2013. június 20.

Ap.Csel. 26,1-18 ”Hogy megnyissad szemeiket, hogy setétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek,” Ap.Csel. 26, 18. Pál apostol arra biztatja Timótheust, hogy alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt álljon elő Isten igéjével és hirdesse azt mindenki számára. Nem cáfolja ...

Olvassa tovább »

M E G H Í V Ó – Szilágyi Domokos költő születése 75-ik évfordulója alkalmából

Szeretettel hívjuk Önt, barátait és ismerőseit a Szilágyi Domokos költő születése 75-ik évfordulója alkalmából 2013. június  28-án és 29-én tartandó rendezvényeinkre: a szatmárnémeti irodalmi tanácskozásra és koszorúzásra, a batizi megemlékezésre, a nagysomkúti  istentiszteletre  és a magyarláposi   főhajtásra. P R O ...

Olvassa tovább »

Évzáró a Szivárvány Református Óvodában

Szatmár-Kültelek Református Egyházközség  „Szivárvány” Óvodája évzáró ünnepére került  sor az elmúlt hétvégén. Természetközelben volt a színpad, az óvoda füves udvara.  A rivaldafényt a napocska biztosította. A villanó vakuk közül ki-kicsillant  egy-egy  szempár és jelezte, hogy a szívekben is világosság, öröm ...

Olvassa tovább »

2013. június 18.

Van apelláta! „Mikor pedig az megjelent, körülállták a zsidók, kik alámentek Jeruzsálemből, sok és súlyos vádat hozván fel Pál ellen, melyeket nem bírtak bebizonyítani.” ApCsel 25,7 Olvasandó ApCsel 25, 6-12 Pál immáron Festus elé kerül. A per menete ugyanaz, mint ...

Olvassa tovább »

2013. június 16.

„De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt: most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak.” (Ap. Csel. 24, 25) Elolvasni: Ap. Csel. 24, 22-27 Szolgálatom rendjén, gyakran hallom ...

Olvassa tovább »

2013. június 15.

“Rám sem bizonyíthatják azokat, amikkel most vádolnak.” (ApCsel. 24,13) Elolvasni: ApCsel.  24. fejezet Az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetében három hitvány emberi magatartás érvényesül. Az emberi önzőség megnyilvánulása miatt érvelhet az apostol ártatlansága mellett, akkor is börtönben marad. Világítsunk ...

Olvassa tovább »

Nagyváradii Harangszó Rádió beharangozó (79)

„A szenvedés Isten költészete” mondja Sík Sándor és az Ébresztő!Gondolat.  Majd Krisztus katonái rovatunkban újra hallhatunk a közel egy éve  Nagyváradon és Pelbárthidán koncertező finn EtCetera gospel kórusról. Idén lesz 400 éve, hogy fejedelemmé választották Bethlen Gábort. Így adásunk második ...

Olvassa tovább »

Elballagtak a Refi nyolcadikosai

Forrás: Szatmar.ro Ünnepi istentisztelet keretében zajlott a Református Gimnázium nyolcadikosainak ballagási ünnepsége június 14-én. Péntek délután a Szatmárnémeti Református Gimnázium 8. osztályos diákjai énekszóval vonultak be a Láncos templomba, ahol ünnepi istentisztelet vette kezdetét. Kovács Sándor esperes a Példabeszédek könyve ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (85)

A Harangszó Rádió 85. adásánál tart. Rácz Ervin főszerkesztő beköszönője után két folytatásos rovatot követhetnek figyelemmel a hallgatók. Korda Zoltán lelkipásztor az Utazás a mennyek országában áhítatsorozat negyedik részét adja tovább, melyből megtudhatjuk, hogy Kire érdemes bízni életünket. Póti Eduárd ...

Olvassa tovább »

Ifjúsági tábor, idén Hadadon

Jóhangulatú táborba hívják a református ifjakat a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorai. Idén nem a megszokott helyen, Nagytarnán lesz a sátortábor, mivel épp átalakulóban van, hanem a Hadadi Degenfeld Kastélyban és udvarán, a Nagykárolyi Református Egyházmegye jóvoltából. 2013. július 28. és ...

Olvassa tovább »

2013. június 14.

“Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, és hasonlást támaszt a föld kerekségén levő valamennyi zsidó közt, és a nazarénusok felekezetének feje, ki a templomot is meg akarta fertőztetni” (Ap.csel.24:5-6). A zsidók hangja fokról-fokra erősödik az apostol ellen. Félix ...

Olvassa tovább »

A jó lelkész holtig tanul

A református lelkipásztorok közül néhányan bibliaiskolába iratkoztak be, no de nem csak lelkészek vesznek részt ezeken az alkalmakon, hanem mindazok, aki még többet szeretnének tudni Istenről, és a Szentírásról. Az érdeklődők hol az esperesi hivatal tanácstermében, hol pedig a Szatmár-Németi ...

Olvassa tovább »