Felejthetetlen kiránduláson a pálfalvai gyerekek

Kiss József lelkipásztor vezetésével a Szatmárpálfalvai Református Egyházközség vallásórás gyermekei kétnapos kiránduláson vettek részt. A kirándulás célja az volt, hogy Kolozsvár nevezetességeit, illetve Torda sóbányanyáját meglátogassák. Péntek hajnalban az indultak. A vallásórás gyerekek izgatottan álltak a parókia előtt, várva a ...

Olvassa tovább »

2013. július 12.

“…nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsefnek, Júdásnak és Simonnak pedig testvére?…” (Márk 6:3). Szinte minden településnek vannak olyan emberei, akik a helység nevét öregbítik. Őket az ott élők még haláluk után is megbecsülik, tiszteletükre szobrokat, emlékműveket ...

Olvassa tovább »

Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák XVIII. találkozója

Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák találkozójára került sor ezen a héten a cívisvárosban, Debrecenben. Erről számolt be a két szatmári résztvevő diák, Gyenes Kincső és Krakó Attila. A napok áhítattal kezdődtek. A találkozó résztvevői vasárnap ünnepélyesen bevonultak a Nagytemplomba tartott Istentiszteletre, ...

Olvassa tovább »

2013. július 11.

Mk 5,35-43 „Ne félj, csak higgy.” A Jairus leányának történetét olvasva, eltűnődünk azon, hogy mennyire szeretnénk, ha ez a történet mai világunkban, életünkben is megvalósulna, ha nemcsak a Krisztus hallgatósága, tanítványai lennének osztályrészesek a csodatételben, hanem mi is. Mert betegeink ...

Olvassa tovább »

Nőszövetségi konferencia a Láncos templomban

Forrás: Szatmar.ro A szatmárnémeti Láncos templomban kerül megrendezésre július 20-án a Királyhágómelléki Református Egyházkerület XIV. nőszövetségi konferenciája. Hitvallásunk, hitvalló énekünk, valamint a Héidelbergi Káté 450. évfordulója lesz a témája annak a 16. alkalommal megrendezésre kerülő nőszövetségi konferenciának, amelyre július 20-án, ...

Olvassa tovább »

2013. július 10.

„És ímé, eljöve a zsinagóga fők egyike, névszerint Jairus, és meglátván őt, lábaihoz esék, és igen kéré őt, mondván: Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.” Mk. 5,22-23 A betegség sok embert késztet arra, ...

Olvassa tovább »

Szent a házasság (jegyzet)

Vegyes lakosságú közösségekben még mindig (a 21. században) problémát okoz a vegyes házasságok kérdése. A házasulandó ifjak ki vannak téve az engedélybeszerzések tortúráinak. A lelkészek igazolásokat kérnek, hogy a vőlegény vagy a mennyasszony meg van-e keresztelve (még a kommunista diktatúra ...

Olvassa tovább »

2013. július 9.

„…kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el határukból ” (Márk 5,17) Olvasandó: Márk 5,1-20 A fejezet azzal kezdődik, hogy Jézus meggyógyítja a gadarai megszállottat, s azzal fejeződik be, hogy a város lakosait zavarja Jézus jelenléte, – csupáncsak a meggyógyított akar Jézussal ...

Olvassa tovább »

2013. július 8.

„Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték Őt és mondának néki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk?” (Mk 4,38) Miért hagytál el engem Istenem? A tanítványok sóhajtása a mi kiáltásunk is akkor, amikor hullámok csapnak ...

Olvassa tovább »

2013. július 7.

„Ezután így szólt hozzájuk: Vajon azért veszik-e elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék?”  Márk 4,21 Elolvasni: Márk 4, 21-34 Az általam kiemelt íge párhuzamos része a Máté evangéliumában ...

Olvassa tovább »

Díjat vehettek át a magyar országházban

Győrbíró Sándor kiskolcsi lelkész és felesége Győrbíróné Balogh Csilla vallástanárnő számolt be arról a programról, amiért a parlamentben díjat is átvehettek. A lelkész elmondta, hogy az elmúlt héten egy európai nemzetközi konferencián vettek részt Kecskeméten, majd ezután Budapestre utaztak, ahol ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (88)

Magyar egység. Ez a két szó egymás mellett elég lehetetlennek tűnő fogalom, azonban a Generális Konvent arról tett bizonyságot, hogy Istenben mégis lehetségessé válik. Erről és a Közös Debreceni Református Zsinatról beszélgetünk Nagy Sándor esperessel a 88 adásban.  A Lelkünk ...

Olvassa tovább »