Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (89)

A Harangszó Rádió legújabb műsorában Korda Zoltán prédikációsorozatának nyolcadik része után Börvelyben utazunk, ahol Kátai Tibor nemrég megválasztott református lelkipásztor beszél nekünk eddigi életútjáról, Alsóvalkóról, Zilahról, Sülelmedről és börvelyi terveiről, illetve családjáról és arról, hogy Ki vezeti őt ebben a ...

Olvassa tovább »

Világíts Sárközújlak!

Az Informația TV legújabb református műsorában az „Világíts!”-ban Sárközújlak református népének ünnepéhez kapcsolódhatunk. A sárközújlakiak az 556 éves „ősi Sion” felújításáért adhattak hálát elmúlt hónap végén. Megnézhetjük és meghallgathatjuk Csűry István püspök 77. zsoltár alapján elmondott prédikációját, Kovács Sándor esperes ...

Olvassa tovább »

2013. július 19.

“És hozának Jézushoz egy nehezen szóló siketet, és kérik őt, hogy vesse reá kezét. Ő pedig, mikor kivitte azt a sokaság közül egy magát, az ujjait annak fülébe bocsátá, és köpvén illeté annak nyelvét, és föltekintvén az égre, fohászkodék, és ...

Olvassa tovább »

Vakációs bibliahét Ombodon

Vakációs bibliahéten vehetnek részt a kisiskolások Ombodon. A református egyházközség és Jobb Domokos helyi lelkipásztor szervezésében, a Szőke József Gyülekezeti Ház ad otthont július 16-20 között megtartott rendezvénynek, ahol a gyermekek „Időutazáson” vehetnek részt. Túl a biblia ismereti anyagon, éneklés, ...

Olvassa tovább »

Panyolára utaznak a pettyéni reformátusok

A Pettyéni Református Egyházközség küldöttsége vasárnap, Genda Árpád Szabolcs lelkipásztor vezetésével, a Tisza-Szamos-közbe utazik, a panyolai reformátusokhoz. A magyarországi gyülekezettel a pettyéniek évek óta tartják a kapcsolatot, egyik évben a pettyéniek mennek oda, másik évben pedig a panyolaiak jönnek vissza. ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 július 17.

„Úgy van Uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból.” Mk 7,28 Jézus egyik ördögűzésséről olvashatunk a mára kijelölt szakaszban. Tírus és Sidon vidékére érkezik meg Jézus, és ottlétét titokban akarja tartani, viszont ez nem ...

Olvassa tovább »

A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVIII. TALÁLKOZÓJÁNAK ZÁRÓNYILATKOZATA Debrecen, 2013. július 6-10.

Mi, a Kárpát-medence magyar református középiskoláinak küldöttei – igazgatók, tanárok, lelkipásztorok, diákok – 2013. július 6-10. között, tizennyolcadik alkalommal találkoztunk, ezúttal Debrecenben, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának és a Dóczy Gimnáziumának vendégszeretetében. A 25 magyarországi, 6 erdélyi, 3 partiumi, 3 ...

Olvassa tovább »

2013. július 17.

„A mi az emberbõl jõ ki, az fertõzteti meg az embert.” (Mk 7,20) Református testvéreink előszeretettel emlegetik Jézusnak ezt a mondatát akkor, amikor böjtről esik szó. Erre emlékeznek a konfirmációi oktatásból, hogy mi nem böjtölünk. Pedig itt sokkal fontosabb és ...

Olvassa tovább »

2013. július 16.

„És monda nékik: Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.” (Mk 7,9) Jézus tanítványai mosdatlan kézzel, a törvénynek ellent mondva ülnek le enni. Ma is felszisszennének ezen sokan és megkritizálnák az illemtelen viselkedést. Jézus ...

Olvassa tovább »

2013. július 15.

„És látá õket, a mint veszõdnek az evezéssel; mert a szél szembe fú vala velök; és az éj negyedik szakában hozzájuk méne a tengeren járva; és el akar vala haladni mellettük.” (Mk 6,48) Sokszor vesződünk mi is az evezéssel és ...

Olvassa tovább »

Érdemes keresztyénnek lenni – Ifinap Németiben

Lelkesen készült a Szatmár-Németi Református Egyházközség ifjúsága, hogy vendégül láthassa a szatmári egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkező fiatalokat. A vasárnap délután hatvan fiatal hallgatott és beszélt arról, hogy miért érdemes keresztyénnek lenni. A Nagyváradi Tálentum Együttes koncertje pedig nemcsak beszélt erről, ...

Olvassa tovább »

2013. július 14.

„Evének azért mindnyájan és megelégedének; És maradékot is szedének fel tizenkét tele kosárral, és a halakból is. Akik pedig a kenyerekből ettek, mintegy ötezren valának férfiak. („Mk 6,42-44) Jézus egy puszta helyre távozik hajón tanítványaival. A sokaság azonban meglátta a ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió – nyolcvanharmadik adás

Nyolcvanharmadik adás adás Érdemes, lehet-e természet feletti életet élni már ebben a világban? E kérdésekkel foglalkozik az Ébresztő!Gondolat. Szanyi György kárpátaljai református lelkipásztor mintegy 500 fiatalnak tartott előadást a 15. Fúggöleges Ifjúsági Konferencián, Tordán. Férfivá válásról, a gyülekezetek elnőiesedéséről beszélget ...

Olvassa tovább »

2013. július 13.

“Heródes fél vala Jánostól, igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazá őt; és ráhallgatván, sok dologban követi, és örömest hallgatja vala őt.” (Mk 6,20.) Az az ember, akinek bűntudata van, fél és nem találja a helyét. Az, aki valamilyen ...

Olvassa tovább »

Felejthetetlen kiránduláson a pálfalvai gyerekek

Kiss József lelkipásztor vezetésével a Szatmárpálfalvai Református Egyházközség vallásórás gyermekei kétnapos kiránduláson vettek részt. A kirándulás célja az volt, hogy Kolozsvár nevezetességeit, illetve Torda sóbányanyáját meglátogassák. Péntek hajnalban az indultak. A vallásórás gyerekek izgatottan álltak a parókia előtt, várva a ...

Olvassa tovább »