Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (58)

Szombati adásunk elején egyszerűségre és alázatra tanít minket az Ébresztő!Gondolat című rovat. Honnan ered a farsang, vagy hogyan küzdenek egymással Csont király és Cibere vajda? – ezt is megtudhatják a Drága örökségünk-ből, mely ez alkalommal a farsangi népszokásokról szól. Adásunk ...

Olvassa tovább »

2013. január 18.

“A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is!” Luk. 23,39 Sokszor halljuk, napjainkban, hogy valaki „felfüggesztett” büntetést kap. Persze, amikor ma „felfüggesztenek” egy büntetést, az azt jelenti, hogy ...

Olvassa tovább »

Imaheti alkalmak Patóházán és Pettyénben

Az elmúlt héten közöltük az Ökumenkus Imahét programját, amely megyénk területén több helyen is megvalósul. Patóházán és Pettyénben is vasárnap kezdődnek az alkalmak. Patóházán a nyitó istentiszteletet a helybeli lelkipásztor Mathé Róbert tartja. Hetfőn Kurta Tőtős Beáta hadadi lelkipásztornő, kedden ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013. január 17.

„Atyám! bocsásd meg nékik, mert nem tudják mit cselekszenek.” Lk 14,23/a Fiaimon figyeltem meg sokszor, hogy mennyire kétségbeesetten tudnak sírni akkor, amikor egyik vagy a másik, egymásnak ront, és elveszi a játékát. Keserves sírás közepette panaszolják el, hogy mit tett ...

Olvassa tovább »

Kifogást találni mindig tudunk?

“Eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszerítsd bejöni mindenkit, hogy megteljék az én házam.” Lk 14,23 Sokak számára ismert a Máté evangéliumában található „Boldog mondások.” Hogy kik a boldogok? – ott részletesen feleltet kapunk. A Szentírás több helyén azonban olvasunk ...

Olvassa tovább »

Magyar Kultúra Napja – Meghívó

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület képviselői, a Tasnádi Református Egyházközséggel karöltve, 2013. január 22-én, délután 4 órakor újból Sződemeter református templomában ünnepelik a Magyar Kultúra Napját. Azon a helyen, ahol született és megkeresztelték a Himnusz szerzőjét. Éppen 190 évvel ezelőtt fejezte ...

Olvassa tovább »

2013. január 16.

„Mikor azért elvivék Őt,egy Czirénebeli Simont megragadván, ki a mezőről jöve, arra tevék a keresztfát,hogy vigye Jézus után.” Lukács 23 , 26 Ki volt Czirénei Simon? Az az ember, akit nevén nevez a Szentírás, sőt akire vonatkozólag megjegyzi: Alekszánder és ...

Olvassa tovább »

Patóházán forgatott a “Világíts!”

A Patóházi Református Templomban forgatott az ITV stábja. A “Világíts!” református műsor következő adásában Máthé Róbert református lelkipásztor igei gondolatai után beszél a gyülekezet múltjáról-jelenéről, majd a patóházi ifjak “Olajág” nevű együttese tesz bizonyságot. A műsor vasárnap délben lesz az ...

Olvassa tovább »

Aki másnak vermet ás, maga esik bele!

„És összeesküdött ellene Sallum, a Jábes fia, és megölte őt a nép szeme láttára, és megölvén őt, ő uralkodott helyette.” 2Kir 15,10 Júdában és Izraelben is folyamatosan váltogatták egymást a királyok. Vajon mi lehet annak az oka, hogy ilyen gyorsan ...

Olvassa tovább »

A Harangszó januári második számából

A lapszám címoldalán Bereczki András Haldokló szentségek című írása olvasható. A Harangszó vezércikkét ezúttal Csűry István jegyzi, Keresztelő János önzetlensége címmel. Megújult, régi-új formában, rövid, áttekinthető áhítatokkal jelentkezik A Lélek csendje rovat, Balázsné Kiss Csilla népszerű igemagyarázataival. Szintén a Szegletkő-oldalon ...

Olvassa tovább »

2013. január 15.

A választás szabadság „De felkiálta az egész sokaság, mondván: Vidd el ezt, és bocsásd el nekünk Barabbást” Olvasandó: Lukács 23,13-25 „Mondd, te kit választanál?” – csendül fülünkbe „István a király” rockopera választ sürgető kérése. Pilátus hasonló kérdést tesz fel a ...

Olvassa tovább »

2013. január 14.

„És az napon lőnek barátok egymással Pilátus és Héródes; mert az előtt ellenségeskedésben valának egymással.” (Lk 23,12) Egyszer egy szerzetesrend főnöke az általa irányított kolostor egyik ablakára helyezett egy töviskoszorút. Arra kérte lelki testvéreit, hogyha ellenségeskednek, nézzenek azon az ablakon ...

Olvassa tovább »

2013. január 13.

“De azok erõsködének, mondván: A népet felzendíti, tanítván az egész Júdeában, elkezdve Galileától mind idáig.” Lukács 23,5 Keresztyén Testvéreim! Jézus a Názáreti, aki csodákat tett embereket gyógyított egész életében, jót tett most megaláztatik, és bíróság elé vitetik. Pilátus előtt kell ...

Olvassa tovább »