2013. október 23.

“Minekutána pedig meghala Jójada, eljövének a Júda fejedelmei, és meghajták magokat a király előtt; a király pedig hallgatott reájok.” (2Krón 24, 17) Mennyi minden lehet egy meghajlásban… Kifejezhet őszinte hódolatot, elismerést, alázatot, de kifejezhet mást is. Van olyan meghajlás is, ...

Olvassa tovább »

2013. október 22.

„Az egész gyülekezet szövetséget kötött a királlyal az Isten házában” (2Krón 23,3a) Olvasandó: 2Krón 23 Változás áll be Izrael népének életében, melynek fontos mozgató eleme, hogy Isten igaz főpapja, – aki mint kisgyermeket rejtegetett -, most az Úr házában, a ...

Olvassa tovább »

2013. október 21.

„Ő is az Akháb házának útjain járt, mert az ő anyja vala néki tanácsadója az istentelen cselekedetre. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt…” 2Kir 22,3-4 Olvasásra: 2Kir 22 Egy élet tragédiáját foglalja bele néhány versbe a szentíró a 22. ...

Olvassa tovább »

KOVÁCS FERENC: KRÜZSELYI ERZSÉBET EMLÉKEZETE

Krüzselyi Erzsébet költőnő neve ismert a gyülekezeti életet gyakorlók előtt, mert vallásos versei gyakran felcsendülnek templomi ünnepélyeken. A költőnő 1875-ben született Máramarosszigeten. Édesapja Krüzselyi Bálint (1844-1900) ott volt tanár a jogi egyetemen. Maga is irodalmat kedvelő ember volt, ki a ...

Olvassa tovább »

Jókedvű összetartozás – Gyülekezeti találkozó és szüreti fesztivál Dobrán

2011-ben indult útjára az a gyülekezeti szövetség, ami Erdőd, Dobra, Magyargéres és Szatmárhegy református gyülekezeteit köti össze. Elmúlt szombaton Dobrán találkoztak, ahol csatlakoztak a helyiek hatodik alkalommal megrendezett szüreti fesztiváljához. Már korán reggel megkezdődtek az események, a bográcsfőző versenyre tizenkét ...

Olvassa tovább »

2013. október 20.

„Harminckét esztendős volt, amikor király lett, és nyolc évig uralkodott Jeruzsálemben. Elment örömtelenül, és eltemették Dávid városában, de nem királyi sírba.”  2Krón. 21, 20 Elolvasni: 2Krónika: 21 Egy élet összefoglalása ez a néhány szó, melyet a mai áhítat alapigéjéül választottam. ...

Olvassa tovább »

2013. október 19.

„Megfélemlék azért Jósafát, és az Urat kezdé keresni és hirdete az egész Júda országában bőjtöt. (…) Nincsen mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink. És a ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (102)

A Szatmári Harangszó Rádió 102. műsorában folytatódik az Utazás a mennyek országába áhítatsorozat Korda Zoltán tiszteletes jóvoltából. A műsor második felében a Hírdessétek a háztetőkön rovatban dr. Juhász Tamás teológiai professzor előadásának második, egyben utolsó részét hallhatják a 450 éves ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (95)

Mindenkinek szól: „Tedd le a poharat!” –  miért és egyáltalán milyen pohárról is van szó? – erre kapnak választ, ha meghallgatják mit üzen az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Krisztus katonái rovatunkban folytatjuk a Mészáros János Elekkel múlt héten elkezdett beszélgetést. Adásunk ...

Olvassa tovább »

2013. október 18.

“Megtére pedig Jósafát, a Júda királya az ő házához Jeruzsálembe békével. És eleibe méneJéhu próféta, a Hanáni fia, és monda Jósafát királynak: Avagy az istentelennek -é segítségül lenned, és az Úrnak gyűlölőit szeretned? Ezért nagy az Úrnak haragja ellened.” (2 ...

Olvassa tovább »

Gyülekezeti találkozó a több mint nyolcszáz éves Dobrán

Immáron harmadik alkalommal kerül sor az Erdődről elmenekülő reformátusok leszármazottainak gyülekezeti találkozójára. Két és fél évszázaddal ezelőtt Erdőd reformátusainak nagy része Dobrára, Magyargéresre és Szatmárhegyre kényszerült költözni, de az utódok megtalálták egymást és siránkozás helyett az összefogást szorgalmazzák Isten irányításával. ...

Olvassa tovább »