Csoda és öröm – Kitartó munka eredménye a sárközújlaki református templom

A sárközújlaki református templom felújításáért adtak hálát vasárnap azok a hívek és vendégek, akik olyan sokan voltak, hogy többszörösen megtölthették volna az 556 éves hajlékot. „Jertek áldjuk Isten!” – fogadta a magasztos felhívással a gyülekezetet a szatmári lelkipásztorkórus, Csűry István ...

Olvassa tovább »

2013. június 30.

“És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, a kit négyen emelnek vala.” (Mk 2,3) A történet elején nagy sokaságot látunk Jézus előtt, akik azért jöttek, hogy hallják az Igét, de most nem a testi gyógyulást keresték nála, hanem hallgatják, amint az ...

Olvassa tovább »

Király Lajos beszéde – Szilágyi Domokos ünnepség 2013. június 28.

A költő születésének 75. évfordulóján. Tisztelt vendégeink! Kedves barátaink! A történelem gazdag palettájára lép az, aki Batiz község protestáns történelmi eseményeit helyezi górcső alá, hiszen Batizi András reformátor csendes, hitet tápláló énekeitől eljuthat a kuruc-labanc szabadságharc halálosztó, dörmögő ágyújáig; s ...

Olvassa tovább »

Szilágyi Domokos költő születése 75-ik évfordulója

Forrás: http://www.frissujsag.ro/tisztelges-a-kolto-emleke-elott/ Szilágyi Domokos születésének hetvenötödik évfordulója alkalmából pénteken irodalmi tanácskozás és koszorúzási ünnepség keretében tartottak megemlékezést Szatmárnémetiben és Batizon. Irodalmi tanácskozás a Szatmár Megyei Múzeumban Szilágyi Domokos költészete nagy hatással volt és nagy hatással van ma is a fiatalokra. A ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (81)

Konfliktuskezelés szeretettel az Ébresztő!Gondolat-ban. Majd „Legeltesd juhaimat” rovatunkban a Paptamási Református Egyházközséggel ismerkedhetünk Bereczki András helyi lelkipásztor és a Református Kalendárium szerkesztőjének segítségével. Adásunk második felében a 400 éve fejedelemmé választott Bethlen Gáborról, Erdély aranykoráról beszél Póti Eduárd, a Szatmári ...

Olvassa tovább »

2013. július 28.

“Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa, térjetek meg és higyjetek az evangéliomban” (Márk 1: 15). Olvasandó a Márk 1: 9-28 Végig olvasva a mára kijelölt igeverseket, az az érzésem támadt, hogy az evangélista kevés szóval is sokat tud ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (87)

A fiúkkal baj van, mondja Szanyi György kárpátaljai lellkipásztor a Harangszó Rádió 87. adásában, aki Tordán, a 15. Függőleges Keresztyén Ifjúsági Konferencián tartott előadást közel ötszáz fiatalnak arról, amit férfiként megtapasztalt. Szanyi György szerint egy férfi úgy lesz férfivá, hogy ...

Olvassa tovább »

Testvéri találkozás Máramarosszigeten

Testvéri találkozásra került sor az elmúlt vasárnap Máramarosszigeten. A Szatmárnémeti-Németi gyülekezet Vegyeskara látogatott el az Iza-parti városba, hogy énekkel dicsérjék Istent a szigeti reformátusok templomában. Több évre visszanyúló hagyomány ugyanis, hogy a gyülekezetek lelkészei, a testvérpár, Sipos István és Sipos ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013. június 27.

“Előáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára.” Mk 1, 4 Manapság nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a külső kinézetünkre. Legyen vasalt az ing és a nadrágnak az éle, csillogjon a cipő a lábunkon, és ...

Olvassa tovább »

2013. június 26.

Ap. Csel. 28,20 „Ennek okáért hívattalak tehát titeket, hogy lássalak benneteket és szóljak veletek; mert az Izráelnek reménységéért vétettem körül e lánccal” Olvasni Ap. Csel. 28,11-31 Pál Rómába érve magához hívatta a zsidó főembereket, hogy Jézusról beszéljen nekik, mint az ...

Olvassa tovább »

Fénykép helyett…

Az élet nagy pillanatait fényképek őrzik. Kisárgultak már a régiek, megkopottak, fénytelenek. Az újonnan készültek élethűbbek, már ritkán hívatjuk elő, nem fényképalbumban őrízzük őket, számítógépen vagy pedig merev lemezen vigyázzuk.. Csak egy gombnyomás és máris láthatod életed egy megörökített pillanatát. ...

Olvassa tovább »

A Harangszó júliusi első számából

Két nagy érdeklődésre számot tartó egyházkerületi szintű találkozó: nőszövetségi és presbiteri konferencia részletes programját tartalmazza a friss lapszám. A vezércikket ezúttal Kövendi István iskolalelkész jegyzi, aki írásában a nagyváradi református gimnáziumban kalauzolja az olvasót. A Szegletkő oldal Balázsné Kiss Csilla ...

Olvassa tovább »