Bátor fellépők a VIII. Batizi András Énekvetélkedőn

Nyolcadik alkalommal tartották meg a Batizi András Református Énekvetélkedőt. A Szatmári Református Egyházmegyéből jobbnál jobb hangok hangzottak, és bátrabbnál bátrabb gyermekek álltak színpadra, hogy elénekeljék a kiválasztott református énekeket. A közös éneklés pedig több mint felemelő volt. Batiz község multifunkcionális ...

Olvassa tovább »

Presbiteri konferencia lesz Szigetlankán

Szombaton délelőtt 10 órakor tartják a Szatmári Református Egyházmegye 28. Presbiteri Konferenciáját. Az őszi konferencia helyszíne Szatmár-Szigetlanka református templomba.  Az alkalomon Igét hirdet Jobb Domokos a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ifjúsági előadó tanácsosa, elődást tart ifj. Csomós József a Tiszáninneni Református ...

Olvassa tovább »

Új vezetőség a hároméves SZIKÉBEN

Három éve működik a Szatmári Református Egyházmegye keretén belül a SZIKE. Az ifjúsági szervezet megtartotta évi közgyűlését, új elnököt, alelnököket választottak. A csütörtökön délután 16 órától megtartott gyűlésen jelen volt Jobb Domokos a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ifjúsági előadó tanácsosa és ...

Olvassa tovább »

Szatmáron találkoztak a református rádiósok

A Kárpát-medencei Református Rádiótanács a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának tanácstermében tartotta soron következő ülését. Csütörtökön délelőtt a házigazda Rácz Ervin a Harangszó Rádió főszerkesztője meghívására érkeztek ismét, immár negyedik alkalommal a partiumi városba az egyházkerületek rádiós delegáltjai Kárpátaljáról, Magyarországról ...

Olvassa tovább »

SZIKE istentisztelet lesz Kakszentmártonban

Újabb SZIKE-istentiszteletre kerül sor, ez alkalommal Kakszentmáron református gyülekezete ad helyet az eseménynek. Vasárnap koraeste 18 órától a kakszentmártoni református templomba várják az ifjakat és örök ifjakat. A dicsőitő zenét a Bízz Band, azaz a Szatmári Református Egyházmegye dicsőitő csapata ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 18.

„Mert én, az Úr, meg nem változom, ti pedig, Jákóbnak fiai, nem emésztettek meg!” (Mal 3,6) Olvasva a mai igét bevillant egy már nagyon-nagyon régen hallgatott Korál dal szövegfoszlánya, “minden változó minden megtörő” a dal címe: Ártatlan varázsló. Valamikor évtizedekkel ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Szamoskóródon

Szamoskóródon járt a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Király Lajos esperes, Kiss József főjegyző, Puskás Csaba főgondnok, Győrbíró Sándor katekétikai előadó és Rácz Ervin ifjúsági előadó. Szilágyi István Róbert napokkal előtte átnézte a könyvitelt. Erdei-Árva István lelkipásztor fogadta a csapatot ...

Olvassa tovább »

Új vezetőség – Lelkészértekezlet Nagyváradon (KERLÉSZ)

Közel száz lelkipásztor gyűlt össze a soron következő egyházkerületi lelkészértekeztleten Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem disztermében. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületet, azaz a KERLÉSZ hivatalból tagja minden, Királyhágómelléken élő református lelkipásztor és lelkészjellegű személy. Feladata a tagok életének és szolgálatának hitbeli, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 17.

“Imé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat.” (Malakiás 3:1). A követ mindig a megbízó parancsát, tanácsát teljesíti, ugyanakkor képvisel egy vagy több álláspontot. Az országgyűlésben olyanok kellene hogy üljenek, akik megbízóik ( a nép) érdekeit képviselik, ...

Olvassa tovább »

„Énekeljetek és élni fogtok!”

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor kórusának alapító karnagya, Higyed Gyöngyi jelmondatát tapasztalhatta meg a kórus az elmúlt hétvégi bánsági szórványban végzett szolgálataikor. A – Vigyétek el a dalt a szívekbe – BGA által támogatott szórványmissziós projekt két fő állomása a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 15.

“Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem. Félt is, és remegve tisztelte nevemet.” (Mal. 2,5) A hűtlenné vált nép ellen Isten mindig kemény ítéletet mondott. A Teremtő Úr a népével kötött szövetségre hivatkozik újból, ...

Olvassa tovább »

Diákdombi megemlékezés Batizon

A Református Gimnázium 10. osztályos tanulói iskolájuk hagyományához híven az idén október 13 – án is kivonultak a batizi temetőbe, hogy leróják kegyeletüket a kuruc – labanc szabadságharcban elesett bátor diáktársaik emlékművénél. – tudtuk meg Varga Szilárd Csaba iskolalkésztől. Az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. október 14.

“Hogyha vakot hoztok áldozatul: nem bűn-e az? Vagy ha sántát hoztok és betegest: nem bűn-e az? De vidd csak azt a fejedelmednek: vajon kedvesen fogad-e, vagy rád tekint-e? – ezt mondja a Seregek Ura.” (Mal 1,8) Malakiás próféta idejében a ...

Olvassa tovább »