2013. április 30.

„Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni; de mindnyájan féltek tőle, nem hivén, hogy ő tanítvány.” (ApCsel 9,26) Saulus megtért, megváltozott, Pál lett. Hiszi a piszi – gondolták néhányan. Kutyából nem lesz szalonna, legfeljebb csak kutyaszalonna. A Mennyország ...

Olvassa tovább »

Szilágyi Domokos Szavalóverseny – Hamarosan

Kedves Szilágyi Domokos Szavalóversenyen részt venni szándékozó barátaink! Az elmúlt napokban pedagógusok azzal a kéréssel keresték meg a Szilágyi Domokos Egyházmegyei Szavalóverseny szervezőit, hogy az április 20-ára tervezett vetélkedő időpontja az ugyanerre a napra tervezett vallástantárgy verseny miatt egy későbbi ...

Olvassa tovább »

2013. április 29.

„Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert õ nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt.” (ApCsel 9,15) Pál apostol megtérésének a története a Biblia egyik alaptörténete. Nagyon sokan, nagyon sokféleképen ...

Olvassa tovább »

Mindenki győztesen tért haza

Több mint száz fiatal és fiatalodni vágyó ünnepelt Erdődön Királyhágómellék szinte minden tájáról összegyűlve. Egész napos rendezvényen vetélkedő keretén belül adtak hálát Istennek a múltért, „ezek a mai fiatalok”, majd színes és tartalmas programban ismerkedhettek egymással a másodízben megrendezett Kopácsi ...

Olvassa tovább »

2013. április 28.

„Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján.”  Ap. Csel 8, 39 Elolvasni: Ap Csel. 8, 26-40 Kedves testvérem! A könyvnaptárban olvastam egy viccet, melyben ...

Olvassa tovább »

2013. április 27.

„És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.” ApCsel 8,5. 1. Lelki éhség. Samária lakossága, noha nem voltak zsidók, mégis a történelem során sokkal nyitottabbnak bizonyult az Isten iránti dolgokra nézve, mint maguk a zsidók. Volt bennük egyfajta ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (78)

A Harangszó Rádió 78. adásában Keresztúri Sándor Zsolt, a Szatmári Református Egyházmegye katekétikai előadója, hiripi lelkipásztor hirdeti az Igét. Krisztus katonái rovatunkban Csűry Miklós a szatmári egyházmegye főgondnoka üzen a presbitereknek és mondja el az esperesi vizitációkról meglátásait, tapasztalatait. Ne ...

Olvassa tovább »

Pintér Béla Erdődön

Az Erdődi Vár udvarán koncertezik a magyar keresztyén könnyűzene legismertebb előadója Pintér Béla. Sokan ismerik őt. Főleg gyerekdalai ismertek, de a keresztyén ifjúsági dicséretei is a fiatalok körében nagyon népszerűek. Ritmusos, modern dalai a Harangszó Rádió műsorából sem hiányozhatnak. A szeretet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – Esperesi vizitáció az esperesnél

A református egyház törvénye értelmében háromévente legalább egyszer az esperesi vizitáció bizottság meglátogatja a gyülekezeteket. Kovács Sándor esperességének harmadik évére, szinte minden gyülekezetet meglátogatott már, ezen a héten a saját gyülekezete is sorra került. A vizitációs bizottság tagjai: esperes, főgondnok, ...

Olvassa tovább »

2013. április 26.

“Saulus pedig szintén javallta az ő megöletését” ( Ap.csel. 8: 1-3) István diakónus  kivégzésével megkezdődik a keresztyének üldözése, melynek feje és vezére Saulus. Ő is egyetért a tanácstagokkal: halálra vele, hiszen lázító ez a szelíd lelkű István. Nincs szükségük olyanokra, ...

Olvassa tovább »

2013. április 25.

Ap Csel 7,57 „Felkiáltván pedig nagy fenszóval, füleiket bédugák, és egyakarattal reá rohanának” Olvasni Ap Csel 7,54-60 Egységben az erő – mondjuk ezt sokszor buzdító szándékkal, nemhiába hiszen valóban így van. Ahol az emberek tudnak összefogni, egységesen tenni egy közös ...

Olvassa tovább »

2013. április 24.

Ap.csel. 7. 31-53 „de ama magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik” (48) Gyönyörű templomaink vannak. Büszkék vagyunk az új építésű templomainkra, hogy van reménység, és azt érezzük, kell a templom, szükség van rá. Büszkék vagyunk a régi templomainkra is, hisz ...

Olvassa tovább »