2012. november 27.

“ Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben” Lk 11,2a Olvasandó: Lk 11,1-13 1. Atyánk. (Atyám). Jézus gyakran használja Lukács evangéliumában ezt a szót. Amikor megfeszítik, ezt mondja: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23,34), később pedig: ...

Olvassa tovább »

Pásztori üzenet: Gyülekezzetek, jöjjetek ide!

Kedves Testvéreim! A Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkipásztorai kérésének engedelmeskedem, amikor a partiumi gyülekezetek hívő népéhez fordulok az országunkban esedékes parlamenti választások előtt. A kérés hátterében felfedezhető a lelkészek támaszkereső kísérlete, hiszen a gyülekezetek elvárják a bölcs papi tanácsot, miközben a ...

Olvassa tovább »

Sármelléki Krisz-Karaván

Négy egyházközség fiataljai találkoztak vasárnap délután a Batizi Református Egyházközség Batizi András termében. Sármellék néhány gyülekezete képviseletében: Kispeleske, Sándorhomok, Szárazberek és Batiz közel ötven fiatalja vett részt ama rendezvénysorozatnak első állomásán, mely a jövő vasárnap Sándorhomokon folytatódik és advent második ...

Olvassa tovább »

A jobb samaritánus

Amikor másodszor is Jerikó felé ment, megint talált egy sebesültet a samaritánus. Harmadik, negyedik ötödik útján újabb és újabb áldozatok feküdtek az országúton. Százszor tette meg az utat, és száz szerencsétlen feküdt ott, majd ezerre és ezerre bukkant. Mindig ugyanazon ...

Olvassa tovább »

2012. november 26.

„Egy samaritánus pedig… könyörületességre indula” Lk 10,33 Olvasásra: Lk 10,21-42 Jézus Krisztust követve azon az úton, amelyet az evangéliumok tárnak elénk, bizony sokszor találkozunk ilyen emberekkel, mint az irgalmas samaritánus történetében, hogy csak azért közelítenek a Mesterhez, hogy megkísértsék, mondjuk ...

Olvassa tovább »

2012. november 25.

„Ezek után, az Úr, szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön ...

Olvassa tovább »

2012. november 24.

“…az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa” (Lukács 9: 56) Jézus hiába ül le a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, az asszony hiába tesz bizonyságot róla egész Samáriában, ezen a vidéken nem adnak ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (56)

A Harangszó Rádió 56. adásában egy hosszú sorozat végére érkezünk. Korda Zoltán lelkipásztor az „Utazás Kis-Ázsiába” utolsó fejezetét adja át a hallgatóknak azzal a reménnyel és ígérettel, hogy jövőre egy másik „dimenzióban” utazunk, ugyancsak a Jelenések könyve alapján. A “Krisztus ...

Olvassa tovább »

Fodor Lajos: Gyalogló esperes

Nosztalgia a refszatmar.eu-val Fiatal lelkész voltam Szilágykövesden. Papp László, akkori püspök büntetésből nevezett ki ebbe a kicsi szilágysági faluba. A gyülekezeti tagokkal és a hívekkel békességben éltünk, végeztem a reám bízott szolgálatot. Feleségem akkor Szatmáron dolgozott, ott biztos munkahelye volt, ...

Olvassa tovább »

Harangszentelés Szamosdarán

Isten kegyelméből elkészült a harang és a harangláb a szamosdarai temetőben. A református-, a római katolikus egyház és a közösség jóvoltából, közös összefogással értek a munka végére. Mindenképpen példamutató minden, akár felekezetileg, akár etnikailag vegyes közösség számára ez az összefogás, ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (50)

Kedves hallgatóink, a  Királyhágómelléki Református Egyházkerület HarangSzó című 50-ik, ünnepi műsorunkat is az Ébresztő!Gondolattal kezdjük, ezt követi majd a Drága örökségünk című rovat, melyben rövid összeállítással emlékezünk a 135 éve született Ady Endrére. Adásunk második felében a Krisztus katonái című ...

Olvassa tovább »