2013. október 12.

2 Krón. 13,9 „Avagy nem ti űztétek-é el az Úrnak papjait, az Áron fiait és a Lévitákat? És nem ti szerzettetek-é magatoknak papokat, mint egyéb országoknak nemzetségei, akárkit, a ki az ő szolgálatjának felszentelésére egy gyermekded tulokkal és hét kossal ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (101)

Százegyedik műsorával jelentkezik a Szatmári Harangszó Rádió a régi-új üzenettel, az evangéliummal. Folytatódik az utazás a mennyek országába áhítatsorozat Korda Zoltán tiszteletes jóvoltából. A műsor második felében új rovat indul, a Hírdessétek a háztetőkön. Ez előadásrászleteket fog tartalmazni, melynek témája ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (94)

Mikor, illetve hogyan lehet időszerű egy csoda? – erre is választ ad az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Krisztus katonái rovatunkban Dénes Évával, az Élesdi Kajántó Mária Gyermek és Ifjúsági Otthon igazgatónőjével beszélget a szerkesztő. Majd adásunk második részében a 2012-es Csillag ...

Olvassa tovább »

2013. október 11.

“És mikor az Úr látta, hogy megalázták magokat, ekképpen szóla az Úr Semája prófétának: Megalázták magokat, nem vesztém el őket, hanem némi szabadulást szerzek nékik, és nem ontom ki az én haragomat Jeruzsálem ellen Sésák által” (II. Krónika 12:7). A ...

Olvassa tovább »

Gyógyító szolgálat – őszi lelkészértekezlet a Szatmári Református Egyházmegyében

A szokásos lelkészi adminisztrációs gyűlés mellett az őszi lelkészértekezletre is sor került csütörtökön a Szatmári Református Egyházmegye esperesi hivatalának tanácstermében. dr. Puskás Csaba presbiter és családorvos tanulságos előadását hallhatták a prédikátorok. Mindenekelőtt a Láncos templomban szolgáló Pocsveiler István segédlelkipásztor hirdetett ...

Olvassa tovább »

Hálaadás a százéves dobrácsapáti református templomért

A mintegy százhúsz lelkes dobrácsapáti gyülekezet vasárnap, október 13-án hálaadó ünnepséget tart templomának századik évfordulója alkalmából, tudtuk meg a beszolgáló Erdei Árva István lelkipásztortól. Az egyházközség történetéből értesülhetünk arról, hogy a mai dobrácsapáti református templom elődje egy kis fatemplom volt, ...

Olvassa tovább »

2013. október 10.

2 Krón 11, 4a „Ezt mondja az Úr: Ne menjetek fel és ne hadakozzatok atyátokfiai ellen.” A mai alapigénk Izráel életébe, nevezetesen a Roboám királyságára tekint vissza. A király és népe között nézeteltérés támad: az adók terhei miatt panaszkodnak Izráel ...

Olvassa tovább »

Reformációi Harangszó

Az ünnepi lapszám címoldalán Lovász István írása olvasható, Reformáció – Isten ajándéka címen. Szintén az ünnephez kapcsolódik Szakács Zoltán vezércikke: Reformátusnak lenni címen, valamint a népszerű Mozaik rovat írásai is. Az ifjúsági rovatban a szilágyballai bibliahét eseményeit eleveníti fel Kocsis ...

Olvassa tovább »

2013. október 9.

“Most azért, ha az én atyám nehéz igát vetett reátok, én még nehezebbé teszem igátokat; ha az én atyám ostorral vert titeket, én skorpiókkal.” (2Krón 10, 11)  Olvasandó: 2Krón 10, 1-11 Salamon halála után, fia, Roboám kerül trónra. A Szentírás ...

Olvassa tovább »

2013. október 8.

„Boldogok embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölcs szavaidat” (2Krón 9, 7) Olvasandó: 2Krón 9 A bölcs és országát gazdaságilag, kulturálisan és egzisztenciálisan felemelő, Istent tisztelő Salamonhoz érkezik Sába királynője. A király „jó híre” ...

Olvassa tovább »

2013. október 7.

„És felviteté Salamon a Fáraó leányát a Dávid városából a házba, amelyet néki épített vala, mert ezt mondá: Nem lakhatik az én feleségem az Izráel királyának, Dávidnak házában, mert szentséges hely az, mivel az Úr ládája abba vitetett.” Egészen érdekes ...

Olvassa tovább »

A batizi ifjakra, az aradi vértanúkra és Szilágyi Domokosra emlékeztek Batizon

Forrás. http://www.magyar-hirlap.ro/videk/a-batizi-ifjakra-az-aradi-vertanukra-es-szilagyi-domokosra-emlekeztek-batizon/ Tegnap délelőtt került sor az idei hármas ünnepélyre Batizon. A református gyülekezet tagjai és a Szatmárnémeti Református Gimnázium tizedikes diákjai, tanáraikkal közösen a batizi református templomban az aradi vértanúkra, a batizi ifjakra, valamint Szilágyi Domokosra emlékeztek, majd ezt követően ...

Olvassa tovább »