2013. augusztus 4.

„Egy valakije volt még, a szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt: Fiamat meg fogják becsülni.”  Márk 12, 6 Elolvasni: Márk: 12, 1-12 A mai történettel kapcsolatban ez az egy mondat foglalkoztat leginkább: a Fiamat meg fogják ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 augusztus 2.

“Sokan pedig felső ruháikat az útra teríték, mások pedig ágakat szegdelnek vala a fákról és az útra hányják vala. A kik pedig előtte menének, és a kik követék, kiáltának, mondván: Hozsánna! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!” Mk.11,8-10 Olvasandó Mk.11,1-14 A ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013. július 31.

„És Jerikóba érkezének: és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus, ott üle az úton, koldulván. És a mikor meghallá, hogy ez a Názáreti Jézus, kezde kiáltani, mondván: Jézus, ...

Olvassa tovább »

2013. július 28.

„Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott és így szólt hozzájuk: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem ...

Olvassa tovább »

Élő facebook

Királyhágómellékről érkezett az a csapat, amely megpróbálja enyhíteni azt az elvonási tünetet, amit a facebook hiánya okozhat a sátorlakóknak. Minden délután 14 órától kezdődött ez a program. Persze sokkal több mindenről szól, mint hiánypótlásról az, amit a KRISZBI (Királyhágómelléki Református ...

Olvassa tovább »

Önmegtagadás Jézusért

Horváth Levente evangelizációs sorozatának utolsó része is kereste nyitott szíveket, vagy éppen feltárta azt, amelyik zárva volt. „Ne csak magyarázzam a csodát, hanem együtt ámuljunk a megszokhatatlanon” – kérte mindjárt az elején Istent a szolgálattevő. A Márk írása szerinti szent ...

Olvassa tovább »

2013. július 27.

„Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással” Mk 9, 50 Nem könnyű keresztyénnek lenni manapság! Ezzel nem mondtam újdonságot. Bizony keresztyén életünkben sok kísértéssel, próbákkal kell, szembenézzük. ...

Olvassa tovább »

Dicsekedjünk az Úrban!

Újszövetséged elfogadom – hangolt a Csillagpont Band az Ige hallgatására, a személyes bizonyságtételhez a gyülekezet is csatlakozott. Az erdélyiek köszöntésével kezdte Horváth Levente, majd Isten jelenlétének elkérésével fohászkodott azért, hogy ne csak emberi szó, hanem szívhez szóló üzenet legyen ez ...

Olvassa tovább »

Önmagunkra ismerés Pál Feri előadásán

A volt válogatott atléta Pál Ferenc atya a Csillagponton is elkápráztatta a fiatalokat előadásmódjával, humorával, de leginkább az üzenni valójával. Az érett szerelemről tartott előadást a Nagyszínpadon. Pál Feri csütörtök kora délutáni előadására nevetés, jókedv, mosoly és figyelő tekintet felelt ...

Olvassa tovább »