A Harangszó augusztusi második számából

Augusztus 20-át, az államalapítás ünnepét számtalanszor megtépázta és eltorzította a történelem alakulása. Ezt a folyamatot kíséri végig Csohány János egyháztörténész István király ünnepéről című írásában. Újkenyér ünnepe kapcsán a hálaadás érzéséből születő adakozásra emlékeztet vezércikkében Ifj. Tolnay István. Írásának címe: ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 15.

“…jövének férfiak Izráel vénei közül megkérdezni az Urat, és leülének  előttem” ( Ezékiel 20,1-b) A mélyponton, ahová sodor bennünket az élet, szükségét érezzük annak, hogy Istenhez forduljunk. Tőle várunk segítséget, hozzá fohászkodunk, reménységgel. A bajok, amelyek érnek bennünket, megnyitják az ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 14.

Gyászének “Te pedig kezdj gyászéneket Izráel fejedelmeiről..” Ez 19,1 Olvasandó: Ez 19 Napjainkban gyakran találkozhatunk olyan emberrel, akiktől, ha megkérdezzük, hogy érzi magát, válasza a következő: „sírhatnékom van.” S talán föl sem tesszük a kérdést, miért, hiszen nagyon jól tudjuk: ...

Olvassa tovább »

Kapcsolatépítés, barátságok

Istentisztelettel kezdődött, majd kirándulással folytatódott a panyolai és pettyéni hívek találkozója augusztus 12–én. Karikás Enikő, Friss Újság A Pettyéni Református Egyházközség magyarországi testvérgyülekezete, a panyolaiak töltötték augusztus 12–ét Szatmár megyében, lelkipásztoruk, Tisza Tibor vezetésével. A református templomban összegyűlt híveket Genda ...

Olvassa tovább »

Élet az üveghegyen innen

Szenvedélybeteg? Tanácstalan családtag? Jó szándékú segíteni vágyó? Családorvos, pszichiáter? Gyülekezetéért, alkalmazottjáért felelősséget érző elöljáró?   Találkozzon a szenvedélybetegeket és családtagjaikat segítő Református Mentő Misszió és a munkatársaival és önkénteseivel, Szatmárnémetiben 2012 augusztus 25-26.-án, a Partiumi Magyar Napok keretében! Keresse sátrunkat ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 13.

Ezékiel 18,21. „És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolatimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik: élvén éljen, és meg ne haljon” Olvasandó Ezékiel 18, 21-32 Ezékiel próféta hirdeti a népnek a megtérés lehetőségét. Ugyanakkor ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 12.

„Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, az apa sem bűnhődik a fia bűne miatt. Az igaz azt kapja, amit igazságáért érdemel, a bűnös pedig azt kapja, amit bűnéért érdemel.”        Ezékiel: 18, 20 Elolvasni: ...

Olvassa tovább »

Tehetséget Istentől kaptam – Interjú Telek Andrással

Telek Andrással a magyar labdarúgó válogatott egykori fostájával beszélgettem Fehérgyarmaton a Szatmári Ifjúsági Református Találkozón. Nagy élmény volt ez számomra, hiszen gyerekkorom kedvenc focistája volt, aki a Bajnokok Ligájában is szerepelt a Fradival. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy nem csak ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (41)

A Harangszó Rádió című műsorunk élőben hallgatható, szombatonként 18 órakor a City Rádióban: Online élőben itt: http://www.city-radio.ro/ (Szatmárnémeti – 106,4 FM; Nagykároly 93,8; Zilah – 103,3 FM) Később pedig felvételről itt a refszatmar.eu– n. A 41. adásban a főszerkesztő gondolatai után az “Utazás Kis-Ázsiába” ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (36)

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület HarangSzó című műsora 36. adásában az Ébresztő! Gondolat után, Krisztus katonái rovatunkban folytatjuk a finn EtCetera gospel kórus pelbárthidai koncertjének tudósítását. Majd műsorunk második felében magas fokon képzett orvosok Isten gyógyító erejébe vetett hitéről hallhatunk dr. ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 11.

“Azért így szól az Úr Isten: Élek én, hogy eskümet, melyet megvetett, és frigyemet, melyet megszegett, fejéhez verem. És kiterjesztem hálómat ellene, és megfogatik varsámban, és elviszem őt Babilonba s ott törvénykezem vele gonoszságáért, melylyel ellenem járt. És minden menekültje minden seregéből ...

Olvassa tovább »

2012. augusztus 10.

“… eszedbe jutnak tetteid, és szégyenkezni fogsz. … Szövetségre lépek veled, és megtudod, hogy én vagyok az ÚR. Gondolj erre, szégyenkezz, és gyalázatod miatt ne nyisd ki többé a szádat, ha megbocsátom mindazt, amit elkövettél – így szól az én ...

Olvassa tovább »

A kórus is elbúcsúzott Kovács tiszteletestől

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkészkórusa is búcsút vett egyik alapító tagjától, Kovács Ferenc szatmárhegyi tiszteletestől, aki ebben a hónapban vonul nyugdijba. (Lásd erről szóló cikkünket: Búcsút vett szolgatársaitól Kovács Ferenc) Az augusztusi közigazgatási gyűlésen Ilonczai Zsombor szárazberki lelkipásztor hirdette az Igét, ...

Olvassa tovább »