Napi Ige, 2013 június 13.

“És úgy találtam, hogy ő az ő törvényüknek kérdései felől vádoltatik, de semmi halálra vagy fogságra méltó vétke nincs.” Ap Csel 23,29 Negyven felfegyverzett zsidó, esküt tett, hogy addig nem eszik, nem iszik, amíg Pál életét ki nem oltják. Mi ...

Olvassa tovább »

2013. június 12.

Ap Csel 23, 12 „Midőn pedig nappal lőn, a zsidók közül némelyek összeszövetkezvén, átok alatt kötelezék el magokat, mondván, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik Pált.” Olvasni Ap Csel 23,12-22 Negyvennél több férfi (valószínűleg ...

Olvassa tovább »

Református román vagyok, amíg élek az maradok

Még gyerekkoromban hallottam azt az egyszerű kis mondást, mely szerint a magyar ember református, bajuszos és fradidrukker. Nos, bajuszos nem vagyok, fradista igen, de erről sem most szeretnék írni, sokkal inkább az elsőről. Annyira egybefonódtak ezek a szavak, református-magyar, hogy ...

Olvassa tovább »

2013. június 11.

„Mert miképen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképen kell néked Rómában is bizonyságot tenned.” Ap. Csel. 23:11 Lehet e még ennél nehezebb? Mi jöhet még? Kérdezzük sokszor terheink és nehézségeink cipelése közben, nem ismerve a holnapot, hogy bizony a ...

Olvassa tovább »

Noé bárkája ma

Így szólt az Úr Noéhoz: “Fél év múlva megnyitom az ég csatornáit, és addig fog esni, amíg a Földet el nem lepi a víz. De szeretnék megmenteni néhány jó embert és minden állatfajból egy párt, ezért építs bárkát!” Egy villámlás ...

Olvassa tovább »

2013. június 10.

“Pál pedig monda: Én pedig benne is születtem.” Csel 22,28 Olvasásra: Csel 22,22-30 Lassan a Cselekedetek könyvének vége felé közeledve megállapíthatjuk, hogy Pál apostolnak sokszor volt szerencséje a rómaiakkal. Ez abban az időben, főleg egy hívő zsidó számára elképzelhetetlennek tűnt. ...

Olvassa tovább »

Zászlóvivő asszonyok Szamoskóródon

Az utóbbi években felpörögtek az egyházi események Szamoskóródon. A maroknyi református gyülekezet, élén Erdei Árva István lelkipásztorral jó példát mutat abban, hogy minden lehetséges annak, aki hisz: templomot, parókiát, gyülekezeti termet újítottak úgy, hogy az istentiszteleti hajlék, a közös otthon ...

Olvassa tovább »

2013. június 9.

„Történt az után, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam: révületbe estem, és láttam Őt, aki ezt mondta nekem: siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el, a te Rólam való bizonyságtételedet.”  (Ap. csel. 22, 17-18) Elolvasni: Ap. ...

Olvassa tovább »

2013. június 8.

„Atyámfiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg az én beszédemet, amelylyel most magamat előttetek mentem. Mikor pedig hallották, hogy zsidó nyelven szól hozzájok, még inkább nyugalmat tanusítottak. És monda: Én zsidó ember vagyok, születtem a ciliciai Tárzusban, fölneveltettem pedig ebben a városban a ...

Olvassa tovább »

Táncoskedvű református ovisok

Mozgalmas hétvégéje van az Árva Bethlen Kata Református Óvoda csapatának. Közös évzárón, áruházmegnyitón és családi hétvégén is megmutathatják tehetségüket. Mivel a református csoport a 9-es számú Óvodához tartozik, péntek délelőtt a többi tizenhárom csoporttal, többszáz gyerekkel és szülővel együtt részt ...

Olvassa tovább »