2013. május 24.

“Ezek pedig nemsb lelkűek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak- e ezek” (Ap. csel. 17: 11). Nemcsak vidékenként, de helységenként sem mutatnak egységes képet a keresztyén gyülekezetek. Vannak “kemény ...

Olvassa tovább »

Új életre hívják Németi orgonáját

Angszter József és fia építette a Szatmárnémeti-Németi Református Templom orgonáját 1906-ban. A több mint száz éves orgona felújításra szorul, ezért Sipos Miklós lelkipásztor és a gyülekezet presbitériuma úgy döntött, hogy szakemberekre bízza a drága örökséget. Az ún. „tasniláda” rendszerű pneumatikus ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 május 23.

“Pál pedig, a mint szokása vala, beméne hozzájok, és három szombaton át vetekedék velök az írásokból…” ApCsel 17,2 Életéveink alatt kialakult mindanyiunkban egy egyfajta életritmus. Bizonyos cselekedetek, viselkedési formák behálózzák egész napunkat és annyira rutinszerűvé válnak, hogy fel sem figyelünk ...

Olvassa tovább »

2013. május 22.

Apostolok Cselekedetei 16. 19-40 “Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket.” (25) Mai igeszakaszunkban arról olvashatunk, hogy gonosz és rosszindulatú emberek Pált és Silást bosszúból börtönbe vetteték. Előtte megverik, megalázzák őket. ...

Olvassa tovább »

“Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket.” (25)Apostolok Cselekedetei 16. 19-40 Mai igeszakaszunkban arról olvashatunk, hogy gonosz és rosszindulatú emberek Pált és Silást bosszúból börtönbe vetették. Előtte megverik, megalázzák őket. Helyzetük nem ...

Olvassa tovább »

MEGHÍVÓ – SZATMÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE PRESBITERI SZÖVETSÉGE

„Szolgád vagyok, oktass,hogy megismerjem a te bizonyságaidat!’’ (Zsolt 119,125) A Szatmári  Református Presbiteri Szövetség ez évben is megrendezi a tavaszi konferenciáját, melyre 2013  május  25-én, szombaton 10 órai kezdettel a  Szárazberki Reformatus templomban kerül sor. A konferenciára szeretettel meghívunk minden egyházközösség ...

Olvassa tovább »

2013. május 21.

“És szombatnapon kimenénk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni; és leülvén, beszélgeténk az egybegyűlt asszonyokkal. És egy Lidia nevű, Thiatira városbeli bíborárús asszony, ki féli vala az Istent, hallgata reánk.” (ApCsel 16,13-14a) Európában az első ...

Olvassa tovább »

A megfelelés hegyén túl

Forrás: http://www.ujragondolo.hu/a-megfeleles-hegyen-tul/ Nehéz hozzászólni ahhoz, amit önmagában is teljesnek érzel. De pont azért, mert teljesnek és megsemmisítőnek érzed, millió gondolatot ébreszt benned. Szeretnél könyvet írni, száz újabb dalt annak az egynek a hatására. A zene csodás, utánozhatatlan ajándék Istentől az embernek. ...

Olvassa tovább »

2013. május 20.

„… de nem ereszté őket a Lélek.” Csel 16,7 Olvasásra: Csel 16,1-10 Pünkösdöt ünnepelve többször feltesszük a kérdést: ki a mi életünkben a Lélek? Azt tudjuk, hogyan jelent meg, mit jelentett ez Péter életére nézve, és a többi apostoléra és ...

Olvassa tovább »

A meggyógyult mellettük állt – ünnepi pásztorlevél

Csak aki nem akarja, az nem veszi észre, hogy egyházkerületünk jelenkori történetében is vannak gyógyulások. Betegeket segítettünk orvoshoz, békétlen közösségek feszültségét enyhítettük, pusztulóban lévő templomok megújítására törekedtünk. Meggyógyultak állnak mellettünk. Ugyanakkor a talpra állítottakkal együtt mi is tapasztalhatjuk, hogy Krisztus ...

Olvassa tovább »

2013. május 19.

„Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt köztük, és ezért különváltak egymástól: ...

Olvassa tovább »