Átadták a ballagótarisznyákat

A Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában a szokásokhoz híven átadták a nőszövetség képviselői a ballagó tarisznyákat. A köszöntő szavak után Szilágyi Éva igazgatónő szeretettel meghívott minden nőszövetségi tagot szombatra a Láncos templomba 10 órára, a Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjainak ballagására!

Olvassa tovább »

2013. május 30.

“És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által…” (Ap. Csel. 19,11) Pál térítői munkájának közepébe csöppenünk, ha elolvassuk a 19. rész 8-22-ig tartó verseit. Benne van ebben a szolgálatban minden. Ott vannak a munkás hétköznapok, ott van ...

Olvassa tovább »

Batizi András, az egységet kovácsoló reformátor

A Batizi Református Egyházközség nőszövetsége, presbitériuma és IKE-tagjai képviseleti alapon vettek részt a „Magyar Református Egység Napja” alkalmából rendezett kétnapos tokaji kiránduláson. Azonban több volt ez, mint egyszerű kiruccanás, mivel szombaton egy kórustalálkozón, míg vasárnap hálaadó ünnepi istentiszteleten vett részt ...

Olvassa tovább »

2013. május 29.

„Monda nékik: Vajon vettetek-é Szent Lelket, minekutána hívőkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Lélek.” (ApCsel 19,2) Efézusba érkezve Pál apostol tanítványokra talált, akik valamilyen módon már megkeresztelkedtek a János keresztségére, egy ...

Olvassa tovább »

Először a filharmonikusokkal

Higyed János Bence tehetséges tanulót eredményei nyomán az a tisztesség érte, hogy trombitatanára, Luțai Alexandru (a Szatmári „Dinu Lipatti” Filharmónia trombitaművésze) ajánlására, Dr. Fátyol Rudolf a Szatmári Filharmónia igazgatója támogatásával a fiatal tehetséget Shinya Ozaki japán karmester figyelmébe ajánlották. A ...

Olvassa tovább »

2013. május 28.

Ap. Csel. 18:23-28 „Érkezék pedig Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesenszóló férfiú, ki az írásokban tudós vala.” (24. vers) Pál apostol valahányszor betért egy városba szokása szerint a zsinagógába ment. Így történt ez Efézusban is, ahol még nem ...

Olvassa tovább »

Jó dolog az Úrnak énekelni – Egyházmegyei kórustalálkozó

Lélekemelő eseményen vehettek részt azok, akik eljöttek a Szatmári Református Egyházmegye kórustalálkozójára a Szatmár–Németi Református Templomba. Higyed Gyöngyi egyházmegyei zenei előadó szervezésében 2013.  május 26. délután  17 órakor kezdődő kórusseregszemlén Apa, Szárazberek, Szatmár-Láncos és Szatmár-Németi kórusa mellett fellépett a Szatmári ...

Olvassa tovább »

2013. május 27.

Ap Csel 18, 21 „Hanem búcsút vőn tőlük, mondván: Mindenesetre Jeruzsálemben kell nékem a következő ünnepet töltenem; de ismét megjövök hozzátok, ha Isten akarja. És elhajózék Efézusból.” Olvasni: Ap Csel 18, 18-22 Pál apostol missziói útjai nem csupán új gyülekezetek ...

Olvassa tovább »

Focimeccsel is erősítették az együvétartozást

A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület Szamoskrassón a helyi református egyházközséggel és önkormányzattal karöltve határon átívelő programot szervezett, mely ismét megerősítette azt a tudatot, hogy Szatmár Vármegyében lévő reformátusok együvé tartoznak. Lelkipásztorok és hívek jöttek el az alkalomra a határ mindkét ...

Olvassa tovább »

2013. május 26.

„Ezek után Pál eltávozott Athénből, és Korinthusba ment. Ott találkozott egy Akvila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével, Priszcilláva, mivel Klaudiusz elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk ...

Olvassa tovább »

Közel száz presbiter Szárazberken

Szinte megtelt a Szárazberki Református Templom presbiterekkel a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének tavaszi konferenciáján. A gyülekezeti tagok mellett 94 gyülekezeti elöljáró 17 egyházközséget képviselve gyűlt össze, hogy együtt hallgassa Isten igéjét és az érdekes előadásokat. Jelen volt így: Szatmár-Láncos, ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (82)

Utazás a mennyek országában, – ezzel a címmel indul új áhítatsorozat a Harangszó Rádió 82. adásában Korda Zoltántól, a Szatmár-Láncos Református Templom gyülekezetének lelkipásztorától. A Jelenések Könyve alapján a múlt évben Kis-Ázsia gyülekezeteibe kalauzolta a hallgatókat, szombattól pedig lélekben egy ...

Olvassa tovább »

Szatmárnémeti Református Gimnázium

A GIMÁZIUM MÚLTJA Az emberi értékvilág átörökítésében meghatározó fontosságú intézmények közé sorolható a mindenkori iskola, a szerteágazó ismeretek, tudás, tapasztalatszerzés gazdag tárháza, a megértés és önmegértés lehetõségének záloga. Szatmár városának iskolái között meghatározó helyett töltött és tölt be a Református ...

Olvassa tovább »