Fénykép helyett…

Az élet nagy pillanatait fényképek őrzik. Kisárgultak már a régiek, megkopottak, fénytelenek. Az újonnan készültek élethűbbek, már ritkán hívatjuk elő, nem fényképalbumban őrízzük őket, számítógépen vagy pedig merev lemezen vigyázzuk.. Csak egy gombnyomás és máris láthatod életed egy megörökített pillanatát. ...

Olvassa tovább »

A Harangszó júliusi első számából

Két nagy érdeklődésre számot tartó egyházkerületi szintű találkozó: nőszövetségi és presbiteri konferencia részletes programját tartalmazza a friss lapszám. A vezércikket ezúttal Kövendi István iskolalelkész jegyzi, aki írásában a nagyváradi református gimnáziumban kalauzolja az olvasót. A Szegletkő oldal Balázsné Kiss Csilla ...

Olvassa tovább »

2013. június 25.

Ap. Csel. 28:1-10. “Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondják vala egymásnak: Nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagyja élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult.” (4 vers) Beteljesedett, amit Pál az egész ...

Olvassa tovább »

Nőszövetségi tisztújítás

A Szatmári Református Egyházmegyében június 20-án 5 órától volt megtartva az egyházmegyei nőszövetségi tisztújító közgyűlés. 16 gyülekezet képviseltette magát. A nőszövetség szabályzata szerint újabb 6 évre választottak elnökséget. Ezek a gyülekezetek a következőek-Apa, Batiz, Egri, Hirip, Ombod, Patóháza, Pusztadaróc, Sárközújlak, ...

Olvassa tovább »

2013. június 24.

„Mikor pedig ezeket mondá, és kenyeret vőn kezébe, hálákat ada Istennek mindnyájok előtt, és megtörvén kezde enni.” (Csel 27,35) Olvasásra: Csel 27,27-44 A hálaadás pillanatairól tudósít az ige. A két hete viharban vergődő hajón Pál veszi a kenyeret, hálát ad ...

Olvassa tovább »

Hű és tehetséges sáfárok

Kettős ünnepély zajlott a Szatmár-Szamosnegyedi Gyülekezet templomában, a vallás-tantárgyversenyen remeklő diákoknak itt adták át az oklevelet, majd az Immánuel Együttes jótékonysági koncertjének lehettek fültanúi az egybegyűltek. A vasárnap délután 17 órakor kezdődő istentiszteleten Bogya Kis Ferenc lelkipásztor hirdette az igét ...

Olvassa tovább »

2013. július 23.

„Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta: ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok férfiak! ...

Olvassa tovább »

Fák a viharban

Nyári zápor idején szívesen üldögélek a tágas teraszon, hallgatva az esőcseppek  hol fel-felerősödő, hol el-elhalkuló zaját, megnyugszom.  Innét tisztán látom a tornyosuló felhőket, amelyek lassan tovaszállnak. A fák lombjai táncolnak a szél dallamára,  villámok cikáznak, újra dörögni kezd, megindul a ...

Olvassa tovább »

2013. június 22.

„Midőn pedig elvégeztetett, hogy mi Itáliába hajózzunk, (…) elindulánk (…), jutánk egy helyre, melyet Szépkikötőknek neveznek” (ApCsel 27,1.2.8. vv.) Mintha csak egy idilli hajóútról hallanánk, melynek során Pál apostol beutazza a Földközi Tenger partvidékét. Azonban ezúttal nem erről van szó, bár ...

Olvassa tovább »

Jótékonysági koncert Szamosnegyedben

A Szatmár-Szamosnegyedi Református Templomban jótékonysági koncertre kerül sor vasárnap. A 17 órakor kezdődő istentiszteleten osztják ki az idei megyei vallási olimpiászon díjazottaknak az okleveleket Győrbíró Csilla vallástanárnő vezetésével. Ez lesz a szokásos, évről évre más-más szatmári templomban megtartott ünnepélyes tanévzáró. ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (86)

A Harangszó Rádió 86. adásában Rácz Ervin főszerkesztő szokásos beköszönő története után Korda Zoltán lelkipásztor az Utazás a mennyek országában áhítatsorozat ötödik részét adja tovább, melyből megtudhatjuk, kicsoda egyedül méltó a pecsét felnyitására. Adorjáni Zoltán a Protestáns Teológiai Intézet dékánja ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (80)

Krisztusnak gyónás és önismeret az Ébresztő!Gondolat témája.  Majd Krisztus katonái rovatunkban a közel egy éve  Pelbárthidára látogató finn EtCetera gospel kórus koncertjéről készült felvétel második részét hallgathatják. Adásunk második felében a 400 éve fejedelemmé választott Bethlen Gáborról beszél Póti Eduárd, ...

Olvassa tovább »

2013. június 21.

“…a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ő ezeket mondá a maga mentségére, Festus nagy fenszóval monda: Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány téged őrültségbe visz. ...

Olvassa tovább »