2013. július 22.

“Kinek mondanak engem az emberek?” (Mk 8, 27) Jézust is érdekelte az, hogy kinek mondják Őt az emberek. Azonban jó nekünk azt tudni, hogy Ő nem görcsölt be az emberek véleményétől. Sőt ennek a kérdésnek is egy csodálatos hitvallás lett ...

Olvassa tovább »

Hitvalló asszonysereg a Láncos templomban

Több, mint 1500 nő imádkozott együtt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület XIV. nőszövetségi konferenciáján a szatmárnémeti Láncos templomban július 20-án. A hitvalló asszonyok a csordultig telt hajlékban a hitvallásról, hitvalló életről, valamint a Heidelbergi Kátéról hallhattak előadásokat és igehirdetéseket, a tisztújítás ...

Olvassa tovább »

2013. július 21.

„Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk: mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre és nem értitek? Még mindig olyan keményszívűek vagytok? Van szemetek és mégsem láttok, fületek is van és mégsem hallotok? Nem is ...

Olvassa tovább »

2013. július 20.

„…magához szólította Jézus az ő tanítványait, és monda nékik: szánakozom e sokaságon (…) Az ő tanítványai pedig felelének néki: Honnan elégíthetné meg ezeket valaki (…) És vevén a hét kenyeret, és hálákat adván, megszegé, és adá az ő tanítványainak, hogy eléjök ...

Olvassa tovább »

A fiatalok hitét erősítették a nagykárolyi egyházmegye táborában

Hetven fiatal táborozott ezen a héten a Hadadi Degenfeld Kastélyban és udvarán a Nagykárolyi Református Egyházmegye szervezésében Szilágyszér, Égerhát, Hadad, Magyargéres, Iriny, Dobra, Szatmárnémeti, Tasnád, Doba, Érszakácsi, Szárazberek, Bogdánd, Magyarcsaholy, Érendréd, Nagykároly és Hadadnádasd gyülekezeteiből érkezve. Nagy Róbert egyházmegyei ifjúsági ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (89)

A Harangszó Rádió legújabb műsorában Korda Zoltán prédikációsorozatának nyolcadik része után Börvelyben utazunk, ahol Kátai Tibor nemrég megválasztott református lelkipásztor beszél nekünk eddigi életútjáról, Alsóvalkóról, Zilahról, Sülelmedről és börvelyi terveiről, illetve családjáról és arról, hogy Ki vezeti őt ebben a ...

Olvassa tovább »

Világíts Sárközújlak!

Az Informația TV legújabb református műsorában az „Világíts!”-ban Sárközújlak református népének ünnepéhez kapcsolódhatunk. A sárközújlakiak az 556 éves „ősi Sion” felújításáért adhattak hálát elmúlt hónap végén. Megnézhetjük és meghallgathatjuk Csűry István püspök 77. zsoltár alapján elmondott prédikációját, Kovács Sándor esperes ...

Olvassa tovább »

2013. július 19.

“És hozának Jézushoz egy nehezen szóló siketet, és kérik őt, hogy vesse reá kezét. Ő pedig, mikor kivitte azt a sokaság közül egy magát, az ujjait annak fülébe bocsátá, és köpvén illeté annak nyelvét, és föltekintvén az égre, fohászkodék, és ...

Olvassa tovább »

Vakációs bibliahét Ombodon

Vakációs bibliahéten vehetnek részt a kisiskolások Ombodon. A református egyházközség és Jobb Domokos helyi lelkipásztor szervezésében, a Szőke József Gyülekezeti Ház ad otthont július 16-20 között megtartott rendezvénynek, ahol a gyermekek „Időutazáson” vehetnek részt. Túl a biblia ismereti anyagon, éneklés, ...

Olvassa tovább »

Panyolára utaznak a pettyéni reformátusok

A Pettyéni Református Egyházközség küldöttsége vasárnap, Genda Árpád Szabolcs lelkipásztor vezetésével, a Tisza-Szamos-közbe utazik, a panyolai reformátusokhoz. A magyarországi gyülekezettel a pettyéniek évek óta tartják a kapcsolatot, egyik évben a pettyéniek mennek oda, másik évben pedig a panyolaiak jönnek vissza. ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 július 17.

„Úgy van Uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból.” Mk 7,28 Jézus egyik ördögűzésséről olvashatunk a mára kijelölt szakaszban. Tírus és Sidon vidékére érkezik meg Jézus, és ottlétét titokban akarja tartani, viszont ez nem ...

Olvassa tovább »

A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVIII. TALÁLKOZÓJÁNAK ZÁRÓNYILATKOZATA Debrecen, 2013. július 6-10.

Mi, a Kárpát-medence magyar református középiskoláinak küldöttei – igazgatók, tanárok, lelkipásztorok, diákok – 2013. július 6-10. között, tizennyolcadik alkalommal találkoztunk, ezúttal Debrecenben, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának és a Dóczy Gimnáziumának vendégszeretetében. A 25 magyarországi, 6 erdélyi, 3 partiumi, 3 ...

Olvassa tovább »

2013. július 17.

„A mi az emberbõl jõ ki, az fertõzteti meg az embert.” (Mk 7,20) Református testvéreink előszeretettel emlegetik Jézusnak ezt a mondatát akkor, amikor böjtről esik szó. Erre emlékeznek a konfirmációi oktatásból, hogy mi nem böjtölünk. Pedig itt sokkal fontosabb és ...

Olvassa tovább »

2013. július 16.

„És monda nékik: Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.” (Mk 7,9) Jézus tanítványai mosdatlan kézzel, a törvénynek ellent mondva ülnek le enni. Ma is felszisszennének ezen sokan és megkritizálnák az illemtelen viselkedést. Jézus ...

Olvassa tovább »

2013. július 15.

„És látá õket, a mint veszõdnek az evezéssel; mert a szél szembe fú vala velök; és az éj negyedik szakában hozzájuk méne a tengeren járva; és el akar vala haladni mellettük.” (Mk 6,48) Sokszor vesződünk mi is az evezéssel és ...

Olvassa tovább »