2013. június 9.

„Történt az után, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam: révületbe estem, és láttam Őt, aki ezt mondta nekem: siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el, a te Rólam való bizonyságtételedet.”  (Ap. csel. 22, 17-18) Elolvasni: Ap. ...

Olvassa tovább »

2013. június 8.

„Atyámfiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg az én beszédemet, amelylyel most magamat előttetek mentem. Mikor pedig hallották, hogy zsidó nyelven szól hozzájok, még inkább nyugalmat tanusítottak. És monda: Én zsidó ember vagyok, születtem a ciliciai Tárzusban, fölneveltettem pedig ebben a városban a ...

Olvassa tovább »

Táncoskedvű református ovisok

Mozgalmas hétvégéje van az Árva Bethlen Kata Református Óvoda csapatának. Közös évzárón, áruházmegnyitón és családi hétvégén is megmutathatják tehetségüket. Mivel a református csoport a 9-es számú Óvodához tartozik, péntek délelőtt a többi tizenhárom csoporttal, többszáz gyerekkel és szülővel együtt részt ...

Olvassa tovább »

2013. június 7.

„Mikor pedig a hét nap immár eltelőben volt, az Ázsiából való zsidók, meglátván őt (Pált) a templomban, felindíták az egész sokaságot, és reá veték kezöket, kiáltván: Izraelita férfiak, legyetek segítségül: ez az az ember, ki e nép ellen, a törvény ...

Olvassa tovább »

Zászlóavatás Szamoskóródon

Vasárnap délután 14 órától ünnepi istentisztelet keretén belül kerül sor a Szamoskóródi Református Nőszövetség zászlójának megáldására. Igét hirdet Bogya Kis Mária, a Királyhágómelléki Református Nőszövetség elnöke, ezt követően pedig zászlószentelési beszédet mond Nagy Erika, a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöke. ...

Olvassa tovább »

Már készülődnek a konferenciára az asszonyok

Bogya Kis Mária egyházkerületi nőszövetségi elnök, valamint Nagy Erika egyházmegyei nőszövetségi elnök és missziói előadó már összehívta a református asszonyokat megbeszélésre, ugyanis a hitvallások évében nőszövetségi konferenciát szerveznek a Láncos templomban a következő mottó alatt: „Valaki azért vallást tesz én ...

Olvassa tovább »

2013. június 6.

ApCsel  21,12-26  “De Pál felele: Mit míveltek sírván és az én szívemet kesergetvén? mert én nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért.” (ApCsel. 21, 13) A keresztyénség hajnalán a tanítványok élete sok próbát kellet kiálljon. ...

Olvassa tovább »

2013. június 5.

Apostolok Cselekedetei  21: 1-11 “Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén, elutazánk; kikísérvén bennünket mindnyájan feleségestôl, gyermekestôl egészen a városon kívûlre. És a tenger partján térdre esve imádkozánk. (5)” I. Pálék utaznak. Utazásuknak vannak állomásaik, ahol emberekkel ismerkednek meg, embereket ...

Olvassa tovább »

Szilágyi Domokos szavalóversenyre jelentkezők

Előkészítő – IV. osztályok (51) Sorszám Név Iskola Jegy Egyházközség Választott vers címe Felkészítő Előkészítő osztály 1.    Belbasz Viktória   Vetési Általános Iskola   Vetési Egyházközség 2. Bob Amanda             3. Fórizs Márk   ...

Olvassa tovább »

Békési Sándor: A kiválasztott Úrnő és gyermekei – Az egyháznak és szolgattevőinek lelkülete

A Dunamelléki Református Nőszövetség nyári Konferenciája 2013 május 31-június 2 között fogadta kerületének nőszövetségeit Tahiban, a Sion hegyi konferencia-központban. Erre az alkalomra meghívják évről-évre a Kárpát-medencei református egyházkerületek nőszövetségi vezetőit is. Idén Bogya Kiss Mária és Nagy Erika képviselték Tahiban ...

Olvassa tovább »