Velünk az Isten – 2019. március 29.

“Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije;” (Jn.14,30) Jézus szól… de már nem sokáig. Most még beszél. Ma még lehet, ma még szabad… mondja a vers, az ének sora. Ma még keres, most ...

Olvassa tovább »

Hatszáz fiatal Jézusról, istentiszteletről, egyházról

Rácz Ervin a Szatmári Református Egyházmegye ifjúsági előadója az elmúlt hetekben mintegy hatszáz fiatalt kérdezett meg egy rövid kérdőív formájában Jézusról, istentiszteletről, egyházról. Az alábbiakban erről számol be az ifjakkal foglalkozó lelkipásztor. Hajlamosak vagyunk a mai fiatalokat lesajnálni a hit ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Nagykolcson

Szamos-mentére érkezett, pontosabban Nagykolcsra a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Apjok Artur lelkipásztor fogadta a Király Lajos esperes vezette bizottságot szerdán 15 órakor, majd sor került az egyházközség hivatali és lelki életének megvizsgálására. Elhangztak az ilyenkor szokásos Hogy vagy és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 28.

“Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” (János 14,23) Jézus búcsúbeszédében a legtöbbet arról beszél, hogy Ő és az Atya egy, Ő ...

Olvassa tovább »

Refisek Borsiban, II. Rákóczi Ferenc nyomában

Az alábbiakban Krakó Rudolf diák beszámolóját olvashatják: Vasárnap reggel 7 órakor nagyjából harmincan indultunk el az iskolánk hátsó bejáratától Mátyás Erika zene tanárnő és Dorner Andrea német tanárnő vezetésével. A határon rövid várakozás után jutottunk át, majd egy szünetet is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 27.

„Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat, és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké.” (János 14, 15-16) Nagyon jóleső érzés, amikor valaki a segítségünkre siet. Szükségünk van a támogatásra, mert előbb-utóbb rádöbbenünk, ...

Olvassa tovább »

Segítsünk! – Tűz martalékává vált házuk

Az Óvári Református Egyházközség gondnokát, Kőrösi Árpádot és családját nagy csapás érte 2019. március 25-én, az esti órákban. – tudtuk meg Igaz Árpád lelkipásztortól és feleségétől Igaz Ildikó tiszteletes asszonytól, aki részletesen beszámolt honlapunknak az eseményekről. Király Lajos esperesünk amint ...

Olvassa tovább »

EP-képviselőjelölt az Esperesi Hivatalban és Erdődön

“Az erős magyar képviselet keresztény hitünk és kultúránk, európai identitásunk megtartásának egyik eszköze.” – vallja Vincze Lóránt EP-képviselőjelölt, aki megyénkbe látogatott és egyházi személyekkel is találkozott. Kedden délelőtt a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában Király Lajos esperes, Versényi István egyházmegyei ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 26.

“Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ...

Olvassa tovább »

Egyházról és valóságról a batizi presbiteri konferencián

Mintegy kétszáz presbiter, több mint harminc gyülekezetből volt jelen a Szatmári Református Egyházmegye soron következő presbiteri konferenciáján. Az egyházmegye minden évben két ilyen nagy konferenciát tart: egyet tavasszal, egyet pedig ősszel. A tavaszi alkalomnak Batiz református temploma adott helyet, gyönyörű ...

Olvassa tovább »

Lelki ajándékokban gazdag imahét volt Halmiban

„Lelki ajándékokban gazdag imahetet tudhatnak maguk mögött a halmi református gyülekezet tagjai.” – mondta lapunknak Elek Arnold lelkipásztor.  Az imanyolcad március 17-én vasárnap déli 1 órakor vette kezdetét, amikor Varga Szilárd Csaba a Szatmárnémeti Református Gimnázium iskolalelkésze nyitotta meg az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 25.

„Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van, ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek.” (Jn 14,11) Higgyetek! Higgyetek nekem! Olyan alázattal teli kérés ez Megváltónktól, ami megdöbbentő, ugyanakkor teljesen értelmetlenné teszi az önmagukat keresztyénnek ...

Olvassa tovább »

Imahét kezdődik Szamosdobon

EVANGÉLIZÁCIÓS IMAHÉT LESZ SZAMOSDOBON ÉS CSENGERBAGOSON MÁRCIUS 24-31. KÖZÖTT A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN Mészáros Mihály Immánuel lelkipásztor, tartja a hét első felében Csengerbagoson, délután 6 órakor az evangelizációs ima hetet. Csütörtökön: Versényi István lelkipásztor Pénteken: Dobai Zoltán lelkipásztor Szombaton: Mészáros Mihály lelkipásztor ...

Olvassa tovább »

A Magyar Református Egység Napja – Meghívó

2019. május 18-án ünnepeljük a Magyar Református Egység Napját Debrecenben abból az alkalomból, hogy 10 éve egyesült újra a Magyar Református Egyház a Kárpát-medencében. A történelmi határok által közel száz éve szétszabdalt egyháztestek istentiszteleti, tanbeli egységét, egyházi közösséggé szerveződését a ...

Olvassa tovább »