Szilágyi Domokos Egyházmegyei Református Szavalóverseny (V.)

A Batizi Református Egyházközség felhívást intéz a versszerető általános-és középiskolásokhoz. A rendezvény elsődleges célja olyan szavalóverseny megszervezése, mely méltó módon megemlékezik SZILÁGYI DOMOKOS életművéről, aki 1955 és 1960 között élt Batizon, mivel édesapja, Károly tiszteletes, volt a gyülekezet lelkipásztora. A ...

Olvassa tovább »

2013. május 2.

„És is szózat lőn őhozzá másodszor is: Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.” (ApCsel 10,15) Elkezdődött a misszió a pogány népek körében is. Az örömhírt vinni kell mindenhova, mindenkinek, függetlenül fajtól, nemtől, hovatartozástól, nemzetiségtől, mert mindenkinek szüksége van ...

Olvassa tovább »

2013. május 1.

Tábita – Ap.Csel.9,36 “Joppéban pedig vala egy nõtanítvány, névszerint Tábitha, mely megmagyarázva Dorkásnak, azaz zergének mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott.” Olvasandó Ap.Csel 9,31-43   Tábita fölötte áll valamennyi bibliai nőalaknak: ő volt az egyetlen, akit ...

Olvassa tovább »

2013. április 30.

„Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni; de mindnyájan féltek tőle, nem hivén, hogy ő tanítvány.” (ApCsel 9,26) Saulus megtért, megváltozott, Pál lett. Hiszi a piszi – gondolták néhányan. Kutyából nem lesz szalonna, legfeljebb csak kutyaszalonna. A Mennyország ...

Olvassa tovább »

Szilágyi Domokos Szavalóverseny – Hamarosan

Kedves Szilágyi Domokos Szavalóversenyen részt venni szándékozó barátaink! Az elmúlt napokban pedagógusok azzal a kéréssel keresték meg a Szilágyi Domokos Egyházmegyei Szavalóverseny szervezőit, hogy az április 20-ára tervezett vetélkedő időpontja az ugyanerre a napra tervezett vallástantárgy verseny miatt egy későbbi ...

Olvassa tovább »

2013. április 29.

„Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert õ nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt.” (ApCsel 9,15) Pál apostol megtérésének a története a Biblia egyik alaptörténete. Nagyon sokan, nagyon sokféleképen ...

Olvassa tovább »

Mindenki győztesen tért haza

Több mint száz fiatal és fiatalodni vágyó ünnepelt Erdődön Királyhágómellék szinte minden tájáról összegyűlve. Egész napos rendezvényen vetélkedő keretén belül adtak hálát Istennek a múltért, „ezek a mai fiatalok”, majd színes és tartalmas programban ismerkedhettek egymással a másodízben megrendezett Kopácsi ...

Olvassa tovább »

2013. április 28.

„Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján.”  Ap. Csel 8, 39 Elolvasni: Ap Csel. 8, 26-40 Kedves testvérem! A könyvnaptárban olvastam egy viccet, melyben ...

Olvassa tovább »

2013. április 27.

„És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.” ApCsel 8,5. 1. Lelki éhség. Samária lakossága, noha nem voltak zsidók, mégis a történelem során sokkal nyitottabbnak bizonyult az Isten iránti dolgokra nézve, mint maguk a zsidók. Volt bennük egyfajta ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (78)

A Harangszó Rádió 78. adásában Keresztúri Sándor Zsolt, a Szatmári Református Egyházmegye katekétikai előadója, hiripi lelkipásztor hirdeti az Igét. Krisztus katonái rovatunkban Csűry Miklós a szatmári egyházmegye főgondnoka üzen a presbitereknek és mondja el az esperesi vizitációkról meglátásait, tapasztalatait. Ne ...

Olvassa tovább »

Pintér Béla Erdődön

Az Erdődi Vár udvarán koncertezik a magyar keresztyén könnyűzene legismertebb előadója Pintér Béla. Sokan ismerik őt. Főleg gyerekdalai ismertek, de a keresztyén ifjúsági dicséretei is a fiatalok körében nagyon népszerűek. Ritmusos, modern dalai a Harangszó Rádió műsorából sem hiányozhatnak. A szeretet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – Esperesi vizitáció az esperesnél

A református egyház törvénye értelmében háromévente legalább egyszer az esperesi vizitáció bizottság meglátogatja a gyülekezeteket. Kovács Sándor esperességének harmadik évére, szinte minden gyülekezetet meglátogatott már, ezen a héten a saját gyülekezete is sorra került. A vizitációs bizottság tagjai: esperes, főgondnok, ...

Olvassa tovább »

2013. április 26.

“Saulus pedig szintén javallta az ő megöletését” ( Ap.csel. 8: 1-3) István diakónus  kivégzésével megkezdődik a keresztyének üldözése, melynek feje és vezére Saulus. Ő is egyetért a tanácstagokkal: halálra vele, hiszen lázító ez a szelíd lelkű István. Nincs szükségük olyanokra, ...

Olvassa tovább »