Csendország dalai csendültek Szatmárhegyen az első Krüzselyi Erzsébet szavalóversenyen

Szatmárhegy két irodalmi nagysággal büszkélkedhet. Páskándi Gézáról sokat tudunk, szobrot is állítottak neki, de Krüzselyi Erzsébet neve még nem sokat mond a szatmáriaknak. Úgy sem, hogy a lelkipásztorok gyakran választanak általa irt verseket a szavalóknak ünnepek alkalmával. Az Erzsébet–nap és ...

Olvassa tovább »

2013. november 16.

„Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!” (Zsolt 118,24.) A fenti igében örömről és örvendezésről olvasunk; az Úr rendelte ünnep-napról. A zsoltárban említett ünnepi áldozat, és az, hogy Isten rendelte, két dologra utal. Egyike lehet ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (106)

A Szatmári Harangszó Rádió 106. műsorát a főszerkesztő gondolata nyitja meg, majd a Lelkünk csendessége rovatban Király Lajos batizi lelkipásztor, a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzője hozza az igei üzenetet. Ifj Csomós József tiszántinneni ifjúsági referens fiatalos előadásmódban beszél a mindenkit ...

Olvassa tovább »

Fodor Lajos: Régi eszközeink

Zöldség betakarítás közben eszembe villant, hogy gyermekkoromban a murkot, petrezselymet nem közönséges ásóval szedtük ki a földből, hanem a gyökérzöldség- ásóval, amely sokkal keskenyebb (kb. 10 centiméteres szélességű) volt, könnyen belement a talajba és egyetlen feszítéssel ki lehetett emelni a ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (99)

„A másik életben majd békességünk lesz, itt azonban harc a sorsunk” – mit kezdjek ezzel a megállapítással? – kérdez és felel az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Érmellékről hallhatunk egy jótékonysági koncertmeghívó, Csokaly bemutatása, valamint egy tudósítás segítségével. Majd adásunk második felében ...

Olvassa tovább »

2013. november 15.

“Dicsérjétek az Urat mind…, mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké” (Zsolt. 117:1-2) A 117. zsoltár a legrövidebb ebben a műfajban, mindössze két verset tartalmaz, szemben a 119. résszel, amely verseinek száma 176.  A ...

Olvassa tovább »

Krüzselyi Erzsébet Szavalóversenyt szervez a Szatmárhegyi Református Egyházközség

A Szatmárhegyi Református Egyházközség Lelkipásztori Hivatala Krüzselyi Erzsébet (Máramarossziget, 1875.03.21.- Szatmárhegy, 1953.10.15.) költőnő halálának 60. évfordulója alkalmából szeretne első alkalommal istentisztelettel egybekötött szavalóversenyt szervezni. Céljuk az, hogy felhívják a figyelmet a költőnő elfeledett irodalmi hagyatékára, hitvallástételére, nemes életére. Krüzselyi Erzsébet ...

Olvassa tovább »

A missziói ügyosztály látogatása

Három felekezeti iskola igazgatója és iskolalelkésze találkozott a Szatmári Református Egyházmegye esperesi hivatalának tanácstermében. A Zilahi Wesselényi Református Kollégium, a Nagyváradi Lórandffy Zsuzsanna Református Gimnázium és a Szatmárnémeti Református Gimnázium képviselői találkoztak. A találkozón a szatmáriakat Ilonczai Zsombor iskolalelkész és ...

Olvassa tovább »

2013. november 14.

„Szeretem a Urat,mert meghallgatja esedezéseim szavát, mert az Ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom Őt egész életemben. Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongattatásai támadtak meg engem, nyororúságba és ínségbe jutottam. És az Úrnak nevét segítségül hívám: ...

Olvassa tovább »

2013. november 13.

Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája. Szájok van, de nem szólanak; szemeik vannak, de nem látnak; Füleik vannak, de nem hallanak; orruk van, de nem szagolnak; Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Vigasztalást és erőt adjon az Úr Isten Szilágyi Évának a Szatmárnémeti Református Gimnázium igazgatónőjének és családjának édesapja KOVÁCS BÁLINT 85 évet élt testvérünk elvesztése miatt érzett fájdalmában. Virrasztó szerdán 17  órától, temetés csütörtökön 15 órától lesz a Vasút melletti Református ...

Olvassa tovább »

Nőszövetségi találkozó Szamos-negyedben

„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” Ézsaiás 40,31 A fenti ige a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének vezetőségi találkozójának alapigéje. A kétnapos találkozónak a Szatmár ...

Olvassa tovább »

CSALÁDTERAPEUTA és CSALÁDKONZULENS képzés

Indul a Magyar Családterápiás Egyesület 4. akkreditált CSALÁDTERAPEUTA és CSALÁDKONZULENS képzése, amely kiegészül ökumenikus szemléletű család-lelkigondozói ismeretek átadásával A KÉPZÉS SZÜKSÉGESSÉGE Növekvő igény a szociális ellátásban… Az eddigi három, Debrecenben és Nagyváradon folytatott családterápiás és családterápiás – család-lelkigondozó képzés után ...

Olvassa tovább »