2013. április 15.

Az imádság következményei „És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyûltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala.” (ApCsel 4,31) Sok imádsággal az a baj, hogy erőtelen, következmény nélküli, éppen ezért úgy érezzük, mintha ...

Olvassa tovább »

2013. április 14.

„ Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajjon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy amiket ...

Olvassa tovább »

Ismeretükről vallást tettek

Másodízben szervezte meg a Szatmári Református Egyházmegye a Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedő elődöntőjét. A tavalyi megmérettetéshez hasonlóan ismét Mikola nyert, pártized ponttal megelőzve Erdőd ifiseit, akiket Ombod és Batiz csapata követett. Szombat reggel tíz órára érkeztek az esperesi hivatal tanácstermébe ...

Olvassa tovább »

2013. április 13.

„Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé.” (ApCsel 4,11.) Bibliaolvasó kalauz által kiemelt igeversünk az „építőket” szólítja meg. Azokat, akik akár hivataluknál fogva, akár személyes elhívás alapján feladatul kapták az Isten Országa építését. Ebben a ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (76)

A Harangszó Rádió 76. adásában Nagy Sándor lelei lelkipásztor, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperesénk igehirdetését hallhatjuk. Eután folytatjuk Sipos Alpár Szabolcs előadássorozatát a keresztyén gyermeknevelésről. Végűl pedig Ambrus András lelkipásztor gondolatait hallhatjuk a játékról. Közben lendületes keresztyén könnyűzenék által magasztaljuk ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (70)

„Vagyok, mert vagyunk” – mit jelent ez? a választ megtudhatjuk szombaton 10 órától a HarangSzó Rádió Ébresztő Gondolat rovatából. Majd a 77 milliós anglikán világközösségnek új „lelki fejéről”,  spirituális trillerről, valamint a siriai keresztyénüldözésről is hallhatunk dr.Békefy Lajos tudósításai alapján. ...

Olvassa tovább »

2013. április 12.

  “És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akit láttok és ismertek, és a hit, mely  ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemeitek láttára”. (ApCsel 3,)  A csodát, amelyet ...

Olvassa tovább »

Kire nézünk? – Buzdítás az egyházmegyei közgyűlésen

Megtartotta évi egyházmegyei közgyűlését a Szatmári Református Egyházmegye. Király Lajos főjegyző buzdító prédikációja után Elekes Gyula presbiteri főjegyző számbavétele és Kovács Sándor esperesi beszámolója következett, majd az aktuális témák megvitatása után Csűry István püspök is köszöntötte az egybegyűlteket. A lelkipásztorkórus ...

Olvassa tovább »

Egyházmegyei Közgyűlés igehirdetése – 2013. április 11.

ApCsel 3,1-10 Bevezető Ft. Püspök Úr! Keresztyén testvéreim! Nt. Egyházmegyei Közgyűlés! Az elmúlt esztendő Egyházmegyei Közgyűlésén elhangzott igehirdetés alapigéje Máté evangéliumából (Máté 20,29-34) a vak ember meggyógyításának a története volt. Isten kegyelme és nem véletlenszerű Ige-ajándéka a mai, mely szintén ...

Olvassa tovább »