Ft. Csűry István: Karácsonyi útelágazás

„Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, – a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata.” (Luk 2,34-35) Karácsony több, mint hangulatos (ajándékban bővelkedő) keresztyén családcentrikus ...

Olvassa tovább »

Karácsonyi Harangszó

“Krisztus Jézus érkezése tudatosította, és azóta állandóan tudatosítja, hogy Vele felismerhetően útelágazáshoz érkezik az ember” – fogalmaz, a lap címoldalán olvasható ünnepi pásztorlevelében Csűry István püspök. Ugyanott a 21. század – sok esetben – Krisztus nélküli karácsonyát tárja elénk Mai ...

Olvassa tovább »

2012. december 23.

“Áldott a király, aki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban” ( Lukács 19: 38) Térben és időben a karácsony és Krisztus bevonulása Jeruzsálembe távol esik egymástól, mégis advent negyedik vasárnapjára, a szent este előtt, megkísérlem ...

Olvassa tovább »

Áldott ünnepet a beteglátogatóknak!

Reformáció Emlékünnepe, Advent és Karácsony ünnepe előtt néhány lelkész és nőszövetségi tag felkereste az Új korház református betegeit. Isten Igéjével és jelenlétünkkel bátoritották szenvedő testvéreinket, imádkoztak együtt gyógyulásukért. “Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben az évben szolgálatot végeztek a korházmisszió ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió – Ötvennegyedik adás

Első rész Nagyváradi Harangszó Rádió – adás 01 Második rész Nagyváradi Harangszó Rádió – adás 02 Szombati műsorunkkal kívánunk áldott, békés, szeretetre talált karácsonyi ünnneplést Önöknek! Ünnepi adásunkat Karácsonyra hangoló Ébresztő!Gondolattal  kezdjük, ezt követi majd a Templomküszöbön túl című rovat, melyben ...

Olvassa tovább »

Gyülekezeti élet Apában

„Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.”     Ap. Csel. 20,28 Régóta foglalkoztat már ez az Ige, mely szüntelen vigyázóvá tett a rámbízott gyülekezet felett. Bármennyire ...

Olvassa tovább »

2012. december 22.

“…monda egy példázatot, mivelhogy közel vala Jeruzsálemhez, és azok azt gondolák, hogy azonnal megjelenik az Isten országa. És ő monda: Mert mondom néktek, hogy mindenkinek, akinek van, adatik; akinek pedig nincs, még amije van is, elvétetik tőle.” (Lk 19,11.26) Nagy porverés ...

Olvassa tovább »

Mikulás jár Sárközújlakon

December 8-án,  ebben az évben is megörvendeztette a sárközújlaki református gyermekeket a Mikulás. A konfirmándusok bábjátékkal kedveskedtek a vendégnek és  65 gyermeknek, akik kisérőkkel együtt érkeztek. A bábjáték Három fenyőfa történetét dolgozta fel. Természetesen Mikulás nem jött üres kézzel,  a ...

Olvassa tovább »

2012. december 21.

“Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, íme minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Monda pedig néki Jézus: Ma lett üdvössége ennek a háznak! mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert ...

Olvassa tovább »

Koós Anna: Szenteste

Ó mily csodás ünnep van ma, megszületett a drága K i s j é z u s k a. Eljött hozzánk, Atyánk küldte áldást és békességet hozott a Földre. Az emberek örömére karácsonyfa ragyog érte. Kecses gyertyák, fényes gömbök, csillagszórók, ...

Olvassa tovább »

Ünnep az egyetemen

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem szatmári tagozatán úgy gondolták, hogy nem engedhetik ünnepi vakációra úgy a hallgatókat és a tanárokat, hogy ne ünnepeljék meg abban a közösségben is a szeretet és a béke ünnepét. Az ünnepi műsor Rácz Ervin erdődi lelkipásztor igei ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2012.december 20.

„Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam!” Lk. 18,38 A mai Ige, egy vak emberről szól, aki amikor meghallotta, hogy Jézus közeledik az úton és el is megy mellette, akkor hangosan kiált. Mi is lehetne egy vak embernek a kiáltó kérése, mint ...

Olvassa tovább »

2012. december 19.

Lukács 18: 29-30 „Bizony mondom néktek, hogy senki nincs, a ki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért, A ki sokszorta többet ne kapna ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet.” Megszokhattuk, ...

Olvassa tovább »