Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (81)

A Szentlélek kitöltetésének ünnepére hangol a Harangszó rádió 81. adása. Csűry István püspök ünnepi pásztorlevele után a Krisztus katonáiban Adorjáni Zoltánnal készült interjút hallhatják az Agnus Rádió jóvoltából, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dékánja a Pünkösd ünnepéről beszél majd. „Adj ...

Olvassa tovább »

Tordai Demeter és az I. Óvári Zsinat

Az Óvári Református Templom Isten kegyelméből megújulhatott. Ennek örömére szombaton kerül megrendezésre a templom felszentelése és a megemlékezés az I. Óvári Zsinatra. Ennek keretén belül megemlékeznek a zsinat vezető lelkészéről Tordai Demeter szuperintendensről, akinek tiszteletére mellszobrot avatnak. A magyar reformáció ...

Olvassa tovább »

2013. május 17.

“És mikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter, monda nékik: Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangéliumnak beszédét, és higgyenek. És a szíveket ismerő Isten ...

Olvassa tovább »

Găman Mihály: Ha van hit, van élet

Pusztadaróc polgármesterével Găman Mihállyal nem feltétlenül csak, mint községvezetővel, hanem mint egyházi szerepet betöltő atyafival beszélgettem, ugyanis ő a Szamosdarai Református Egyházközség algondnoka. Egy éve konfirmált és máris a gyülekezet elöljárója. Sikeresen alakul a pályafutása, ezt mégsem csak magának tulajdonítja, ...

Olvassa tovább »

2013. május 15.

„ Jövének azonban Antiókhiából és Ikóniumból zsidók , és a sokaságot eláltatván, megkövezék Pált, és kivonszolák a városból, azt gondolván,hogy meghalt. De mikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén, beméne a városba; és másnap Barnabással elméne Derbébe. És miután hirdették az ...

Olvassa tovább »

Vígasztaló beteglátogatás

Néhány református lelkipásztor a Szatmári Református Egyházmegyéből, nőszövetségi tagokkal együtt a Szatmár Megyei Kórházba látogatott, hogy a Vigasztaló igéretét tovább adja. Pünkösd ünnepére készülve a betegek is megtapasztalhatták a Szentlélek közelségét, és aki az ünnepet is benn fogja tölteni, annak ...

Olvassa tovább »

2013. május 14.

„Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt.” Ap. Csel. 14:10 Pál és Barnabás Ikóniumból kiűzetnek, mert az üdvösségről szóló prédikáció az ellenkező zsidók számára istentelenséget gerjeszt . Lisztrában az apostol meggyógyít egy embert, aki születésétől fogva sánta volt. Milyen ...

Olvassa tovább »

SZILÁGYI DOMOKOS EGYHÁZMEGYEI REFORMÁTUS SZAVALÓVERSENY V.

A Batizi Református Egyházközség felhívást intéz a versszerető általános-és középiskolásokhoz. Rendezvényünk elsődleges célja olyan szavalóverseny megszervezése, mely méltó módon megemlékezik SZILÁGYI DOMOKOS életművéről. A szavalóversennyel olyan hagyományt akarunk teremteni, mely feléleszti és fenntartja az ifjúságban a Szilágyi Domokos költészete iránti ...

Olvassa tovább »

Mi magunk legyünk a változás

„Mi magunk legyünk az a változás, amelyet látni szeretnénk a világban”. (Janus Pannonius) Szombaton délelőtt a Református Gimnázium első osztályában nyílt órát tartott Mekker Melinda tanító néni, ahová bemehettek a szülők és bárki, aki részt szeretett volna venni egy rendhagyó ...

Olvassa tovább »

2013. május 13.

„De a városnak sokasága meghasonlék; és némelyek a zsidók mellett, mások pedig az apostolok mellett valának.” (ApCsel 14,4) Amikor egy testvérpár volt a földön, már akkor is volt meghasonlás. A fenti igevers képe akár egy vallásháború miniatűr változta is lehet. ...

Olvassa tovább »

2013. május 12.

„Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeinek, amikor feltámasztotta Jézust.”  (Ap. Csel. 13, 32) Elolvasni: Ap. Csel. 13, 32 – 52 Emlékszem egy régi magyar filmre, amelyben két úriember ...

Olvassa tovább »