Templomszentelési hálaadó alkalom lesz Csengerbagoson

Templomszentelési hálaadó alkalom lesz a Csengerbagosi Református Egyházközség felújított templomában 2013. június 2.-án délután órakor. „Szemem már nyitva van, és fülemmel figyelek az imádságra ezen a helyen. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a házat, azért itt lesz a nevem örökké, itt ...

Olvassa tovább »

2013. június 1.

Ap.Csel.20,1-6 “Minekutána pedig megszûnt a háborúság, magához híván Pál a tanítványokat és tõlük búcsút vévén, elindula, hogy Maczedóniába menjen. Miután pedig azokat a tartományokat eljárta, és intette õket bõ beszéddel, Görögországba méne.” ApCsel 20,1-2 Az Ap.Csel20, 1-6 verseiben arról olvasunk, ...

Olvassa tovább »

Beszélgetések a nagybetűs Élet küszöbén

Kovács Sándor a Szatmári Református Egyházmegye esperese a Református Gimnázium tanulóit fogadta osztályonként az elmúlt napokban, az esperesi hivatal tanácstermében. Az esperes arra volt kíváncsi, hogy milyen benyomást tett a diákok számukra az egyházi iskola. Érzik-e úgy, hogy többletet adott ...

Olvassa tovább »

2013. május 31.

“… Nagy az efézusi Diána!” Ap.Csel. 19,28 Diána a görög Artemisz istennő római megfelelőjének a neve. Artemisz a Hold és a vadászat szűz istennője, ő segít a szülésnél és védelmezi a nőket és a gyermekeket. Az ókori görögöknél, egy-egy városban ...

Olvassa tovább »

„A századik juh nyomában…” – Észak-Amerikai Magyar Református Diaszpóra Konferencia

  Magyar nemzetünk és Református Anyaszentegyházunk a közelmúltban történelmi lépéseket tett a régen áhított összetartozás megvalósításáért. 2009. május 22-én Református Anyaszentegyházunk ünnepi keretek között kinyilvánította egységét. A Generális Konvent egységtörekvését a magyarországi alaptörvény következő tétele erősítette meg: „… Magyarország az ...

Olvassa tovább »

Átadták a ballagótarisznyákat

A Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában a szokásokhoz híven átadták a nőszövetség képviselői a ballagó tarisznyákat. A köszöntő szavak után Szilágyi Éva igazgatónő szeretettel meghívott minden nőszövetségi tagot szombatra a Láncos templomba 10 órára, a Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjainak ballagására!

Olvassa tovább »

2013. május 30.

“És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által…” (Ap. Csel. 19,11) Pál térítői munkájának közepébe csöppenünk, ha elolvassuk a 19. rész 8-22-ig tartó verseit. Benne van ebben a szolgálatban minden. Ott vannak a munkás hétköznapok, ott van ...

Olvassa tovább »

Batizi András, az egységet kovácsoló reformátor

A Batizi Református Egyházközség nőszövetsége, presbitériuma és IKE-tagjai képviseleti alapon vettek részt a „Magyar Református Egység Napja” alkalmából rendezett kétnapos tokaji kiránduláson. Azonban több volt ez, mint egyszerű kiruccanás, mivel szombaton egy kórustalálkozón, míg vasárnap hálaadó ünnepi istentiszteleten vett részt ...

Olvassa tovább »

2013. május 29.

„Monda nékik: Vajon vettetek-é Szent Lelket, minekutána hívőkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Lélek.” (ApCsel 19,2) Efézusba érkezve Pál apostol tanítványokra talált, akik valamilyen módon már megkeresztelkedtek a János keresztségére, egy ...

Olvassa tovább »

Először a filharmonikusokkal

Higyed János Bence tehetséges tanulót eredményei nyomán az a tisztesség érte, hogy trombitatanára, Luțai Alexandru (a Szatmári „Dinu Lipatti” Filharmónia trombitaművésze) ajánlására, Dr. Fátyol Rudolf a Szatmári Filharmónia igazgatója támogatásával a fiatal tehetséget Shinya Ozaki japán karmester figyelmébe ajánlották. A ...

Olvassa tovább »

2013. május 28.

Ap. Csel. 18:23-28 „Érkezék pedig Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesenszóló férfiú, ki az írásokban tudós vala.” (24. vers) Pál apostol valahányszor betért egy városba szokása szerint a zsinagógába ment. Így történt ez Efézusban is, ahol még nem ...

Olvassa tovább »

Jó dolog az Úrnak énekelni – Egyházmegyei kórustalálkozó

Lélekemelő eseményen vehettek részt azok, akik eljöttek a Szatmári Református Egyházmegye kórustalálkozójára a Szatmár–Németi Református Templomba. Higyed Gyöngyi egyházmegyei zenei előadó szervezésében 2013.  május 26. délután  17 órakor kezdődő kórusseregszemlén Apa, Szárazberek, Szatmár-Láncos és Szatmár-Németi kórusa mellett fellépett a Szatmári ...

Olvassa tovább »