2013. augusztus 20.

„A Krisztus, az Izráel királya, szálljon le most a keresztrõl, hogy lássuk és higyjünk. A kiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazzák vala őt.” (Mk 15,32) Nem én lennék az első, aki elgondolkodnék azon a variánson, hogy mi lett volna ...

Olvassa tovább »

2013. augusztus 19.

“Ünnepenként… Feszítsd meg őt!” Mk 15,6.14 Olvasásra: Mk 15,6-15 Döbbenetes az a kettősség, amely nem csak a Jézus korában élő zsidóságot, de bennünket is jellemez minden ünnepre való készülésünkben. Két malom közt őrlődik ilyenkor az ember: egyik oldalon ott az ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 augusztus 18.

“És mindjárt reggel tanácsot tartván…” Mk. 15,1/a Jézus Kajafás főpap udvarában volt, ott kihallgatták és mivel bűnösnek találták megkötözték és Pilátus elé vitték, hogy ő mondja ki felette a végső ítélő szót. A főpapok, a vének és az írástudók viselkedésére ...

Olvassa tovább »

Közhírré tétetik…

Közhírré tétetik: nagy szenzáció, megérkezett Sándorhomokra az időutazás Minden évben gyülekezetünkben megszervezzük a Vakációs Bibliahetet gyermekeink nagy örömére. Ebben az évben sem maradhat el ez az áldott esemény, melynek időpontja augusztus 19-25. Gyülekezetünk ifjai, illetve görög és római katolikus ifjak ...

Olvassa tovább »

201. augusztus 17.

„Amint pedig Péter lent az udvarban volt, odajött egy a főpap szolgálói közül; És meglátván Pétert, amint melegszik, rátekintvén, monda: Te is a Názáreti Jézussal voltál! Ő pedig megtagadá, mondván: Nem ismerem, s nem is értem, mit mondasz. És kiméne ...

Olvassa tovább »

Új ajtó Isten fiatal bojtára előtt – beszélgetés Varga Botond lelkipásztorral

Varga Botonddal a Szatmár-Németi Református Egyházközség segédlelkipásztorával beszélgettem, akinek fontos állomáshoz érkezett az élete, öt év segédlelkészi szolgálat után hamarosan Kisbábonyban fog szolgálni. Három évig szolgált Láncosban, két évig Németiben mint segédlelkész, de elérkezett a pillanat, amikor önállóbban, felelősségteljesebben pásztorolhat ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (93)

A Harangszó Rádió 93. adásában Horváth Levente koloszvári missziós lelkipásztor, a Csillagpont Református Ifjúsági Fesztivál evangelizátora hirdet Igét az önmegtagadásról. A Krisztus Katonái rovatban Beke László lelkipásztor a házasság négy évszakáról beszél, ami igen aktuális minden időszakban, különösen most, amikor ...

Olvassa tovább »

2013. augusztus 16.

“Ismét megkérdezé őt a főpap, és monda néki: Te vagy-é a Krisztus, az áldott Isten Fia? Jézus pedig monda: Én vagyok.” (Márk. 14,61-62) Jézust elfogják, kihallgatásra hurcolják, hamis tanukat állítnak, de nincs meg az a vádpont, ami alapján halálra lehetne ...

Olvassa tovább »

Kirándultak a pettyéni gyerekek

Jutalomkiránduláson vettek részt a pettyéni református gyerekek Genda Árpád Szabolcs református lelkipásztor vezetésével az elmúlt hétvégén. Szombaton reggel hétkor indult el a kisbusz tizenegy gyermekkel és öt felnőttel Nagyvárad felé. Már fél tízkor a váradi állatkert lakóit csodálhatták meg a ...

Olvassa tovább »

2013. augusztus 15.

“És mindjárt még mikor ő szól vala, eljöve Júdás, egy a tizenkettő közül, és vele együtt nagy sokaság, fegyverekkel és botokkal, a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől.” (Márk 14,43) Mai alapigénk első részét tekintve, olyan sok pozitív, Jézus tanítását ...

Olvassa tovább »

2013. augusztus 14.

Mk. 14, 36 „És monda: Abba, Atyám! Minden lehetséges néked. Vidd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied”. Elolvasni: Mk. 14, 32-42 Sokan vannak, akik szenvedéseik közepette gyakran így fogalmazzák meg kérésüket ...

Olvassa tovább »

Refisek a Szentes-i Alkotótáborban

Idén, a Szatmári Református Gimnáziumot, sőt az egész Partiumot Jobb Anna Aletta VI. o. és Szatmári Boróka VII. osztályos tanulók képviselték a Rotary Club Alkotó Táborában a magyarországi Szentesen. Anna beszámolójában élményeiről ír: „Osztályfőnököm, Higyed Gyöngyi tanárnő javaslatára és ajánlásával ...

Olvassa tovább »