Csűry István királyhágómelléki püspök köszöntője az erdélyi református püspökbeiktatáson

Ünnepi köszöntő az Erdélyi Református Egyházkerület tisztségviselőnek beiktatásakor „Istenednek, az Úrnak a szent népe leszel, ahogyan megígérte.” (5Mózes 26,19) A Királyhágómelléki Református Egyházkerület tagjainak nevében köszöntöm a Romániában szolgáló másik egyházkerület megválasztott elöljáróit. Kató Béla püspök urat, mint egyházunk több ...

Olvassa tovább »

Kató Béla püspök: senki ne féljen a cselekvéstől

A kolozsvári Farkas utcai templomban beiktatták pénteken hivatalába az Erdélyi Református Egyházkerület december 14-én megválasztott püspökét, Kató Béla sepsiillyefalvi lelkészt. Az egyházkerület 46. püspöke fogadalmat tett az anyaszentegyház hitelveinek, szabadságának védelmére, az eskü szövegében kijelentette, példaként igyekszik elöl járni az ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (66)

A Harangszó Rádió 66. műsorában néhai Ft Hegedűs Lóránt püspök úrra emlékezünk. Isten kegyelméből elmúlt évben mikrofonunk elé állt, sok bölcsességet tanúlhattunk tőle. Ezt szombaton ismét hallhatjuk a Lelkünk csendessége és a Krisztus katonái rovatban is. Az Ige teológusa lelkipásztori, ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (60)

Mire lehetek képes Isten által? – erre keressük a választ az  Ébresztő!Gondolat következő részében. Micsoda az ember? és az Isten? – a 8. zsoltárt ismerteti Berkesi Sándár karnagy. Adásunk második felében a szatmári stúdió jóvoltából dr. Puskás Csaba segítségével megismerkedhetünk ...

Olvassa tovább »

2013. február 1.

„Ekkor megjelenék néki az Úrnak angyala, és monda néki: az Úr veled, erõs férfiú! Gedeon pedig monda néki: Kérlek uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? és hol vannak minden õ csoda dolgai, a melyekrõl beszéltek nékünk ...

Olvassa tovább »

Új lendülettel Hiripen

Keresztúri Sándor Zsolt, a Szatmári Református Egyházmegye katekétikai előadója ettől az évtől a Hiripi Református Egyházközség lelkipásztora. A lelkipásztor Nagyváradon született, a Nagyvárad-Olaszi Református Gyülekezetben nevelkedett, 1999-ben végzett a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. Innen Szatmárgörbedre került, ahol közel tizenegy évig ...

Olvassa tovább »

Nőszövetségi zászlószentelés Szatmárgörbeden

Vasárnap a Szatmárgörbedi Református Gyülekezet ünnepséget szervez a nőszövetség zászlajának megáldása alkalmából. Délután 14 órától a Szatmári Református Egyházmegye nőszövetségének elnöke Nagy Erika sárközújlaki lelkipásztornő a 100. Zsoltár alapján fogja hirdetni az igét. Ezután Bogya Kis Mária a Királyhágómelléki Református ...

Olvassa tovább »

2013. január 31.

„…akik téged szeretnek, tündököljenek mint a kelő nap az õ erejében!” (Bír 5,31) Akik Istent szeretik, minden javukra van, mondja Pál apostol. Ebben az Igében is azokról az emberekről van szó, akik szeretik az Istent. Akik szeretik az Istent, fénylenek ...

Olvassa tovább »

2013. január 30.

Bírák 4, 7 „És te ellened kihozom a Kison patakjához Siserát, Jábin hadvezérét, az ő szekereit és seregét, és kezedbe adom őt.” Olvasandó: Bírák 4 Jábin hadvezérének és seregének diadalmas legyőzése Debora idejében történt, aki prófétanő és bíró volt Izráelben. ...

Olvassa tovább »

Meg sem érdemeltük

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! (1Thessz 5,28) A keresztyén ember gyakran találkozik a „kegyelem” kifejezéssel. Halljuk az igehirdetésben, az imádságainkban is használjuk, és több énekünk szövegében is jelen van ez a szó. Na de mit jelent? Szépen ...

Olvassa tovább »