Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (75)

A feltámadás ünnepe utáni első műsorban Jobb Domokos ombodi lelkipásztor Krisztus követésére buzdító szavait hallhatják Lelkünk csendessége képen. Krisztus katonái rovatban Fülöp István és Végh Balázs Béla beszél a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület megvalósításairól és jövőbeni terveiről. Végezetül pedig folytatjuk ...

Olvassa tovább »

Mi Atyánk – Mondjuk, de tudjuk mit?

A Szatmár Református Egyházmegye néhány lelkésze az Úr imádságának sorait bibliaóra és közös megbeszélés révén elevenítette fel a református gimnazistáknak. Ezt éppen azért tették, mert sokszor gépiesen mondják az emberek, nem figyelve arra, hogy mit is jelentenek ezek a jól ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (69)

Húsvét után, de a feltámadás örömében készült  szombati műsorunkban hamarosan arról hallhatunk, hogy a feltámadásba vetett hit a „felemelkedés lehetősége. Ezt követi a minket felemelő Atya hozzánk írt levele. „Hisz ön a feltámadásban?” – a szatmári stúdió jóvoltából Húsvét után ...

Olvassa tovább »

2013. április 5.

“Szükség azért, hogy azok közül a férfiak közül, a kik velünk együtt jártak minden időben, …, azok közül egy az ő (Jézus) feltámadásának bizonysága legyen mivelünk egyetemben.” (Csel 1,21-22) Júdás halála után, a tanítványok arról döntenek, hogy a helyére, mást ...

Olvassa tovább »

Magyarországon énekelnek

Budapesten és Gödöllőn fog énekelni a Szatmárnémeti Református Gimnázium Gyermekkórusa és a Szatmárnémeti Református Egyházmegye Lelkipásztorkórusa, mindkettő Higyed Gyöngyi karnagy vezetésével. A Bakáts téri Általános Iskola meghívására a gimnázium kórusa Budapestre utazik, ahol a két iskola kórusa között testvérkapcsolatot hoznak ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 április 4.

“És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában.” ApCsel 1,10 A mai naptól kezdve a Bibliaolvasó Kalauz az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyvet jelölte ki olvasására. Ennek az első fejezetnek a 9-11. ...

Olvassa tovább »

Hangulatos, játékos és tanulságos

Szép út áll a Szatmárnémeti Református Gimnázium előkészítő osztálya mögött. Az opcionális tantárgyként néphagyományok ápolását választó osztály már az első félévben sokfelé megfordult, részt vettek egy kukoricaszedéssel egybekötött kiránduláson, az ott gyűjtött természetes anyagokat kézimunka órákon tartalmasan felhasználták, szüretelni is ...

Olvassa tovább »

Gödörben – A börtön világa

Az Iskola másként nevű programon belül a Szatmárnémeti Református Gimnázium dísztermében hetven diák előtt tartott előadást Rácz Ervin börtönlelkész a börtön világáról. Ráhangolódásként megnéztek a jelenlevők egy riportfilmet, ami a börtönben készült. Ezután a lelkipásztor beszélt börtönélményeiről, amit nagy érdeklődéssel ...

Olvassa tovább »

2013. április 3.

1 Kor. 16,14 ” Minden dolgotok szeretetben menjen végbe ! “ Pál apostol a számos problémával küzdő korinthusi gyülekezetnek szánja az igei biztatást “minden dolgotok szeretetben menjen végbe.” A korinthusi gyülekezet, a keresztény hit befogadása után, életét nem a Krisztusban ...

Olvassa tovább »

A Harangszó áprilisi első számából

Bors, ahol „Magyarországról fúj” a szél – avagy imaheti ismerkedés a borsi gyülekezettel és lelkészével. Tapasztalatait a lap címoldalán, illetve a Református élet rovatban közölt riportban összegezi Fábián Tibor.  A Harangszó vezércikkét ezúttal Veres Piroska jegyzi. Hangulatos és olvasmányos írásának ...

Olvassa tovább »

2013. április 2.

„Mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok.” (1Kor 16,9) Lehetőségek tárhaza az élet. Ahol becsukódik egy kapu, kinyílik egy másik lehetőség. Ha bemegyek ezeken a kapukon, arra is számíthatok, hogy sok irigyem, ellenségem is lesz. ...

Olvassa tovább »

HÚSVÉT DRÁMAI KÉTARCÚSÁGA

A FELTÁMADOTT IGAZSÁGA ÉS A PÉNZHATALOM HAZUGSÁGA Jézus feltámadásának emberiségtörténeti fordítópontja, csodája sem maradt érintetlen az emberi bűntől. Lényegét nem érintette, de kísérte, mint árnyék a fényt. Az ember leplezhetetlen természetét mutatta meg nagypéntek. Húsvétkor is megmutatkozott a bűn és ...

Olvassa tovább »

Feltámadott!

Kedves Testvérek! Kedves Kollégák! “A hétnek első napján….Visszamenének azért a tanítványok az övéikhez.” János  20,1 és 10 A legnagyobb Igazság számunkra is kijelentetett. Vajon hisszük-e igazán és általa élünk-e a mindennapokban ? A tanítványok, íme bizonytalanok, keresők, tudni és ismerni vágyók, ...

Olvassa tovább »

2013. április 1.

1 Kor.15,35-36   Olvasandó 1 Kor.15,35-58 “De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémû testtel jönnek ki? mBalgatag! a mit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd. És abban, a mit elvetsz, nem azt a testet veted el, ...

Olvassa tovább »