPSI-KUPÁT fog nyerni? Senki. Legalábbis én biztos nem. Krisztusunk szava találóan érzékelteti a IV. TEPSI-KUPÁN történteket: a Küküllői Református Egyházmegye csapata óriási meglepetésre (megjegyzem: de nem érdemtelenül) elhódította a „Marosiak” ...

Olvassa tovább »

2013. április 15.

Az imádság következményei „És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyûltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala.” (ApCsel 4,31) Sok imádsággal az a baj, hogy erőtelen, következmény nélküli, éppen ezért úgy érezzük, mintha ...

Olvassa tovább »

2013. április 14.

„ Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajjon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy amiket ...

Olvassa tovább »

Ismeretükről vallást tettek

Másodízben szervezte meg a Szatmári Református Egyházmegye a Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedő elődöntőjét. A tavalyi megmérettetéshez hasonlóan ismét Mikola nyert, pártized ponttal megelőzve Erdőd ifiseit, akiket Ombod és Batiz csapata követett. Szombat reggel tíz órára érkeztek az esperesi hivatal tanácstermébe ...

Olvassa tovább »