2013. szeptember 20.

“… had támada Gézerben a Filiszteusok ellen; és akkor ölé meg a Husátites Sibbékai az óriások nemzetségéből való Sippait; és ilyen módon megaláztatának. Ismét támadt had a Filiszteusok ellen, a melyben megölé Elhanán, a Jáir fia a Gáthbeli Lákhmit, a ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 szeptember 19.

“…és elmenének a Dávid szolgái az Ammon fiainak földére Hánunhoz, hogy őt vigasztalják.” 1Krón. 19, 2/b Tanácsot adni nem könnyű, s amennyiben nem gondoljuk alaposan végig, hogy tanácsunkkal mit érhetünk el, addig jobb ha nem is mondunk semmit. Hánun tanácsosai, ...

Olvassa tovább »

Mészáros János Elek a példamutató református presbiter

Tavaly a partiumi tévénézők közül is nagyon sokan szorítottak egy református presbiternek, aki a maga egyszerűségében igazi értékeket vitt a legnézettebb magyar televízió tehetségkutató versenyébe. Igazi magyar huszár utolsó élő leszármazottjaként bukkant fel a színpadon őszinteségével nyűgözte le a zsűrit. ...

Olvassa tovább »

Nevelni, ápolni és megtartani a kórusokkal

Vasárnap a Németi templomban Mészáros János Elek koncertjére ráhangolódásul meghallgathatjuk a Szatmári Református Egyházmegye Gimnáziumának Gyermekkórusa és Lelkipásztorkórusa szolgálatát. Mindkét kórus 2008 novemberében, Higyed Gyöngyi ének-vallástanár, kántor vezetésével alakult meg. A Gimnázium Gyermekkórusát V.-VIII. osztályos diákok alkotják. A Gyermekkórus 40 ...

Olvassa tovább »

2013. szeptember 18.

„És megsegíté az Úr Dávidot mindenütt, a merre csak ment… És Dávid király ezeket is az Úrnak szentelé, az ezüsttel és az aranynyal együtt, a melyet nyert vala minden pogányoktól” (1 Krón 18: 6b, 11a) Dávid király az Úr segítségével ...

Olvassa tovább »

Tálentumokat kaptak az Úrtól

A Tálentum Együttest kell a legkevésbé bemutatni a szatmáriak számára a pénteki fellépők közül. Számos gyülekezetben előfordultak, több megyénkbeli templomban szolgáltak már. A zenekar 2002 júniusában alakult. Gavrucza Nagy László, az együttes vezetője úgy véli: Krisztust hirdetni a legnagyszerűbb dolog, ...

Olvassa tovább »

Céljuk Pont az Isten dicsőítése

Az Erdélyi Református Egyházkerületből, pontosabban Kolozsvárról érkezik hozzánk a Pont Együttes, de a tagjai között található szilágysági gyökerű egyén is. Az együttes bizonyos formában már 2004 óta létezik. A kolozsvári Másvilág Klub-ról híres, Genézius társaság által szervezett Keresztyén Ifjúsági találkozókon ...

Olvassa tovább »

Helyes_Beat, minőségi keresztyén könnyűzene

Ha Helyes_Beat, akkor friss, modern, minőségi gospel zene, evangéliumi keresztyén alapokon, magyarul! Hét – teljesen különböző háttérből érkező és eltérő múlttal rendelkező – istenhívő, hivatásos zenész összeállt, hogy valami újat és frissítőt alkosson a magyar keresztyén könnyűzenei palettán. Egy dolog ...

Olvassa tovább »

Szatmárnémetiben találkoztak Kárpát-medence református rádiósai

A Kárpát-medencei Református Rádiótanács a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának tanácstermében tartotta soron következő negyedéves ülését. Csütörtökön a házigazda Rácz Ervin a Harangszó Rádió főszerkesztője meghívására érkeztek ismét a partiumi városba az egyházkerületek rádiós delegáltjai Felvidékről, Kárpátaljáról, Anyaországból a tiszáninneni és ...

Olvassa tovább »

Református Énekek Hangverseny a Partiumban

Folyó év szeptember 13-án Nagyváradon az Olaszi református templomban szervezte meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület első alkalommal azt a Hangversenyt amely partiumi hasonmása a Budapesten MÜPA (Művészetek Palotája)-ban évente tartott református koncertnek. Tizenhárom énekkar vett részt az Egyházkerületből. Külön és ...

Olvassa tovább »

2013. szeptember 17.

„Lőn pedig, mikor Dávid az ő házában ülne, monda Nátán prófétának: Ime én cédrusfából csinált házban lakom, az Úr szövetségének ládája pedig kárpitok alatt…Minthogy te, én Istenem a te szolgádnak füle hallatára megjelentetted…” (1 Krón 17,1.25) Olvasandó 1 Krón 17 ...

Olvassa tovább »

Kirándult a szamosdobi nőszövetség

A szamosdobi református nőszövetség  kiránduláson vett részt 2013 szeptember 14-én, melynek keretében a szilágyság szépségeivel és múltjával ismerkedtek. Útközben az ákosi árpádkori templomot is meglátogatták, majd a zsibói Veselényi Kastélyt és a kastélykertjéből kialakított gyönyörű botanikus kertet, azután a zsibói református ...

Olvassa tovább »