Isten mindenütt jelen van – misszió a PMN-en

A Partiumi Magyar Napok programdömpingje közepette a Kossuth-kertben, a Harangszó Rádió missziós sátra lehetőséget biztosított az elcsendesedésre és az Istennel való közösség mindenütt jelenvalóságának megélésére. Szombaton már délután 15 órakor lelkes ifisek segítségével Rácz Ervin egyházmegyei sajtóreferens irányításával készen állt ...

Olvassa tovább »

A református esperesi hivatalé volt a nyertes salátástál

Forrás: Szatmar.ro Péntek délután a Ferencváros – Olimpia labdarúgó mérkőzéssel, majd az azt követő Tankcsapda koncerttel megkezdődött a 12. Partiumi Magyar Napok csúcsra járatott része. Szombaton és vasárnap az események túlnyomó többsége a Kossuth-kertre koncentrálódik, ahol fokozottan érezhető az együvé ...

Olvassa tovább »

Gyászjelentés

„A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által” (Róma 15, 13) Dr. Higyed István református lelkipásztor 62 év szolgálat után, 84 éves korában szülővárosában  Temesváron elhunyt. ...

Olvassa tovább »

2013. augusztus 25.

„Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták út, miután feltámadt.” Márk: 16, 14 Elolvasni: Márk, 16: 14 – 20 A mai Ige üzenetével kapcsolatban, eljátszottam azzal ...

Olvassa tovább »

Élő Kövek a Kossuth-kertben

A Partiumi Magyar Napok keretén belül a Harangszó Rádió missziós pontján a Kossuth-kertben lép föl szombaton az Élő Kövek keresztyén zenei együttes. A 17 órakor kezdődő koncert lehetőséget biztosit lelki elcsendesedésre, lendületes, mai, modern fiatalos hangzással együtt dicsőítve Istent. Az  ...

Olvassa tovább »

2013. augusztus 24.

„Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék először Mária Magdalénának, akiből hét ördögöt űzött vala ki. Ez elmenvén, megjelenté azoknak, akik vele valának és keseregnek és sírnak vala. Azok pedig mikor hallották, hogy él és ő látta vala, nem hivék. Ezután pedig közülök ...

Olvassa tovább »

Vakációs bibliahét Szamosdobon

Istennek hálát adnak a dobiak, hogy idén is munkatársakkal együtt dolgozhatnak, a vakációs bibliahéten 2013 augusztus 19.-23. között. Csodálatos élmény közösen énekelve dicsérni az Urat, és látni azt, hogy az ifjúsági csoport tagjai lelkesen és nagy odaadással vesznek részt a ...

Olvassa tovább »

2013. augusztus 23.

“…és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala” (Márk 16, 8-b). Gyermek koromban (azt hiszem, így volt ezzel mindenki) féltem a temetőbe menni, ez a hely valami titokzatosságot jelentett, számomra érthetetlen volt minden. Sírhantok, régebbiek, újabbak, gondozottak, elhanyagoltak, a nagy ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013. augusztus 23.

“…és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala” (Márk 16,8-b).  Gyermek koromban (azt hiszem, így volt ezzel mindenki) féltem a temetőbe menni, ez a hely valami titokzatosságot jelentett, számomra érthetetlen volt minden. Sírhantok, régebbiek, újabbak, gondozottak, elhanyagoltak, a nagy csend, ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 augusztus 22.

“Eljöve az arimathiai József, egy tisztességes tanácsbeli, aki maga is várja vala az Isten országát… ” Mk 15,43 Jézus meghalt, és az arimathiai József kikéri Pilátustól a testet és tisztességesen eltemeti. Egész eddig erről az emberről nem is hallunk. Íme, az ...

Olvassa tovább »