2013. május 5.

“Amiket az Isten megtisztított, te ne mond tisztátalannak” (Ap. csel. 11: 9) Olvasandók az 1-18. versek Simon Péternek igazolnia kell önmagát  a zsidókból lett keresztyének előtt, amiért a pogányok közé is elvitte az evangéliumot. Teszi ezt nem emberi meggondolásból, hanem ...

Olvassa tovább »

Időutazás – Bemutatták a Vakációs Bibliahét programját

Időutazásra hívnak a Vakációs Bibliahét szervezői az idei évben. Szatmár-Szamosnegyedi Templom alaksorában egy lelkes csapat, Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói szakelőadó irányításával, bemutatta a bibliahét témáját. Lelkipásztorok, vallástanárok és ifjú önkéntesek gyűltek össze szombaton 15 órakor Szamosnegyeden, hogy megnézzék azt, ...

Olvassa tovább »

Világíts Erdőd

A II. Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedő és Ifjúsági Találkozó apropóján az Itv Világíts című műsora Erdődön forgatott. Interjút láthatnak Szakács Imre főgondnokkal és alpolgármesterrel, a stúdióban Rácz Ervin beszél a gyülekezet múltjáról és jelenéről. Jobb Domokos ombodi lelkipásztor Erdődön elmondott ...

Olvassa tovább »

2013. május 4.

„Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten; hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik.” (ApCsel 10,34b-35.) Van úgy, hogy az ember a maga életét akkor tudja a legjobban értékelni, ha mintegy kívülről szemléli önnön életét. ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (79)

A Harangszó Rádió 79. adása anyák napi különkiadás lesz. Győrbíró Sándor kiskolcsi lelkipásztor Isten igéjét tolmácsolva köszönti szeretettel az édesanyákat. A nagyváradi studió jóvoltából verseket kötünk csokorba, majd Pál Ferenc mentáhigénés szakember beszél az élethosszig, vagy azon túlmutató életcélokról. Ne ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás: Ft. Mózes Árpád

Őszinte részvétünket fejezzük ki Ft. Mózes Árpád nyugalmazott evangélikus püspök családjának és egyházának. “Áldott az Úr, az én kõváram… Jóltevőm és megoltalmazóm, mentőváram és szabadítóm nékem; paizsom, és az, akiben én bízom.”  (Zsoltárok 144) A Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége. ...

Olvassa tovább »

Májusi körlevél a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek

Ikt.sz. : 4/2013. „amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!” (Példabeszédek 31,30/b) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mindig nagy öröm tölt el, amikor a gyülekezetek asszonyaihoz, édesanyákhoz, nagymamákhoz szólhatok lelkipásztorként, feleségként, édesanyaként, mint aki magam is igyekszem, ...

Olvassa tovább »

2013. május 3.

„Behíván azért őket, szállására fogadá. Másnap pedig elméne Péter ő velök,..” Ap.Csel. 10,23 Minden, mindennel összefügg, bár sajnos sokszor, sem az, aki átél bizonyos élethelyzeteket, sem a „külső” szemlélő ezt, nem veszi észre, nem fedezi fel. Ami még fontosabb, hogy ...

Olvassa tovább »

M E G H Í V Ó – Vakációs Bibliahét

„Az embernek elméje gondolja meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak járását.” Pld 16,9. A 2013 – as esztendő Vakációs Bibliaheti anyagának a bemutatónapjait előkészítettük. Köszönjük az eddigi érdeklődő kérdéseket, Istennek hála, az idei évre is előállt az ...

Olvassa tovább »

Szilágyi Domokos Egyházmegyei Református Szavalóverseny (V.)

A Batizi Református Egyházközség felhívást intéz a versszerető általános-és középiskolásokhoz. A rendezvény elsődleges célja olyan szavalóverseny megszervezése, mely méltó módon megemlékezik SZILÁGYI DOMOKOS életművéről, aki 1955 és 1960 között élt Batizon, mivel édesapja, Károly tiszteletes, volt a gyülekezet lelkipásztora. A ...

Olvassa tovább »

2013. május 2.

„És is szózat lőn őhozzá másodszor is: Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.” (ApCsel 10,15) Elkezdődött a misszió a pogány népek körében is. Az örömhírt vinni kell mindenhova, mindenkinek, függetlenül fajtól, nemtől, hovatartozástól, nemzetiségtől, mert mindenkinek szüksége van ...

Olvassa tovább »

2013. május 1.

Tábita – Ap.Csel.9,36 “Joppéban pedig vala egy nõtanítvány, névszerint Tábitha, mely megmagyarázva Dorkásnak, azaz zergének mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott.” Olvasandó Ap.Csel 9,31-43   Tábita fölötte áll valamennyi bibliai nőalaknak: ő volt az egyetlen, akit ...

Olvassa tovább »

2013. április 30.

„Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni; de mindnyájan féltek tőle, nem hivén, hogy ő tanítvány.” (ApCsel 9,26) Saulus megtért, megváltozott, Pál lett. Hiszi a piszi – gondolták néhányan. Kutyából nem lesz szalonna, legfeljebb csak kutyaszalonna. A Mennyország ...

Olvassa tovább »

Szilágyi Domokos Szavalóverseny – Hamarosan

Kedves Szilágyi Domokos Szavalóversenyen részt venni szándékozó barátaink! Az elmúlt napokban pedagógusok azzal a kéréssel keresték meg a Szilágyi Domokos Egyházmegyei Szavalóverseny szervezőit, hogy az április 20-ára tervezett vetélkedő időpontja az ugyanerre a napra tervezett vallástantárgy verseny miatt egy későbbi ...

Olvassa tovább »