2013. augusztus 29.

Sof. 1,18 „…az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet; mert véget vet, bizony hirtelen vet véget e föld minden lakosának.” A kisgyermek sokszor teszi fel szüleinek a kérdést: mi lesz velünk az Isten országában? ugye találkozok még a nagyival, ...

Olvassa tovább »

Nap, amikor leomlanak az országhatárok

2013. szeptember 14, a nap mikor leomlanak az országhatárok, azaz újra Szatmár határok nélkül Fábiánházán! Immáron harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Szatmár határok nélkül elnevezésű rendezvény Fábiánházán, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület szervezésében. De mit is kell tudni Egyesületünkről? Az ...

Olvassa tovább »

2013. augusztus 28.

Hab. 3,18 „De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben” Napi ige: Hab. 3 A külső körülmények túlságosan is meghatározzák az életünk, pedig ennek nem kellene így lennie. Erre tanít a mai napra kijelölt igében Isten. ...

Olvassa tovább »

2013. augusztus 27.

„Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. És felele nékem az Úr, és mondá: Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert e látomás ...

Olvassa tovább »

Isten mindenütt jelen van – misszió a PMN-en

A Partiumi Magyar Napok programdömpingje közepette a Kossuth-kertben, a Harangszó Rádió missziós sátra lehetőséget biztosított az elcsendesedésre és az Istennel való közösség mindenütt jelenvalóságának megélésére. Szombaton már délután 15 órakor lelkes ifisek segítségével Rácz Ervin egyházmegyei sajtóreferens irányításával készen állt ...

Olvassa tovább »

A református esperesi hivatalé volt a nyertes salátástál

Forrás: Szatmar.ro Péntek délután a Ferencváros – Olimpia labdarúgó mérkőzéssel, majd az azt követő Tankcsapda koncerttel megkezdődött a 12. Partiumi Magyar Napok csúcsra járatott része. Szombaton és vasárnap az események túlnyomó többsége a Kossuth-kertre koncentrálódik, ahol fokozottan érezhető az együvé ...

Olvassa tovább »

Gyászjelentés

„A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által” (Róma 15, 13) Dr. Higyed István református lelkipásztor 62 év szolgálat után, 84 éves korában szülővárosában  Temesváron elhunyt. ...

Olvassa tovább »

2013. augusztus 25.

„Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták út, miután feltámadt.” Márk: 16, 14 Elolvasni: Márk, 16: 14 – 20 A mai Ige üzenetével kapcsolatban, eljátszottam azzal ...

Olvassa tovább »

Élő Kövek a Kossuth-kertben

A Partiumi Magyar Napok keretén belül a Harangszó Rádió missziós pontján a Kossuth-kertben lép föl szombaton az Élő Kövek keresztyén zenei együttes. A 17 órakor kezdődő koncert lehetőséget biztosit lelki elcsendesedésre, lendületes, mai, modern fiatalos hangzással együtt dicsőítve Istent. Az  ...

Olvassa tovább »

2013. augusztus 24.

„Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék először Mária Magdalénának, akiből hét ördögöt űzött vala ki. Ez elmenvén, megjelenté azoknak, akik vele valának és keseregnek és sírnak vala. Azok pedig mikor hallották, hogy él és ő látta vala, nem hivék. Ezután pedig közülök ...

Olvassa tovább »

Vakációs bibliahét Szamosdobon

Istennek hálát adnak a dobiak, hogy idén is munkatársakkal együtt dolgozhatnak, a vakációs bibliahéten 2013 augusztus 19.-23. között. Csodálatos élmény közösen énekelve dicsérni az Urat, és látni azt, hogy az ifjúsági csoport tagjai lelkesen és nagy odaadással vesznek részt a ...

Olvassa tovább »